KLUB GEOLOGICZNY

KLUB GEOLOGICZNY

WYPRAWA W ŚWIAT SKAŁ, MINERAŁÓW I KRYSZTAŁÓW


7 lipca członkowie Klubu Geologicznego i wszyscy chętni na ciekawą wycieczkę wybrali się do Lubania, gdzie odbywał się Sudecki Festiwal Minerałów oraz giełda minerałów, skamieniałości i biżuterii na świeżym powietrzu. Ważną częścią Festiwalu były wystawy mineralogiczne, gdzie można było podziwiać setki okazów najwyższej klasy – również zbiory prywatnych kolekcjonerów, także zagranicznych. Lubań to miasto położone  na Pogórzu Izerskim, nad rzeką Kwisą, historycznie leży w polskiej części Łużyc Górnych. Lubań położony jest w obszarze występowania największych złóż bazaltoidów w Polsce. Na południe od miasta ciągnie się obszar pokrywy wulkanicznej, zbudowanej ze skał magmowych, które powstały ok. 23 miliony lat temu na skutek wylewów lawy na powierzchnię. W lubańskim Parku Na Kamiennej Górze, w nieczynnym kamieniołomie,  podziwialiśmy odsłaniające się w ścianach kilkunastometrowej wysokości, sterczące pionowo, silnie spękane słupy zastygłej lawy - nefelinitu, odmiany bazaltu. Dostępności tego surowca skalnego wywarła silne piętno na dawnej architekturze miasta. Zwiedziliśmy również położony w pobliżu zamek Czocha, zbudowany jako warownia graniczna na pograniczu śląsko-łużyckim w latach 1241–1247, przebudowany na początku XX w. przez ostatniego właściciela.
                                                                           Opr. E. Dąbrowska-Żurawik


Zdjęcia: Jadwiga Szuba, Zofia Stępka i E. Dąbrowska-Żurawik

WYCIECZKA EDUKACYJNA NA ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ KLUBU GEOLOGICZNEGOW sobotę, 15 czerwca, grupa słuchaczy Klubu Geologicznego, „Ciekawi Świata” oraz sympatyków, wyruszyła na podbój Masywu Ślęży. Celem naszym było zdobycie szczytu Ślęży, mimo zapowiadanych upałów. Wyruszyliśmy z Przełęczy Tąpadła, oddzielającej Ślężę od kolejnego szczytu w obrębie Masywu, Raduni, i żółtym szlakiem dotarliśmy na szczyt, mijając po drodze skały, które ok. 400 milionów lat temu stanowiły dno ówczesnego oceanu. Stożkowaty kształt Ślęży nie jest pochodzenia wulkanicznego, lecz tworzą go skały o dużej odporności na wietrzenie. Od Ślęży pochodzi nazwa Śląska, odkąd pojawili się tu ludzie ok. 11tysięcy lat temu, stanowiła ośrodek kultu. Pamiątką historycznych czasów są rzeźby kultowe, m.in. kamienny niedźwiedź, postać z rybą, czy widoczne pod szczytem kamienne wały kultowe. Prędzej czy później wszyscy dotarli na szczyt, skąd można było podziwiać wspaniałe widoki, sfotografować się z kamiennym misiem i obejrzeć w podziemiach kościoła pozostałości pierwszej świątyni z XII wieku. Wielkie brawa dla wszystkich zdobywców szczytu!!! Choć upał doskwierał zwiedziliśmy jeszcze w ogrodzie dendrologicznym w Wojsławicach GEORETUM, gdzie w zabytkowym wyrobisku po kamieniołomie zgromadzono większość skał i minerałów z przedgórza sudeckiego. Jeszcze tylko w drodze powrotnej rzut oka na arboretum i powrót do Zielonej Góry.

Opr. E. Dąbrowska-Żurawik

Zdjęcia: Aleksandra Dittrich


Zdjęcia: Kazimierz Błaszyński

WYCIECZKA DO GÓRNYCH ŁUŻYC10 czerwca wczesnym rankiem członkowie obu klubów oraz sympatycy wyruszyli na wycieczkę do przygranicznych miejscowości na terenie Niemiec, należących do historycznej krainy Górnych Łużyc, stąd podwójne nazwy: Gablenz –Jablońc, Kromlau – Kromoła, Weisswasser – Beła Woda. Na tych terenach w dalszym ciągu prowadzona jest eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową, co powoduje wysiedlanie całych wiosek, od wieków zamieszkiwanych przez Serbołużyczan.

