Aktualności

Aktualności

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

 • Bogumiła Hyla-Dąbek
 • Kategoria: ZUTW
 • Odsłony: 702

  

To już XXVII inauguracja roku akademickiego na naszym uniwersytecie. Uroczystość odbyła się 9 października 2018 r. w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego pod honorowym patronatem JM rektora UZ prof. zw. dra hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, a poprowadzili ją Zofia Banaszak - prezes ZUTW  i Leszek Kornosz.
  
Po odśpiewaniu przez chór MODERATO pieśni "Gaude Mater Polonia" i powitaniu znamienitych gości oraz słuchaczy ZUTW przez p. prezes Zofię Banaszak nastąpił najważniejszy moment dzisiejszej uroczystości, bardzo emocjonujący, a nawet wzruszający.
Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki przekazał na ręce Zofii Banaszak uroczystym aktem sztandar, jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji. Sztandar cieszy, ale i zobowiązuje do godnego wypełniania obowiązków, których się podjęliśmy. Nasze chlubne tradycje, wypracowane przez lata działalności, teraz, przy ofiarowanym sztandarze, zobowiązują do jeszcze bardziej godnej postawy słuchacza ZUTW. Słuchacza, który nie myśli tylko o sobie, a dając z siebie też coś innym, prezentuje patriotyczną postawę wobec ojczyzny.
  
Sztandar poświęcił, od lat zaprzyjaźniony z nami, biskup senior Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej dr Adam Dyczkowski.
Biskup, jak zawsze, dowcipnie powitał słuchaczy ZUTW, zwracając się serdecznie do "młodzieży". Nie obeszło się też bez dowcipu, a życzenia, które nam złożył świadczyły o tym, że dobrze się orientuje czym zajmujemy się na emeryturze.
  
Ceremonia przekazania sztandaru była bardzo podniosła, wzruszająca, niektórzy mieli łzy w oczach. Na pewno wszyscy obecni na inauguracji zapamiętają ją na długo i będą miło wspominać.
  
  
Wykład inauguracyjny prorektora ds. studenckich UZ prof. dra hab. Wojciecha Strzyżewskiego dotyczył oczywiście chorągwi, flagi i sztandaru. Wykładowca krótko, ale bardzo ciekawie omówił temat, który nie tylko z uwagi na dzisiejszą uroczystość jest ważny. W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości więc warto przypomnieć sobie znaczenie narodowych symboli.
Z programem dla Niepodległej wystąpił chór MODERATO pod dyr. Bernarda Grupy. Patriotyczne pieśni, ładnie wykonane, podobały się zebranym i także wywoływały wzruszenie.
   
Wystąpienie inauguracyjne p. prezes Zofia Banaszak dotyczyło  naszej uczelni, podkreślała jej rolę w kształceniu seniorów.
Spełniamy naszą misję ZUTW . Kształcąc ustawicznie pomagamy ludziom starszym zmieniać postawy w kontaktach z drugim człowiekiem w celu odnalezienia radości w realizacji własnych wspólnych marzeń w jesieni życia.
Często cytowała słowa św. Jana Pawła II, które trafnie wpisywały się w dzisiejszą, podniosłą atmosferę podczas inauguracji: Ludzie są stworzeni do radości. Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą, jest jednocześnie obdarowany wdzięcznością tego drugiego.
Podkreśliła w swoim wystąpieniu, że czym flaga dla kraju, tym sztandar dla naszego Stowarzyszenia.  Cieszymy się, że nasze marzenie się spełniło.
Następnie Zofia Banaszak przyjęła ślubowanie od słuchaczy pierwszego roku.
  
Głos zabierali też przybyli na inaugurację goście. Były to głosy ludzi życzliwie traktujących ZUTW, współpracujących z nami, zawsze służących radą i pomocą. Prezydent Janusz Kubicki przekazał kopię dyplomu, jaki otrzymał za I miejsce w rankingu najlepszych Samorządów i podkreślił, że nie byłoby go bez naszej działalności dla seniorów.
W imieniu słuchaczy rozpoczynających naukę w ZUTW bardzo ładnie i ciepło głos zabrała Danuta Sieradzan.
Miłe były też życzenia od innych lubuskich seniorów i ich uniwersytetów.
  

  
Po immatrykulacji, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewki uroczyście ogłosił rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego na naszej uczelni.
Każda inauguracja jest niezwykłym świętem i wydarzeniem - powiedziała p. prezes ZUTW. Nam było dane dzisiaj, 9 p
aździernika, to święto przeżywać. Na jego zakończenie wszyscy razem z chórem odśpiewali "Gaudeamus Igitur".
  

