Aktualności

Aktualności

„ Akolada” w LubiatowieWarsztaty naszego zespołu „Akolada” są związane z przygotowaniem się do występu w Świebodzinie. Jedziemy całą grupą. Zamówiony jest pobyt w ośrodku wczasowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Lubiatowie. Zostały uruchomione kaloryfery, bo było dosyć zimno. . Nasze struny głosowe nie mogą się przeziębić. Mamy do dyspozycji dużą salę, i możemy śpiewać, bo nikomu nie przeszkadzamy, wokół cisza i spokój. Warsztaty zaczynamy o godz.15,00. Ola Matusiak rozkłada nagłośnienie i gra na klawszach „Yamaha”. Opowiada o naszych możliwościach głosowych jako instrumentach, i jak je własciwie używać. Bardzo ważna jest umiejętność właściwego oddychania podczas śpiewu. Cierpliwie powtarzamy każdą melodię i słowa. Uczymy się prawidłowej interpretacji by gestem, słowami i melodią wyrazić emocje zawarte w tekście. Czas mija szybko i wieczorem wspólna kawa, herbata i muzyka już dla samej przyjemności słuchania i śpiewania - bez stresu. Niespodzianką był Leszek, który pięknie grał na gitarze o czym nie wiedzieliśmy! Mieliśmy też trochę czasu .na spacer wokół jeziora. Przeszkadzał tylko silny, zimny wiatr.

Niespodzianką były trzy rodziny dzikich gęsi z małymi gąsiątkami, które pływały w jeziorze z mamą i tatą gąsiorem. Maluchy wiedziały gdzie są ich rodzice, nie odłączały się od swojej rodziny. To spotkanie z gąsiątkami warte jest wspomnienia, nie zawsze jesteśmy o tej porze nad jeziorem.

Wspólne warszTaty spełniły nasze oczekiwania.

opr. Anna Blacha

WYCIECZKA EDUKACYJNA DO KOPALNI ROPY NAFTOWEJ W POŁĘCKU


W dniu 21 kwietnia członkowie Klubu Geologicznego mieli okazję zwiedzenia kopalni ropy naftowej, jednej z trzech najnowocześniejszych w Polsce.

Złoże Połęcko leży w południowej części ciągu złóż ropy Rybaki – Połęcko, gdzie w 1961 r. otworem Rybaki-1, odkryte zostało pierwsze złoże węglowodorów w zachodniej Polsce na tzw. Niżu Polskim.

Po kopalni oprowadzał nas mgr inż. Arkadiusz Gruszka, objaśniając skomplikowane procesy technologiczne, uzdatniające ropę naftową do transportu cysternami do kopalni w Dębnie Lubuskim, a stamtąd do rafinerii.

Przed transportem ropa musi być odgazowana i oczyszczona ze związków siarki.

Gaz towarzyszący ropie jest częściowo wykorzystany do zasilania agregatów prądotwórczych na potrzeby kopalni, częściowo spalany na tzw. świeczce.

Byliśmy też na odwiertach, którymi zostało udostępnione złoże ropy.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Zamek w Krośnie Odrzańskim, gdzie również obejrzeliśmy zdjęcia pałaców autorstwa naszych kolegów z klubu FOTO OKO.

opr. Elżbieta Dąbrowska-Żurawik

Zdjęcia: A. Dittrich, D. Mamczur, T. Kaczmarek, E. Żurawik


 

Zamki i Pałace Ziemi Lubuskiej na Zamku w Krośnie Odrz.Gościnne mury Zamku w Krośnie gościły wystawę Klubu Fotograficznego „Fotooko” „ Zamki i Pałace Ziemi Lubuskiej”. Jej wernisaż odbył się 20 kwietnia. W Zamku mieści się krośnieńskie Centrum Artystyczno Kulturalne „Zamek”, z którym od paru lat nasz klub współpracuje. W tym roku CAK „Zamek” gościło nasze dwie a właściwie trzy wystawy indywidualne Barbary Konarskiej i Bolesława Polarczyka oraz Krystyny Nawrockiej, były one eksponowane w Galerii Horex. Tym razem nasze zdjęcia pokazano w plenerze na dziedzińcu Zamku, w tym otoczeniu zdjęcia prezentowały się inaczej niż na wystawie w BWA w Zielonej Górze, jakby znalazły się na właściwym miejscu.

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem wystawy zajął się nami pan Jerzy Szymczak, pracownik CAK, który ciekawie opowiedział o pracach archeologicznych prowadzonych na dziedzińcu, a po otwarciu oprowadził nas po zamkowych ekspozycjach stałych i czasowych.

Wystawę otworzył dyrektor CAK „Zamek” Tomasz Miechowicz , jak zwykle życzliwie mówił o Klubie i jego osiągnięciach, a chociaż aura tego dnia nie była sprzyjająca, goście z zainteresowaniem oglądali ekspozycję. Wśród nich była przyjazna nam i zawsze obecna na naszych wernisażach pani Krystyna Słomińska vice – prezes krośnieńskiego UTW.