W Kromlau zwiedziliśmy Łużycki Park Różaneczników, założony w 1844roku, ale rododendrony i azalie posadził w obrębie podmokłej doliny ( w obrębie struktury geologicznej zwanej gizerem), kolejny właściciel. W parku znajduje się nad jeziorkiem niezwykły most łukowy, zbudowany z naturalnych bazaltowych „słupów”.

Na zrekultywowanych terenach po wyeksploatownej kopalni węgla brunatnego Nochten, znajduje się wspaniale zagospodarowany Łużycki Park Głazów Narzutowych i największy ogród skalny w Europie. Park został założony w 2003 r., a jedną z głównych atrakcji jest „Mała Skandynawia”. Na sztucznym wzniesieniu znajduje się na zboczu ułożona z kamieni mapa Skandynawii, gdzie umieszczono ok. 90 głazów narzutowych i usytuowano je dokładnie tam, skąd pochodzą. Duże wrażenie robi różnorodność skał, a także ich wiek, liczony w miliardach lat. W sumie Parku znajduje się ok.7000 głazów, przywleczonych w ciągu kilkuset tysięcy lat przez przesuwający się na południe lądlód skandynawski.W drodze powrotnej planowaliśmy zobaczyć z wieży widokowej nieczynną już kopalnię węgla brunatnego w Weisswasser, jednak uniemożliwiła nam to gwałtowna ulewa. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do manufaktury czekolady Felicitas, słynącej z ręcznie produkowanych wyrobów z belgijskiej czekolady.

E. Dąbrowska-Żurawik

Zdjęcia: Aleksandra Dittrich


Zdjęcia: Kazimierz Błaszyński


Krótki pokaz slajdów

GÓRNICTWO WĘGLA BRUNATNEGO W OKOLICY ZIELONEJ GÓRY


W dn. 24 kwietnia, na zaproszenie Klubu Geologicznego, dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ wygłosiła w Sali im. J. Koniusza WiMBP odczyt na temat historii odkrycia złóż węgla brunatnego i późniejszej ich eksploatacji na Ziemi Lubuskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Zielonej Góry. W spotkaniu oprócz członków naszego klubu uczestniczyły również inne osoby zainteresowane tym ciekawym tematem.

Złoża węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej znane były od początku XIX wieku, a złoża w rejonie Zielonej Góry odkryte zostały przez kupca Carla Adolpha Pohlenza. Najstarsza kopalnia w Zielonej Górze działała jako „Consolidierte Grünberger Gruben” w latach 1840 -1945 (oraz jako kopalnia „Słone” do 1947). Wydobycie wynosiło średnio 80 – 120 tys. ton rocznie. Kilkadziesiąt szybów wydobywczych było zlokalizowanych w zachodniej części miasta oraz w okolicy wsi Wilkanowo i Słone. Zielonogórskie złoża węgla brunatnego związane są z Wałem Zielonogórskim, moreną utworzoną podczas zlodowacenia warty ze spiętrzonych osadów miocenu i starszego plejstocenu. Pod ciężarem lądolodu pokłady węgla zostały przefałdowane, a konsekwencją tych deformacji jest bardzo zmienna i trudna do interpretacji budowa geologiczna. Eksploatację prowadzono metodą głębinową a węgiel wykorzystywany był w miejscowym przemyśle (jako paliwo do maszyn parowych) oraz jako materiał opałowy w domach. Jednym z największych odbiorców była fabryka tkanin F. G. Förstera (późniejsza Polska Wełna). Po doprowadzeniu prądu elektrycznego węgiel służył do jego wytwarzania. Efektem stosowanych technik wydobycia są liczne i różnorodne formy zapadlisk terenu, widoczne w południowej części miasta i okolicznych wsiach. Zapadliska nad dawnymi chodnikami kopalnianymi mają kształt podłużny, natomiast deformacje w miejscach dawnych szybów mają zawsze kształt kolisty, lub zbliżony do kolistego, o średnicy kilku metrów i głębokości na ogół nie większej niż 2-3 metry.

