CHÓR 'MODERATO'

CHÓR 'MODERATO'

JUBILEUSZOWY KONCERT CHÓRU "MODERATO"Lubuski Teatr, 8 kwietnia 2019 roku to szczególny dla chóru "MODERATO" wieczór muzyczny. Szczególny, bo JUBILEUSZOWY. NASI DWUDZIESTOLETNI przygotowali koncert, który - pozostanie w naszej pamięci na długo.

Koncert prowadzili: Jolanta Lorens i Stanisław Lewandowski – chórzyści z "MODERATO".
Gości przywitała prezes Zarządu Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zofia Banaszak.

  
Koncert i JUBILEUSZ zaszczycili swoją obecnością
:
Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra Dariusz Lesicki, reprezentujący Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, który objął honorowym patronatem KONCERT JUBILEUSZOWY CHÓRU "MODERATO".
Pani Profesor Janina Nowak - pierwszy dyrygent i pomysłodawczyni założenia chóru "MODERATO".
Pani Profesor Bogumiła Tarasiewicz, wielokrotnie koncertującą z naszym chórem, która prowadziła także wykłady w Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Pan Profesor Karol Schmidt, który wielokrotnie akompaniował występującym artystom.
Pani Elżbieta Kusz, która prowadziła wiele naszych koncertów i wykłady z muzykologii.
Pani Agata Miedzińska dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.
Pani dr Krystyna Walińska kierownik Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze. Dzięki życzliwości obydwu Pań chór "MODERATO" koncertował w ZOK-u w HYDRO(za)GADCE oraz Centrum Przyrodniczym.
Pani Joanna Krupnicka z Działu Komunikacji i Public Relations z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  Spółki Akcyjnej, Oddział  Zielona Góra, która reprezentowała Dyrektora Oddziału Krzysztofa Krupińskiego. PGNiG Oddział Zielona Góra był partnerem Koncertu z okazji Jubileuszu 20-lecia Chóru ZUTW "MODERATO" i wsparł finansowo wydarzenie.
Pan Tomasz Furtak dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina, dzięki którego życzliwości  chór "MODERATO" wielokrotnie koncertował w Sulechowie w dawnym Zborze.
Członkowie SULECHOWSKIEGO CHÓRU "CANTABILE", którego dyrygentem jest także Bernard Grupa. Chór  "CANTABILE" wielokrotnie koncertował wspólnie z chórem "MODERATO".
Byli chórzyści z "MODERATO": Barbara Maśko, Barbara Sienkiewicz oraz Jan Sędzierski, który wspomagał muzycznie koncerty chóru.
Obecni na koncercie byli: słuchacze ZUTW, rodziny, przyjaciele naszego Uniwersytetu, pracownicy Lubuskiego Teatru z dyrektorem Robertem Czechowskim, Heleną Bondyra, obsługą techniczną.

  
Chór „MODERATO” w swojej dwudziestoletniej historii koncertował na wielu uroczystościach w Zielonej Górze i poza nią przy różnych okazjach. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. NAGRODĘ KULTURALNĄ MIASTA ZIELONA GÓRA.
Szczególnym wyróżnieniem w dniu JUBILEUSZOWGO KONCERTU było uhonorowanie Chóru i dyrygenta Bernarda Grupę przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego dyplomami i odznaczeniami, które wręczył, obecny na koncercie, wiceprezydent Dariusz Lesicki.

  
         . .

Prezydent wystosował też list gratulacyjny, w którym napisał, że nie wyobraża sobie już dziś Zielonej Góry bez chóru „MODERATO”.

     .   .  .  


          
.

Oprócz dyplomów i odznaczeń Prezydent ufundował też kosz czerwonych róż i pyszny tort urodzinowy.

 

Z chórem od lat występuje, m.in. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz, która i tym razem koncertowała solo i z towarzyszeniem chóru.