Jak powiedziała pani Paulina Downar, która z ramienia CAK była odpowiedzialna za organizację tej imprezy, prezentowane fotografie są znakomitą podpowiedzią do zorganizowania wycieczki, a nawet paru wycieczek szlakiem zamków i pałaców Ziemi Lubuskiej.

opr. Ewa Kwaśniewicz

Zdjęcia z wernisażu


PASTISZ -wernisaż grupy KONTRAPOST
PASTISZ wernisaż grupy KONTRAPOST

Kolejny pokaz pracy warsztatowej zespołu plastycznego „ Kontrapost „ odbył się w dniu 19 kwietnia 2o17 roku. .Wernisaż ten miał, jak zwykle specjalną oprawę formalną. W sali ”Słonecznej” i w części korytarza zawieszono okoł0 3o prac w skromnych antyramach, wszyskie na jadnakowych , czarnych podkładach, co dało efekt jednorodności ekspozycyjnej. Wszystkie prace poświęcone były jednemu problemowi artystycznemu. Problemem tym był p a s t i s z w malarstwie.

W uroczystości kończącej proces prac zespołu nad tym tematem wzięli udział przedstawiciele Zarządu ZUTW , na czele z Panią Prezes - Zofią Banaszak.Jak zwykle , z zespołów plastycznych, zaproszonych do udziału w wernisażu , przybyła kierująca Klubem Pastele” . Niestety, mnogość imprez w środowisku wpłynęła na stosunkowo małą frekwencję zaproszonych , czy spodziewanych gości.

Nie zawiódł nas ,  dokumentalista wizualny naszych aktywności plastycznych – Pan Stanisław Matuszewski.

Zespół plastyczny „Kontrapost” wyróżnia się wśród innych zespołów tym, że był pierwszy w ZUTW, że jest najstarszy, ale również tym, że w swoim programie ma dużą różnorodność tematyczną tzw około malarską. Za sprawą naszego mentora – kierownika artystycznego – mgr. Leopolda Kolbiarza realizowaliśmy takie techniki jak: mozaiki /substytucja materiałowa/ , przerywniki kolaże, fotokolaże, abstrakcje jako efekt kadru z całości wybranego obiektu itp.

Jak wyżej napisano, tematem wernisażu był pastisz. Przygotowanie obrazów poprzedzone było specjalnymi studiami, które słuchacze zmuszeni byli przeprowadzić. Fazy tu występujące to : dobór obiektu, analiza epoki, w której powstawał, prześledzenie twórcości artysty, który obraz lub inne dzieło wykonał, analityczna interpretacja dzieła, na koniec dobór techniki i wykonanie pastiszu.

Pastisz/ z francuskiego- pastiche, z włoskiego pasticco, -dosłownie – pasztet/
Jest to dzieło sztuki, świadomie naśladujące styl innego twórcy/ malarza, poety, pisarza/, będące celowym naśladownictwem stylu innego twórcy.

Doszukiwanie się cech właściwych danemu twórcy, epoce czy dziełu.

Uwagi poczynione w dużym skrócie, miały na celu zasugerowanie, że prezentowane obrazy- pastisze , w towarzystwie fofokopii oryginału wybranego dzieła

             


są efektem dość gruntownych studiów z zakresu historii sztuki. Te prace zmusiły nas do szczegółowego zapoznania się z twórcami, stylem i epoką, w której dzieło powstawało.


Uczyniliśmy duży krok w edukacji artystycznej. Zebraliśmy duży zasób wiedzy z poszczególnych dziedzin, wybranych przez nas epok i o wybranch twórcach. Dowiedzieliśmy się, że w tych wybranch przez nas dziełach występują zaskakujące elementy i motywy. Dokonywaliśmy zamiany ról bohaterów dzieła przy utrzymaniu konwencji oryginału. Pastisze wykonane zostały w różnych technikach: dowolne -mieszane, kolaż, fotokolaż. Wizualnie efekty były różne: żart, groteska, karykatura, komizm, parodia, deformacja stylizacji.

W czasie wernisażu odył się konkurs przedstawionych prac. Zdecydowanym faworytem okazał się Krzysztof Dudziak, któremu serdecznie gratulujemy!

W końcowej części uroczystości odbył się swoisty panel dyskusyjny , z udziałem Pani Prezes, na którym dominowała sugestia aby, w oparciu o te doświadczenia studyjne, zorganizować kolejną wystawę tych obrazów, połączoną z seminarium tematycznym.


Zielona Góra 22 kwietnia 2017                                                                                                    Jadwiga Kopij

Foto. Stanisław Matuszewski

Przygotowanie i otwarcie wystawy                   Obrazy  
                

DZIEŃ ZIEMI W CENTRUM PRZYRODNICZYM

  • Bolesław Polarczyk
  • Kategoria: ZUTW
  • Odsłony: 170


W Dniu Ziemi 22 kwietnia 2017 roku w Centrum Przyrodniczym odbył się wernisaż wystawy fotograficznej słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. oraz młodzieży z MDK pt. „Drzewa widziane inaczej”. Otwarciu wystawy towarzyszyła interesująca oprawa artystyczna w wykonaniu słuchaczy Uniwersytetu. UTW w Gorzowie Wlkp. jest naszym partnerem w wielorakich działaniach edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych i integracyjnych, dlatego też wielu naszych słuchaczy z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku było uczestnikami imprezy.