Elżbieta Dąbrowska-Żurawik

Zdjęcia: Halina Bohdanowicz

DZIESIĘĆ LAT DZIAŁALNOŚCI KLUBU GEOLOGICZNEGO26 października zaproszeni goście oraz członkowie Klubu Geologicznego świętowali dziesięciolecie istnienia. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele zarządu z p. prezes Zofią Banaszak , członkowie Klubu Kryształ, a także nasi pierwsi koledzy, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w naszych zajęciach: p. Daniela Stańda, Krysia Śliwińska, Kazimierz Kąkol i Bożenna Strączyńska, a także p. Danuta Sieradzan, która zawsze była uczynna i pomocna w wielu sprawach. Pani prezes, chwaląc naszą działalność, stwierdziła, że nasz Klub Geologiczny jest jedyny wśród wszystkich UTW. Uczestnicy spotkania obejrzeli krótką prezentację p.t. „Piękno zaklęte w kamieniu”. A potem był słodki poczęstunek, kwiaty i gratulacje. Na początku działalności w zajęciach uczestniczyło kilkanaście osób, obecnie jest nas trzydzieścioro, ciekawych wszystkiego, co działo się w przeszłości na naszej planecie i jakie procesy geologiczne zachodzą obecnie.
opr. Elżbieta Żurawik

Zdjęcia: Teresa Kaczmarek


Zdjęcia: Danuta Mamczur

WYCIECZKA EDUKACYJNA KLUBU „CIEKAWI ŚWIATA” I KLUBU GEOLOGICZNEGO11 maja wczesnym rankiem wyruszyliśmy liczną grupą członków i sympatyków obu klubów najpierw do Świdnicy a następnie do Szklar k/Ząbkowic Śl. I do Arboretum w Wojsławicach.

W Świdnicy zwiedziliśmy gotycki kościół, Katedrę św. Stanisława i św. Wacława, jeden z największych kościołów Dolnego Śląska, którego wieża o wys. 103 m jest obecnie najwyższą na terenie całego Śląska i piątą co do wielkości w Polsce. Kościół jest późnogotycką, trzynawową bazyliką. Po wejściu do kościoła uderza przede wszystkim ogrom budowli i przepiękny, barokowy, wystrój wnętrza.O historii budowy i dziejach kościoła, który w 2004 roku stał się katedrą diecezji świdnickiej opowiadał ciekawie przewodnik, wskazując najcenniejsze zabytki architektury i rzeźby, gromadzone w świątyni od początku XV wieku.

Zwiedziliśmy również Kościół Pokoju, który jest jednym z największych drewnianych kościołów w Europie, zabytkiem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Kościół jest trójnawową bazyliką, wzniesioną na planie krzyża greckiego, o konstrukcji szkieletowej, w systemie szachulcowym, budowany był z myślą o pomieszczeniu jak największej liczby wiernych, mógł pomieścić ok. 7500 osób. Jest mniejszy od Kościoła Pokoju w Jaworze, który zwiedziliśmy w ubiegłym roku, aleo piękniejszym i bogatszym, barokowym wystroju wnętrza.

Po Świdnicy nadszedł czas na trochę geologii. Po drodze do miejscowości Szklary widoczny był masyw Ślęży, który jest zbudowany ze skał dna oceanicznego sprzed 400 milionów lat.

W Szklarach udostępniona jest do zwiedzania w sztolni "Robert" Podziemna Trasa Edukacyjna, na której możemy oglądać zielonkawe skupienia rudy niklu a przede wszystkim występujące w szczelinach skalnych zabarwione na zielono chryzoprazy i białe opale. Szklary to drugie co do wielkości złoże chryzoprazu na świecie, niestety dziś złoże jest prawie całkowicie wyczerpane.

I na koniec Arboretum w Wojsławicach, filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Arboretum to miejsce, w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy oraz prowadzi się badania nad nimi. Wojsławice znane są z bogatego zbioru różaneczników i azalii, liliowców, bukszpanów oraz drzew i krzewów nie mrozoodpornych w innych częściach Polski. Kolekcja obejmuje 4650 gatunków roślin drzewiastych oraz 4885 gatunków i odmian bylin. Znajdujące się tam kolekcje rododendronów to 900 gatunków i odmian, liliowców– 3100 gatunków i odmian oraz bukszpanów uznane zostały przez Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych za Kolekcje Narodowe. Dla zwiedzających to przepięknie zagospodarowany park z egzotycznymi drzewami, kwitnącymi aktualnie azaliami, rododendronami i innymi bylin, z mnóstwem ścieżek i uroczych zakątków.

opr. E.Dąbrowska-Żurawik

Zdjęcia: Beata Wołyniec


Zdjęcia: D. Mamczur


Zdjęcia: Zygmunt Jankowski


Zdjęcia: Elżbieta Żurawik

WYCIECZKA EDUKACYJNA DO KOPALNI ROPY NAFTOWEJ W POŁĘCKU


W dniu 21 kwietnia członkowie Klubu Geologicznego mieli okazję zwiedzenia kopalni ropy naftowej, jednej z trzech najnowocześniejszych w Polsce.