                                         
Przy fortepianie zasiadł dr hab. Karol Schmidt z Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, także dobrze znany studentom ZUTW.
Gości, którzy wystąpili wspólnie z chórem podczas wczorajszego jubileuszu, było więcej.
Krystyna Castelain, Anna Gmiąt, Zbigniew Banaszak, Jolanta Lorens.
  
 
    

Podczas koncertu usłyszeliśmy utwory Moniuszki, ale i wiele znanych przebojów jak choćby „Alleluja” czy „Jesteśmy dziećmi świata” z repertuaru Michaela Jacksona, „Małe tęsknoty” z repertuaru Krystyny Prońko.
- Pięknie śpiewają! Przenoszą nas w zupełnie inny świat, gdzie wszystko jest zgodne i szczęśliwe - komentowano po zakończeniu koncertu.
- Chcemy więcej takich chwil!

   
Chór „MODERATO” nie odmawia występów. A śpiewa nie tylko w Zielonej Górze, bo i w Gorzowie, Głogowie i innych miejscowościach regionu. Zachwycał publiczność na przeglądach polsko-niemieckich w Guben, zbierał wielkie brawa w Cottbus. Był odbierany ze łzami w oczach w Wilnie i wśród Polonii we Lwowie. Z Juwenaliów w Warszawie wracał z nagrodami i podziękowaniami. Często koncertuje wspólnie z chórem „CANTABILE” z Sulechowa, który także prowadzi Bernard Grupa.
Śpiewacy z ZUTW nie odmawiają też pomocy potrzebującym, występują charytatywnie. I za to jeszcze bardziej kochają go wierni słuchacze.
Chór w swoim repertuarze ma pieśni ludowe, patriotyczne, poważne i żartobliwe, dawne i współczesne. Wykonuje też utwory o tematyce zielonogórskiej, promując swoje miasto tam, gdzie tylko może.
Przez długie lata kierownikiem chóru była wspomniana już Barbara Maśko, obecnie tę funkcję pełni Kazimierz Bujnicki. Nie tylko o tych, ale i innych osobach, których już dziś nie ma, a które przez lata angażowały się w przygotowanie koncertu, chórzyści i organizatorzy pamiętają, wspominają i jak podkreślają - zawsze dla tych osób jest miejsce w ich sercach.
  
Dziękuję grupie Fotograficzno-Filmowej "KWADRAT i innym słuchaczom za obsługę medialną koncertu i wcześniejsze opracowanie plakatów, zaproszeń na JUBILEUSZ oraz za umieszczanie materiałów na naszej stronie Internetowej i na facebooku.
Dziękujemy Prezydentowi Miasta Zielona Góra Januszowi Kubickiemu, PGNiG Oddział Zielona Góra, który był partnerem Koncertu z okazji Jubileuszu 20-lecia Chóru ZUTW "MODERATO" i wsparł finansowo.
                                                                                        Zofia Banaszak

                       

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz przeczytania artykułu red. Leszka Kalinowskiego z „Gazety Lubuskiej” - KLIKNIJ

 Audycja Radia "Zachód" - KLIKNIJ.

Zapraszamy do posłuchania: rozmowy z red. Barbarą Kuraszkiewicz Machniak z Jolantą Lorens z chóru „MODERATO” i dyrygentem: Bernardem Grupą. 
TVP3 KALEJDOSKOP 12.04.2019 - KLIKNIJ


Zdjęcia: Krystyna JaworskaZdjęcia: Krystyna Filmanowicz


Zdjęcia: Bolesław Polarczyk


Zdjęcia: Andrzej KozakWideo: Kazimierz Błaszyński


   

WINOBRANIOWE SPOTKANIE


Na scenie,obok zielonogórskiego ratusza,13.09.2018 r chór ,,Moderato" pod dyrekcją Bernarda Grupy, działający przy UTW w Zielonej Górze, zaprezentował się w programie słowno-muzycznym o tematyce winobraniowej. Spotkanie poprowadzili: Bożena Bieżańska i Stanisław Dziadura. Bardzo melodyjne piosenki, które opracował p. Bernard Grupa, były przeplatane humorystycznymi opowiastkami o tradycjach winiarskich w naszym mieście. Zebrani przed sceną winobraniowi goście bawili się razem z wykonawcami, włączając się do wspólnego śpiewu, a nawet, zachęceni melodiami, kołysali się w rytm piosenek. Nagrodą dla wykonawców było podziękowanie w formie burzliwych oklasków.

