Dla nowicjuszy

Dla nowicjuszy

Szanowny Słuchaczu I roku !
Witamy Cię serdecznie w naszych progach.

Jesteśmy stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Naszym podstawowym celem jest ustawiczne kształcenie ludzi starszych na poziomie akademickim. Stwarzamy warunki do poszerzania i aktualizacji wiedzy. Tworzymy nowy, pozytywny wizerunek człowieka w wieku emerytalnym, by był pełen twórczej inspiracji, aktywny i otwarty na wszelkie zmiany.

***

Drogi Słuchaczu! Oto przygotowana dla Ciebie i ujęta w sposób ramowy nasza oferta programowa, w której – mamy nadzieję – znajdziesz wiele interesujących dla siebie propozycji.

W naszym Uniwersytecie:
1. Poszerzysz i zaktualizujesz wiedzę na wykładach, seminariach, sesjach i konferencjach, spotkaniach naukowych, prelekcjach, odczytach.

Także na wystawach, koncertach i spektaklach - realizowanych we współpracy z profesjonalistami z ośrodków akademickich i różnorodnymi instytucjami kultury. Poznasz aktualny stan wiedzy w wielu dziedzinach, interesujących ludzi światanauki i kultury, włączysz się w nurt życia naukowo-kulturalnego miasta, regionu i kraju.

2. Zrealizujesz twórcze marzenia w obecnie istniejących klubach i zespołach:

Klub Literacki „OKSYMORON”, Klub Filozoficzny COGITO, Zespół Żywego Słowa, Zespół Redakcyjny „INSPIRACJE”, Zespół Teatralny „MONTE VERDE”, , Klub Fotograficzny „FOTOOKO” I „FOTO X”, Warsztaty Plastyczne „KONTRAPOST”, „PASTELE”, „ALLA PRIMA”, „TERMOPILE”, Klub Haftu i Robótek Ręcznych „ATŁASEK”, Klub Tkaniny Artystycznej „GOBELIN”, Zespół „MAGICZNY ŚWIAT WOKÓŁ NAS”, Klub Kamieni i Minerałów „KRYSZTAŁ”, Klub „WIERNI KWIATOM”, Klub Astronomiczny, Klub Geologiczny, Chór „MODERATO”, Śpiewnik Uniwersytecki, Spotkania z Piosenką „KAŻDY ŚPIEWAĆ MOŻE”, Zespół „ŻYJMY ZDROWIEJ”, Klub Krajoznawczo-Turystyczny „CIEKAWI ŚWIATA”, Klub Brydżowy „IMPAS”, Klub BRYDŻOWY, Klub Szachowy i różnych gier planszowych, Grupa Wokalno-Estradowa „AKOLADA”, Teatr Tańca „CON PASSIONE”, Zespół „RADOŚĆ TAŃCZENIA”, Pracownia Edukacji Fotograficznej, Klub „TWÓJ STYL”, Wybrane zagadnienia z literatury.

3. Zrealizujesz pasje społecznikowskie w Zespole „Asystent” (pomoc w organizacji życia uniwersyteckiego), i w Zespole Pomocy Koleżeńskiej (pomoc w sprawach osobistych słuchaczy)

4. Nauczysz się obsługi komputera (różne stopnie zaawansowania): podstawy fotografii cyfrowej, komputerowej obróbki fotografii.

5. Nauczysz się języka obcego

angielski, niemiecki, francuski, rosyjski – nauka w grupach początkujących i zaawansowanych .

6. Usprawnisz swoje ciało

gimnastyka leczniczo-usprawniająca, TAI CHI chińska gimnastyka zdrowotna, joga, gimnastyka usprawniająca z muzyką, tańce i zabawy grupowe przy muzyce (Zespół „Radość Tańczenia”), Teatr Tańca, ćwiczenia na sprzęcie usprawniającym i rehabilitacyjnym, tenis stołowy – ping pong, basen (pływanie, aquaerobik,), marsze nordyckie, wycieczki piesze, gimnastyka 50+, gimnastyka z HULA HOP, gimnastyka ZDROWY KRĘGOSŁUP

7. Zwiedzisz region, kraj i Europę oraz poznasz przedstawicieli naszych stowarzyszeniowych partnerów krajowych i zagranicznych

Zapraszamy na wycieczki edukacyjne po Polsce i Europie, na spotkania z partnerskimi organizacjami w kraju i za granicą, na wczasy wypoczynkowe i rehabilitacyjne, wycieczki piesze, spacery sobotnie i niedzielne oraz inne.

Udział w wycieczkach i wczasach jest odpłatny a wysokość opłaty zależy od skali przedsięwzięcia.

8. Znajdziesz nowych znajomych i przyjaciół uczestnicząc w zajęciach w klubach i zespołach, spotkaniach integracyjnych, balach noworocznych i innych spotkaniach towarzyskich.