  
Po uroczystej inauguracji delegacje z zaprzyjaźnionych uniwersytetów trzeciego wieku spotkały się z Zarządem ZUTW i członkami "Asystenta" na wspólnym obiedzie.
    

W organizacji uroczystej, dzisiejszej inauguracji pomagali Zarządowi ZUTW członkowie ASYSTENTA.
Całą uroczystość rejestrowali, robiąc zdjęcia i film, członkowie Grupy Fotograficzno-Filmowej KWADRAT: Krystyna Filmanowicz, Kazimierz Błaszyński, Andrzej Kozak, Roman Grobarski, Krzysztof Subocz, Bogumiła Hyla-Dąbek oraz Bolesław Polarczyk.
  

.  .

.
  .  .  .

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy swoją obecnością zaszczycili naszą uroczystość, a byli to m.in:

Poseł na Sejm RP - Władysław Kosiniak–Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, który od wielu lat zajmuje się polityką senioralną w Polsce. Pracował także nad strategią Długofalowej Polityki Senioralnej w kierowanym Ministerstwie Polityki Senioralnej z towarzyszącą prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego Jolantą Fedak

Senator Rzeczypospolitej Polskiej - Waldemar Sługocki

Biskup Senior Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej - dr Adam Dyczkowski

Maria Brygida Grzybowicz - kierownik Oddziału Organizacyjnego w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze reprezentująca Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka

Joanna Malon - dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze reprezentującą Marszałek Województwa Elżbietę Annę Polak

Przewodniczący  Sejmiku Województwa Lubuskiego
- Czesław Fiedorowicz

Prorektor ds. Studenckich  Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Prezydent Miasta Zielona Góra -Janusz Kubicki

Dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto - Mariusz Zalewski

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zielonej Górze - Waldemar Michałowski

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Sławomir Kotylak adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. Bogumiła Burda z Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Ewa Nowacka-Chiari z Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej - Ewa Adaszyńska

Barbara Krzeszewska–Zmyślony z Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Edmund Prekurat

Agata Miedzińska - Dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury

Kierownik Centrum Przyrodniczego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze - dr Krystyna Walińska

Z-ca Dyrektora Lubuskiego Muzeum Ziemi lubuskiej - Longin Dzieżyc i Alicja Błażyńska - rzecznik prasowy MZL

Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Zielonej Górze -Jan Tarnowski

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie - Bogusław Sułkowski

Kierownik ds. Sportu i Promocji w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie -Anna Sulima–Jagiełowicz

Małgorzata Barska - Rzecznik prasowy – Komendy Miejskiej Policji w  Zielonej Górze reprezentująca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Jarosława Tchorowskiego w Zielonej  Górze

Prezes Zarządu Zielonogórskiego Stowarzyszenia AMAZONEK -Anna Czyż

Bernard Grupa - Dyrygent chóru MODERATO Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz chórzystów

 
PRZEDSTAWICIELE LUBUSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku

 Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sulechowie

 Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Świebodzińskim Domu Kultury

 Uniwersytet Trzeciego Wieku Żarskiego Domu Kultury

 Słuchacze ZUTW

 
Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz


Zdjęcia: Bolesław Polarczyk


Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek


Zdjęcia: Andrzek Kozak


Zdjęcia: Roman Grobarski


Wideorelacja GFF KWADRAT

Nadanie sztandaru


Chór Moderato

7 NOVITA PÓŁMARATON ZIELONOGÓRSKI 6.10.2018

 • Bolesław Polarczyk
 • Kategoria: ZUTW
 • Odsłony: 131


Słuchacze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kolejny raz obsługiwali 7 NOVITA PÓŁMARATON ZIELONOGÓRSKI. Organizator BIEGU Stowarzyszenie Biegam-Pomagam opisując wydarzenie napisał na swojej stronie:

„… słuchacze dzielą się z energią na punktach nawadniania. Spragnionego napoją, a zmęczonego pokrzepią. Fantastycznie jest doświadczać ich energii i zaangażowania. Wierzymy, że tak jak my uważacie, że nie metryka się liczy, lecz stan ducha !”

Półmaraton Zielonogórski to największy bieg masowy w woj. lubuskim, tym razem odbył się nocą w sobotę, 6 października 2018 roku.

Dla tych, którzy nigdy nie biegali nocą to kapitalne doświadczenie. Nocne biegi są widowiskowe i takim był ten bieg. Lampy uliczne, ferie świateł, fluorescencyjne stroje. Na trasie grały zespoły muzyczne. Każdy z zawodników dostał lampkę-czołówkę. Po prostu cały peleton zaświecił…
Trasa liczyła 21,1 km. Biegło ponad 1000 uczestników.
Dziękuję słuchaczom, ich rodzinom i zupełnie przypadkowym mieszkańcom Zielonej Góry, którzy wraz ze swoimi dziećmi spontanicznie pomagali nam w obsłudze „ wodopojów” – tak było przy ul. Łużyckiej.