                                                                             opr. Krystyna Łączak

Zdjęcia: Andrzej Kozak

Najpiękniejsze piosenki dla Matki


21.05.2018 roku w Sulechowskim Domu Kultury im. F.Chopina, odbył się wzruszający koncert z okazji Dnia Matki. Wykonawcami pięknych piosenek był Chór "Moderato", działający przy ZUTW, oraz Chór "Cantabile", działający przy SDK. Obydwa chóry działają pod dyrekcją Pana Bernarda Grupa.
Zebranych gości powitały i koncert prowadziły panie Anita Małolepsza i Jolanta Lorenz. W programie wieczoru znalazły się również wiersze poświęcone mamom, tym na widowni, na scenie oraz tym, które są w naszych sercach i pamięci. Ciepłe przyjęcie i gromkie brawa, były dowodem na to, że koncert bardzo się podobał.
Na pożegnanie wszyscy zostali zaproszeni na najbliższy koncert, który odbędzie się 29.05.2018 roku o godz.16.00 w WiMBP im.C.K.Norwida w Zielonej Górze.
Po koncercie wszyscy artyści zostali ugoszczeni pysznym, słodkim poczęstunkiem.
Już czekamy na kolejny, wspólny koncert. 
                                                                                Krystyna Łączak

Zdjęcia: Andrzej Kozak


KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEKWe wtorkowe popołudnie 23 stycznia 2018 r. w Sali Wykładowej im.G. Chmielewskiego w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im.C.K.Norwida, Chór "Moderato", działający przy ZUTW pod dyrekcją p. Bernarda Grupy, zaprezentował koncert kolęd i pastorałek. Solistką i prowadzącą, która pięknie zaśpiewała kolędę ,,Tobie, mały Panie", była Jolanta Lorens. Deklamowano również nastrojowe wiersze o tematyce świątecznej i noworocznej. Sala wypełniona po brzegi i aplauz widowni, świadczyła o tym, że słuchacze ZUTW oczekują takich spotkań i koncertów. Również była to wspaniała okazja do zaprezentowania swojego dorobku rodzinom, które licznie w tym miłym i uroczystym spotkaniu uczestniczyły.

Opr. Krystyna Łączak

Zdjęcia: Andrzej Kozak

OPŁATKOWE SPOTKANIE Z KOLĘDĄ '201728 grudnia 2017 roku chór ,,Moderato", działający przy ZUTW, uczestniczył w ,,Opłatkowym spotkaniu z kolędą". Organizatorem wieczoru był UTW w Gorzowie Wlkp., a spotkanie odbyło się w WiMBP im.Zbigniewa Herberta. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędu Miasta, Kościoła oraz wyższych uczelni i zaproszonych lubuskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Chór ,,Moderato" wykonał trzy kolędy. Po części artystycznej wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Na prośbę wielu uczestników spotkania chór ,,Moderato" zaśpiewał jeszcze kilka kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce świątecznej. Atmosfera była tak miła, że aż żal było rozstawać się.
opr. Krystyna Łączak

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk


Zdjęcia: Janusz Miller

WIECZÓR PIOSENEK NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH z CHÓREM „MODERATO“


Poniedziałkowe popołudnie 20 listopada 2017 roku - Chór „MODERTO“ Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku koncertuje w Sali Klubowej Uniwersytetu. Wieczór niecodzienny, bo poświęcony pamięci niedawno minionego Święta Niepodległości. Spotkanie z „piosenką patriotyczną“. Panie i panowie elegancko ubrani. Biało – czerwone rozetki przypiete do strojów. Atmosfera podniosła.