* * *

Uczestnictwo w wykładach, seminariach, sesjach, konferencjach oraz zajęcia w większości wybranych klubów i zespołów są nieodpłatne i realizowane w ramach obowiązkowej składki semestralnej w wysokości 60 zł, opłacanej przez słuchaczy dwukrotnie w każdym roku akademickim – do końca sierpnia i końca stycznia.

Nieobecność na wybranych zajęciach nie zwalnia z obowiązku terminowego wniesienia składki semestralnej. Opłaty: I semestr do końca sierpnia, II semestr do końca stycznia.
Szczegółowe propozycje zajęć opracowywane są raz na miesiąc i z początkiem każdego miesiąca udostępniane słuchaczom oraz zamieszczone są na naszej stronie internetowej www.utw.zgora.pl w zakładce DLA SŁUCHACZY.
Dodatkowo, informacje o naszej ofercie zamieszczamy na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie ZUTW oraz ogłaszamy w komunikatach przed wykładami.

Słuchaczy ZUTW obowiązują następujące opłaty:
• Wpisowe – 60 zł
• Semestralne – 60 zł ( za I semestr opłatę należy wnieść do końca sierpnia, za II semestr do końca stycznia) – za rok 120 zł
• Za udział w lektoratach, wszelkiego rodzaju gimnastykach i innych odpłatnych zajęciach wysokość opłaty obliczana jest w każdym semestrze.

* * *

Drogi Słuchaczu! Pierwsze chwile w nowym miejscu są trudne dla każdego. Jednak Ty wcale nie musisz błądzić !
Przestudiuj aktualny PROGRAM ZAJĘĆ. Przeczytaj ogłoszenia na tablicach informacyjnych. Zwiedź siedzibę Uniwersytetu, salę Klubową, Wrzosową, Słoneczną, Wesołą i Zieloną, w których odbywają się zajęcia.
Zajrzyj do biura Zarządu i sekretariatów. Pamiętaj, że w naszym Uniwersytecie otaczają Cię ludzie życzliwi. Ty także bądź życzliwy.

Każdego dnia informacji udzielają: dyżurujący każdego dnia przedstawiciel Zarządu oraz członek Zespołu ASYSTENT.
Nazwisko dyżurujących znajdziesz w harmonogramie dyżurów na tablicy informacyjnej.

Skład Zarządu ZUTW: Zofia Banaszak – prezes, Elżbieta Józefowicz – wiceprezes, Jadwiga Korcz Dziadosz – sekretarz, Barbara Miller – skarbnik; członkowie: Zofia Biniewska - Dobrzyńska, Bożenna Strączyńska, Maria Jankowska, Stanisław Lewandowski, Roman Czarnecki

• sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Obsługę sekretariatu prowadzi Danuta Sieradzan. To tutaj zazwyczaj prowadzone są zapisy na różnego rodzaju imprezy,

• sekretariat „finansowy”

czynny od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00. Obsługę sekretariatu prowadzi Ewa Kurek. To tu przyjmowane są wszelkie opłaty,

• słuchacze naszego Uniwersytetu

w roku akademickim 2015/16 nasz Uniwersytet liczył około 1000 słuchaczy. Niektórzy są z nami już prawie 25 lat, czyli od początku istnienia Uniwersytetu.

* * *
Szanowny Słuchaczu! Jeżeli już dziś potrzebujesz więcej informacji o naszym Uniwersytecie zajrzyj na stronę internetową www.utw.zgora.pl. Relacje z działalności ZUTW, reportaże i fotoreportaże znajdziesz również w naszym uniwersyteckim czasopiśmie „Inspiracje", które możesz nabyć w sekretariacie.
W pierwszych dniach października w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej odbędzie się uroczysta inauguracja XXV roku akademickiego 2016/2017 Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podczas której złożysz ślubowanie.

* * *
Kiedy przekraczasz próg naszego Uniwersytetu wchodzisz do pomieszczeń, które przed laty były magazynami WiMBP. Te pomieszczenia samodzielnie adaptowaliśmy dla naszych potrzeb. To po części z dobrowolnych wpłat słuchaczy i sponsorów wyposażyliśmy siedzibę ZUTW w meble i sprzęt. Stanowią mienie, które musimy bardzo szanować. Od dziś i Ty jesteś współwłaścicielem naszego dobra ! Czuj się za nie odpowiedzialny!

* * *

Drogi Słuchaczu I roku! Mamy nadzieję, że podane informacje ułatwią Ci pierwsze chwile w naszym gronie. Zapamiętaj:

• ze względów organizacyjnych jeżeli chcesz zapisać się na naukę obsługi komputera, naukę języka obcego, gimnastykę, fotografię i inne zajęcia odpłatne (niezależnie od składki członkowskiej) zgłoś to już przy zapisie.

Zapisy słuchaczy na nowy rok akademicki prowadzimy w czerwcu. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach życiowych przyjmujemy także nowych członków w ciągu roku akademickiego.


Życzymy Ci powodzenia!Dla nowicjuszy wescja pdf

pozyczki

Log in