Gratulacje dla zawodników !

Zofia Banaszak


Zdjęcia: Roman Grobarski


SZCZĘŚLIWI DWUDZIESTOLETNI

 • Bogumiła Hyla-Dąbek
 • Kategoria: ZUTW
 • Odsłony: 1204 października 2018 r. w sali widowiskowej "Luna" Żarskiego Domu Kultury mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystości podsumowującej dwudziestoletnią działalność Żarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obchody tej znaczącej rocznicy odbyły się pod hasłem: "Szczęśliwi dwudziestoletni".
           

W sali zebrali się słuchacze ŻUTW, zaproszeni goście, przedstawiciele władz lokalnych, zaprzyjaźnionych instytucji oraz członkowie Klubu Seniora z Weisswasser, z którym żarscy seniorzy współpracują.
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowały panie: Zofia Banaszak - prezes Zarządu, Alicja Szpakowska-Balewska - sekretarz i Barbara Miller - skarbnik.

Żarski Jubilat jest sekcją Żarskiego Domu Kultury. Powstał 12 grudnia 1998 r. z inicjatywy dyrektora miejscowego Domu Kultury.

Uroczystą galę z dużym poczuciem humoru i energią prowadziła p. prezes Daniela Giecold, a uświetniły ją występy solistów i zespołów działających w ŻUTW. Krótki występ zaprezentowali również członkowie Klubu Seniora z Weisswasser.

Podczas tej uroczystości  wielu słuchaczy ŻUTW, oraz instytucji otrzymało podziękowania i medale.
Podziękowania oraz medal otrzymała też nasza p. prezes Zofia Banaszak. Doceniono Jej życzliwe zainteresowanie  społecznością "55+" .
       
       

Gratulacjom i życzeniom nie było końca. Składali je zaproszeni goście, życząc żarskim seniorom, żeby ich uniwersytet dalej się tak rozwijał, przedstawiał swoim słuchaczom ciekawe propozycje, co czyni ich, jak sami określają, szczęśliwymi.

Na zakończenie gali na wszystkich uczestników czekał tort ufundowany przez Burmistrza Miasta Żary p. Danutę Madej. To przy nim była okazja do rozmów i dzielenia się wrażeniami.
Dziękujemy za zaproszenie i miło spędzone z Państwem popołudnie.

                                                                             
                                                                                   Tekst i zdjęcia: Barbara Miller

POLA NADZIEI PO RAZ DZIESIĄTY

 • Bogumiła Hyla-Dąbek
 • Kategoria: ZUTW
 • Odsłony: 316


„Kto przekazuje komuś dar, często go sam otrzymuje:
ofiarowywanie bowiem przynosi radość;
nauczmy się dawać!”
                                           (Roland Leonhardt)

29 września 2018 słuchacze ZUTW z p. prezes Zofią Banaszak, razem z samorządowcami, wieloma mieszkańcami Zielonej Góry i delegacjami lubuskich miast, wzięli udział w uroczystym sadzeniu żonkili, będącymi międzynarodowym symbolem nadziei.
Dochód ze sprzedaży cebulek zasilił konto Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
Wszyscy spotkali się dzisiaj w samo południe pod zielonogórskim magistratem, by wesprzeć po raz dziesiąty akcję „Pola Nadziei” i razem sadzić cebulki żonkili w geście solidarności z chorymi.
Nie mogło nas, seniorów, tam zabraknąć!
  
Pola Nadziei to kampania, której celem jest promowanie idei wolontariatu i niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum. Wrażliwości na ludzi chorych, zrozumienia, chęci niesienia pomocy też trzeba się nauczyć. My, seniorzy dobrze to rozumiemy. Dlatego cieszył nas widok wielu grup dziecięcych, młodzieżowych ze swoimi nauczycielami, a także maluszków z rodzicami.
  
Żonkil w czasach starożytnych był symbolem nadziei na nowe życie. Według „Słownika Symboli” W. Kopalińskiego żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia, przemijanie – stałą metamorfozę.
  
Dzisiejsza akcja była też okazją do poznania ludzi szczególnie zasłużonych i wyróżnionych przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego za pracę na rzecz osób chorych, potrzebujących pomocy.
  
To było bardzo miło i pożytecznie spędzone kilka godzin wśród ludzi, którzy chcą dać od siebie coś innym.