Na spotkanie to chór zaprosił gości- Zarząd UTW oraz fanów chóru.

Chór zaśpiewał z wielką pasją kilka pieśni patriotycznych- m.in. "Deszcz jesienny", "O mój rozmarynie", "Czerwone maki", "Rozkwitały pąki białych róż", "Pierwsza brygada".

Piękną nastrojową piosenkę "Biały krzyż" zaśpiewali Panowie Kazimierz Bujnicki z dyrygentem chóru Bernardem Grupą. Piosenkę "Gdzie są kwiaty z tamtych lat" ze wzruszeniem wykonała Jolanta Lorens. Piosenki były przeplatane wzniosłymi, patriotycznymi wierszami.

Chór "Moderato" pod dyrekcja Bernarda Grupy tego typu spotkanie zorganizował po raz pierwszy.

Ponieważ emocje i wzruszenie były ogromne, mamy nadzieję, że tego typu repertuar wejdzie do programu i występów Chóru.

W imieniu Chóru dziękuję wszystkim za przybycie i wspólne śpiewanie.

Opr. Jolanta Lorens

Wideorelacja: Bolesław Polarczyk

KONCERTY NA DZIEŃ MATKIZ okazji Dnia Matki dwa chóry wraz z solistami: „MODERATO” z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz „CANTABILE” z Sulechowa prowadzone przez dyrygenta Bernarda Grupę wystąpiły dla słuchaczy UTW i mieszkańców obydwu miast z koncertami poświęconymi naszym MAMOM. Koncerty odbyły się 23 maja w Zielonej Górze i 26 maja br. w Sulechowie.

Dziękujemy !

Zofia Banaszak

Zdjęcia: Andrzej Kozak
NOWOROCZNY KONCERT
Dzisiejszy (03. 01. 2017 r.), noworoczny koncert kolęd i pastorałek w wyk. naszego chóru MODERATO pod dyr. Bernarda Grupy, będącego, jak powiedziała p. Prezes, jedną z wizytówek ZUTW, urozmaicony występem dzieci z Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon”  w Zielonej Górze, zgromadził w Sali Dębowej WiMBP sporo słuchaczy ZUTW, a także członków ich rodzin.

Wszystkich zebranych przywitała p. prezes Zofia Banaszak.

       

Uczniowie przedstawili inscenizację pt: "Osiołek albo zwierzęta mówią", taką szopkę inną niż do tej pory oglądaliśmy. Dzieci ciekawie pokazały, jak to zwierzęta obwieszczają o narodzinach Jezuska. Były m.in. wół, owieczka, i najważniejsze w inscenizacji zwierzątko - osioł.

           
       
       

Po tych dziecięcych występach, na scenę wszedł chór MODERATO i dał koncert pięknych kolęd, znanych i tych nowych oraz pastorałek. Koncert, który będziemy na pewno długo pamiętali.

             
       
        

Publiczność nie pozostała obojętna na występ naszego chóru i razem z nim śpiewała znane kolędy, a przy pastorałkach wręcz się rozbawiła.

       
               
       

Na dzisiejszy bardzo ładny i nastrojowy koncert oraz występy dzieci przyszli słuchacze z dziećmi i wnukami. Wzruszający był widok, gdy wnuczęta dziękowały babciom z chóru i wręczały im kwiaty.

       
      
       

Wielkie podziękowania złożyła p. Prezes Bernardowi Grupie, p. Wiceprezes dziękowała poszczególnym członkom chóru za piękny koncert. Na pewno warto było dzisiaj być w Sali Dębowej i go przeżyć.

       

                                                                Opracowanie i zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek

Więcej zdjęć: Andrzej Kozak


 
  

pozyczki

Log in