Złoże Połęcko leży w południowej części ciągu złóż ropy Rybaki – Połęcko, gdzie w 1961 r. otworem Rybaki-1, odkryte zostało pierwsze złoże węglowodorów w zachodniej Polsce na tzw. Niżu Polskim.

Po kopalni oprowadzał nas mgr inż. Arkadiusz Gruszka, objaśniając skomplikowane procesy technologiczne, uzdatniające ropę naftową do transportu cysternami do kopalni w Dębnie Lubuskim, a stamtąd do rafinerii.

Przed transportem ropa musi być odgazowana i oczyszczona ze związków siarki.

Gaz towarzyszący ropie jest częściowo wykorzystany do zasilania agregatów prądotwórczych na potrzeby kopalni, częściowo spalany na tzw. świeczce.

Byliśmy też na odwiertach, którymi zostało udostępnione złoże ropy.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Zamek w Krośnie Odrzańskim, gdzie również obejrzeliśmy zdjęcia pałaców autorstwa naszych kolegów z klubu FOTOOKO.

opr. Elżbieta Dąbrowska-Żurawik

Zdjęcia: A. Dittrich, D. Mamczur, T. Kaczmarek, E. Żurawik


 

Wyprawa po agaty

 

KLUB GEOLOGICZNY

10 lipca 2015 r. grupa członków Klubu Geologicznego i sympatyków wyruszyła na spotkanie ze wspaniałą przygodą, jaką jest samodzielne poszukiwanie skarbów ziemi.

Wybraliśmy się do Nowego Kościoła koło Złotoryi, niewielkiej miejscowość na Pogórzu Kaczawskim, która słynie z występowania pięknych agatów. Jest to jedno z najsłynniejszych stanowisk mineralogicznych na Dolnym Śląsku. Po spotkaniu z przewodnikiem- geologiem, zajmującym się profesjonalnie obróbką kamieni ozdobnych, głównie agatów, udaliśmy się na miejsce wspaniałej przygody.  Kilka kilometrów na południe od Nowego Kościoła po lewej stronie doliny Kaczawy znajdują się dwa niewielki wzgórza - Wołek i Wygorzel. Są one zbudowane ze skał wulkanicznych - ryolitów oraz częściowo z tufów porfirowych i trachybazaltów wieku dolnopermskiego (sprzed ok. 290 - 270 mln lat temu).Zatrzymalismy się w miejscu, gdzie pomiędzy te wzgórza wcina się niewielka dolinka, która prowadzi do miejsca najbardziej obfitego w agaty. To właśnie w tym miejscu od lat trwała eksloatacja okazów. Agaty występują wewnątrz owalnych buł zbudowanych z ryolitu (porfir kwarcowy), natomiast same buły tkwią luzem w gliniastej zwietrzelinie tufów. Wielkość znajdowanych okazów zazwyczaj waha się od od 2 do 10 cm, ale są spotykane większe okazy, nawet do 40-50 cm. Barwa agatów jest różnorodna, najcześciej występują wstęgowe agaty o zabarwieniu brązowoszarym lub żółtobrunantym, miejscami ze wstęgami o barwie czerwonej czy szaroniebieskiej, zdarzają się też czarne agaty. Część buł agatowych posiada pustki w środku, które są wypełnione drobnymi połyskującymi kryształkami kwarcu (mlecznego, dymnego, rzadziej ametystu).I tu zaczęła się nasza przygoda. Szliśmy głęboko wciętą między wzgórza doliną strumyka, w którym miały znajdować się buły agatowe. Początkowo trudno było znaleźć cokolwiek przypominającego „buły z agatami”, ale przewodnik służył pomocą i rozdawał znalezione przez siebie okazy. A my stopniowo zaczęliśmy rozróżniać te właściwe okazy. Nie było łatwo, ale wszyscy spisywali się dzielnie, każdy coś znalazł. Po powrocie przewodnik przecinał nasze „okazy” w swoim warsztacie, a na koniec pokazał nam swój najpiękniejszy, bezcenny agat, z którym sfotografowałiśmy się na pamiątkę naszej wyprawy.

E. Dąbrowska-Żurawik

Zdjęcia A. Dittrich, T. Kaczmarek, J. Szuba


pozyczki

Log in