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek

PLENER FOTOGRAFICZNY GRUPY "KWADRAT"

 • Bogumiła Hyla-Dąbek
 • Kategoria: ZUTW
 • Odsłony: 276
  


Wakacje, wakacje i po wakacjach. Jak przystało na studentów Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy, jak kto woli, słuchaczy, wracamy na zajęcia do swoich klubów, zespołów i grup.
Członkowie Grupy Fotograficzno-Filmowej KWADRAT pojechali wczoraj (17. 09. 2018) na swój pierwszy w tym roku akademickim plener, na którym szef grupy Bolesław Polarczyk uczył nas robić panoramy.
Wybór padł na park w Laskach. Obecny zabytkowy park założony został w połowie XIX wieku na powierzchni ok. 7 ha przez Hansa von Schierstaedt. Do parku wprowadzono, obok rodzimych drzew, również rośliny aklimatyzowane, np.: tulipanowce, daglezje, lipę amerykańską, cypryśnik błotny i klon srebrzysty. Park jest obecnie rewitalizowany. Odnaleźć tu także można wiele gatunków drzew, które posiadają cechy właściwe pomnikom przyrody. Niestety, pałac, który tutaj był, został spalony w 1945 r., a następnie rozebrany, pozostała po nim tylko zagruzowana piwnica. Od strony północnej, przetrwał jednak do dziś, klasycystyczny budynek -
oranżeria. Mogliśmy jednak to wszystko, jak było kiedyś, zobaczyć na przygotowanych przez Andrzeja Kozaka skserowanych zdjęciach, pochodzących od Niemców odwiedzających te ziemie.


Gdy tak fotografowaliśmy, żeby później składać panoramę parku, zainteresowany naszą grupą młody człowiek dołączył do nas, żeby nam opowiedzieć o parku w Laskach, jego historii i widocznej na każdym kroku obecnej rewitalizacji.
  

Następnie odwiedziliśmy kolejny park, tym razem w Nietkowie. Park dworski położony w środkowej części wsi Nietków  w sąsiedztwie kościoła, przy drodze wiodącej do Czerwieńska. Kolejny bogaty drzewostan, zachowała się tam brama wjazdowa do parku zwieńczona dwoma kamiennymi wazonami. W jej filary wmurowano tablice epitafijne z  XVI w., poświęcone Hansowi von Rothenburg i jego żonie Benedykcie von Breiten Landenburg.
  
Nasza grupa KWADRAT powstała niedawno, ale cieszymy się już wcale nie małym dorobkiem fotograficzno-filmowym.Więcej można o nas przeczytać tutaj:  https://magazynkwadrat.blogspot.com/

Nasz plener zakończyliśmy w bardzo gościnnych progach Steni i Andrzeja Kozaków w Czerwieńsku. Bardzo dziękujemy gospodarzom za tak miłe przyjęcie, za wspaniałą atmosferę. Bolkowi za plener w tak ciekawych miejscach.
   

Czołowe zdjęcie i panorama są autorstwa Bolesława Polarczyka.

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek

ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGLĄ

 • Bogumiła Hyla-Dąbek
 • Kategoria: ZUTW
 • Odsłony: 59112 września 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie zrobiło się niebiesko od okolicznościowych koszulek słuchaczy pięciu lubuskich uniwersytetów trzeciego wieku. Na zaproszenie naszego uniwersytetu przyjechali seniorzy z Lubska, Nowej Soli, Świebodzina i Sulechowa, żeby razem z nami uczcić Niepodległą. Wszystkich witała p. prezes ZUTW Zofia Banaszak.
100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, to rocznica bliska sercom wszystkich Polaków, więc i słuchacze wymienionych uniwersytetów postanowili ją mocno, na sportowo i na wesoło zaakcentować.
Świętowanie odbywało się pod hasłem: "ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGŁĄ - 100 kilometrów dla Niepodległej", a naszymi partnerami w organizacji imprezy był Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.

Seniorów w ośrodku w Drzonkowie odwiedził Prezydent Miasta Zielonej Góry Janusz Kubicki oraz dyrekcja WOSiR - w Drzonkowie - p. Bogusław Sułkowski, p. Jolanta Starzewska i kierownik ds. Sportu i Promocji p. Anna Sulima-Jagiełowicz.
          

Odbyły się zawody w następujących konkurencjach: turniej BOCCI pod kierunkiem Łukasza Tarnawskiego, zawody w DARTA, które prowadził Zbigniew Banaszak, strzelanie z broni pneumatycznej pod czujnym okiem Czesława Poźniaka.
  