Wystawę będzie można podziwiać na pierwszym piętrze Centrum Przyrodniczego. Zapraszamy do obejrzenia i twórczych dyskusji przy okazji oglądania fotografii, bo warto.

Dziękujemy za zainteresowanie.

Zofia Banaszak

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk


Zdjęcie: Ola Czarnecka


INSPIRUJĄCE POMYSŁY

  • Bolesław Polarczyk
  • Kategoria: ZUTW
  • Odsłony: 223


INSPIRUJĄCE POMYSŁY na zieleń – kwiaty, rabaty, sukulenty – mamy ich wiele na skrawku zieleni... Dbamy od wielu lat o przestrzeń pomiędzy budynkiem Biblioteki i naszym wejściem do siedziby Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nic tak nie powinno łagodzić obyczajów jak przyroda, otoczenie… budzące się do życia wiosną rośliny.

Zdjęcia wykonane przed paru dniami przez naszą słuchaczkę Krystynę Filmanowicz są tego przykładem.

W miniony wtorek rankiem już było nieco inaczej. Powyrywane i ścięte bezlitośnie tulipany, poniszczona zieleń. Smutno !!!

Sprawcy niezauważeni !!!

Czy można temu zaradzić ? Wszak ktoś niszczy naszą pracę, zaangażowanie, które nie tylko nam ma służyć.

Popatrzmy na zdjęcia sprzed zniszczenia przez wandali.
opr. Zofia Banaszak

Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz

SREBRNY JUBILEUSZ ŚPIEWNIKA UNIWERSYTECKIEGO18 kwietnia 2017 roku dla Śpiewnika Uniwersyteckiego był dniem szczególnym z racji jubileuszowego koncertu. Zespół występem, zawierającym piosenki z 25-letniego okresu pracy, uświetnił swój srebrny jubileusz. Dodatkowa atrakcją był występ zaproszonej specjalnie na tę uroczystość grupy Teatru Tańca Con Passione, którą kieruje Paweł Matyasik, choreograf, pedagog i tancerz. Imprezę przygotowała i prowadziła Mirka Branicka-Polarczyk, pracująca ze Śpiewnikiem przez ostatnie 10 lat. W koncercie uczestniczyła także Pani Prezes Zofia Banaszak, która przedstawiła sylwetki autorów trzech pierwszych piosenek. Na zakończenie pogratulowała Zespołowi jubileuszu, podziękowała zarówno obecnym członkom Śpiewnika, jak i pierwszej prowadzącej ( wówczas grupy śpiewaczej i umuzykalniającej ), Janinie Głuchowskiej, kolejnym kierowniczkom, Genowefie Biedzie i Stefanii Kozak oraz pierwszym wokalistom i akompaniatorom. 

Mimo niesprzyjającej aury licznie dopisała publiczność, która włączała się do wspólnego śpiewania, a na koniec zgotowała wykonawcom koncertu owacje na stojąco. Życzenia i kwiaty Zespół otrzymał od przedstawicieli zaprzyjaźnionych placówek, które zapraszały Śpiewnik na występy. Przybyła nawet delegacja UTW ze Świebodzina, na czele z szefową Danutą Sobocińską.

Spisali się nasi akustycy oraz fotografowie i filmowcy. Ich prace będzie można oglądać w późniejszym terminie, gdyż wymagają one „obróbki” i selekcji. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w naszym, jubileuszowym koncercie.

Dziękujemy Pani Prezes i Zarządowi ZUTW za wsparcie i zorganizowanie całej imprezy.

Przed Śpiewnikiem Uniwersyteckim wyzwania na kolejne 25 lat, by motto : „Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź. Tam dobre serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi – ci nigdy nie śpiewają”, wciąż w Zespole było aktualne i by piosenki prezentowane przez jego członków dostarczały wykonawcom i słuchaczom wielu jeszcze radości i wzruszeń.
opr. Mirosława Branicka-Polarczyk

Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz


Zdjęcia: Andrzej Kozak


Zdjęcia: Bolesław Polarczyk

POSADZILIŚMY RAZEM LAS !

  • Bolesław Polarczyk
  • Kategoria: ZUTW
  • Odsłony: 240


Słuchacze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z rodzinami po raz kolejny skorzystali z zaproszenia Nadleśnictwa Zielona Góra oraz Nadleśnictwa Przytok na wspólne sadzenie lasu.

  

Spotkanie plenerowe pn. „Posadźmy razem las!” odbyło się 8 kwietnia 2017 roku w godz. 9:00 – 13:00, nieopodal siedziby Nadleśnictwa Zielona Góra (Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra). 
W tym roku sadziliśmy sosny. Skorzystaliśmy także z przygotowanej przez przedstawicieli Nadleśnictwa warsztatów edukacyjnych i oczywiście wspólnego pikniku.

Dziękujemy.

Opr. Zofia Banaszak

Zdjęcia: Roman Grobarski


Filmik przygotowany przez Google


pozyczki

Log in