    

Zawody w pływaniu na wesoło w przebraniu, dziwnym, niepowtarzalnym stylem z makaronem i pasem wypornościowym, które wymyśliła i nadzorowała Grażyna Wyczałkowska, a na zakończenie sportowych zmagań odbył się Nordic Walking, też pod kierunkiem Grażyny Wyczałkowskiej.
   
   

Po wspólnym obiedzie, po kawie i słodkościach odbyło się podsumowanie wyników sportowych konkurencji, a puchary wręczał sam Bachus z Bachantkami, który odwiedził seniorów, słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.
Oto podsumowanie wyników:
.

Mimo przyznanych miejsc, wszyscy przyznali, że nikt nie może czuć się przegranym. Sam udział w sportowych potyczkach w tak szczytnym celu czynił ze wszystkich zwycięzców.
  

W szampańskich nastrojach uczestnicy sportowej imprezy w Drzonkowie rozpalili ognisko, piekli w nim kiełbaski i bawili się wesoło. To był bardzo miły dzień.
  

Organizatorzy, Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, dziękują wszystkim, którzy pomogli w sprawnym przeprowadzeniu sportowych konkursów. Dziękują gościom, że przyjęli zaproszenie i razem z nami świętowali Niepodległą oraz wspólnie przeszli dla Niej 100 kilometrów.
  

PROJEKT ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGŁĄ – 100 KILOMETRÓW DLA NIEPODLEGŁEJ TO REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO  WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WYNIKAJĄCEGO Z „WOJEWÓDZIEGO PROGRAMU NA RZECZ OSÓB STARSZYCH” W ZAKRESIE ZWIĘKSZANIA AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH.

Dotyczy UMOWY NR DS.IV.614.2.58.2018 zawartej między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Całą imprezę rejestrowali (fotografowali i filmowali) też nasi słuchacze, członkowie obu klubów fotograficznych FOTOOKO i FOTOX oraz grupy KWADRAT: Krystyna Filmanowicz, Krzysztof Subocz, Roman Grobarski, Kazimierz Błaszyński, Aleksandra Dittrich, Teresa Kaczmarek, Zofia Stępka, Bolesław Polarczyk i Bogumiła Hyla-Dąbek.
Część zdjęć tutaj załączamy.

Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz

 Zdjęcia: Bolesław Polarczyk

Zdjęcia: Teresa Kaczmarek

Zdjęcia: Aleksandra Dittrich

Zdjęcia: Zofia Stępka

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek


Wideorelacja: Kazimierz Błaszyński


Wpis na stronie WOSiR - KLIKNIJ


WINOBRANIOWE SPOTKANIE


Na scenie,obok zielonogórskiego ratusza,13.09.2018 r chór ,,Moderato" pod dyrekcją Bernarda Grupy, działający przy UTW w Zielonej Górze, zaprezentował się w programie słowno-muzycznym o tematyce winobraniowej. Spotkanie poprowadzili: Bożena Bieżańska i Stanisław Dziadura. Bardzo melodyjne piosenki, które opracował p. Bernard Grupa, były przeplatane humorystycznymi opowiastkami o tradycjach winiarskich w naszym mieście. Zebrani przed sceną winobraniowi goście bawili się razem z wykonawcami, włączając się do wspólnego śpiewu, a nawet, zachęceni melodiami, kołysali się w rytm piosenek. Nagrodą dla wykonawców było podziękowanie w formie burzliwych oklasków.

                                                                             opr. Krystyna Łączak

Zdjęcia: Andrzej Kozak

NOWE MIASTO - WYSTAWA FOTOGRAFICZNA"Zielona Góra - Nowe Miasto" to wystawa fotograficzna Klubu Fotograficznego "Fotooko", której otwarcie nastąpiło 7 września 2018 r. w BWA. Celem wystawy było przybliżenie klimatów przyłączonych wsi, a obecnie dzielnic Zielonej Góry. Wernisaż otworzył dyrektor BWA p. Wojciech Kozłowski, który wraz z p. Anną Karoliną Spiak zorganizowali nam tę piękną wystawę. Bardzo im za to dziękujemy. Podziękowania należą się też kierownictwu naszego klubu "Fotooko", Ewie Kwaśniewicz i Romanowi Grobarskiemu, bez których wystawy w BWA by nie było. Kuratorkami wystawy były: Janina Komorowska i Krystyna Filmanowicz. 
Wystawę można oglądać w BWA do dnia 16.09.2018
Opr. Krystyna Filmanowicz

Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz


Zdjęcia: Andrzej Kozak


Zdjęcia: Bolesław Polarczyk


pozyczki

Log in