ZESPÓŁ LITERACKO-POETYCKI 'OKSYMORON'

ZESPÓŁ LITERACKO-POETYCKI 'OKSYMORON'

"PEJZAŻE ŻYCIA " w Sulechowskim UTW

W dniu 11 grudnia 2015 r, na zaproszenie Pani Krystyny Orwat, prezeski Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sulechowie, pojechaliśmy do Sulechowa, aby promować antologię „Pejzaże Życia” Udaliśmy się samochodami w składzie: Barbara Konarska-redaktorka antologii, Ala Kruk, Jadwiga Lidka Engel, Teresa Gładysz i Roman Czarnecki- członkowie naszego klubu „Oksymoron”.
  

Spotkanie odbyło się w Sulechowskim Domu Kultury. Zostaliśmy mile przyjęci przez gospodarzy oraz grono słuchaczy tamtejszego UTW. Basia opowiadała o pomyśle na powstanie książki, związanym z 10 letnią działalnością naszego klubu „Oksymoron” o jego słuchaczach i ich twórczości. Następnie poprosiła nas o przeczytanie kilku wierszy.

 
Spotkaliśmy się z żywym zainteresowaniem, wywiązała się dyskusja. Opowiadaliśmy o naszych początkach, o stawianiu pierwszych kroków na polu poezji i prozy. O dużym zainteresowaniu naszą twórczością świadczy też fakt, iż egzemplarze przywiezionych książek rozeszły się niczym „świeże bułeczki”. Koleżankom z zaprzyjaźnionego UTW życzymy, by udało się im zebrać podobne grono przyjaciół poezji i tworzyć nie tylko do szuflady.

 

Jadwiga Lidka Engel

DOTYK - w jesiennym salonie poezji

                                                                                 

                                            W JESIENNYM SALONIE POEZJI

4 listopada w Sali Klubowej odbyło się jedno ze spotkań Klubu Literackiego „Oksymoron”. Uroczyste, bohaterką była bowiem nasza klubowa koleżanka, Halina Sędzińska, która promowała swój tomik poezji, zatytułowany „Dotyk”.
Halina sama wymyśliła i przygotowała całość spotkania. Zaprosiła Małgorzatę Wower do czytania wierszy. Do przygotowania oprawy muzycznej zaangażowała swojego męża, Wiktora Sędzińskiego. Prezentacja zdjęć kolorowej jesieni, swojego autorstwa, wraz z udekorowanymi jesiennie stołami tworzyły nastrój odpowiedni do pory roku i… naszego życia w trzecim wieku.
Licznie przybyli słuchacze mogli raczyć się nie tylko strawą duchową, lecz także winogronami i drobnymi słodyczami.
Punktualnie o godzinie 16-tej Wiktor Sędziński zagrał melodię „Jesienne liście” z repertuaru Nat King Cole’a, Małgorzata Wower przeczytała wiersz „Dojrzałość” i rozpoczęło się spotkanie, o którego prowadzenie Halinka poprosiła niżej podpisaną.
Popłynęły opowieści o pierwszym wierszu, napisanym jeszcze w latach szkolnych, za który otrzymała I nagrodę, o pierwszym „dorosłym” wierszu młodziutkiej Haliny, zainspirowanym pierwszym pocałunkiem i o tym, że naprawdę zaczęła pisać na przełomie lat 80. I 90., choć wówczas – do szuflady. Kiedy trzy lata temu przyszła do Oksymoronu, znalazła się w gronie przyjaznych osób, które namawiały ją do wydania tomiku. Dokonała wyboru, dobrała zdjęcia swojego autorstwa, przetworzone w programie komputerowym, a mąż sprezentował jej gotowy tomik na urodziny.
Słuchaliśmy wierszy pięknie czytanych przez Małgorzatę Wower, wchodząc w ciszę pełną znaczeń. Wierszom towarzyszyły przerywniki muzyczne, które poddawały melodię dla przemyślenia tego, co zostało powiedziane.
Wiele osób wyrażało wzruszenie poszczególnymi wierszami, dziękowało, wręczając kwiaty, a potem ustawiła się kolejka osób z tomikami w rękach, oczekujących na podpisanie ich przez autorkę.
Przeżyliśmy piękny wieczór, bo choć autorka w jednym z wierszy napisała: przydarzyła nam się starość/ młodość latawcem uciekła, była w nas młodzieńcza wręcz radość, jaką daje kontakt z niezwykłością ulotnych chwil, które zatrzymała w wierszach nasza poetka.

Barbara Konarska
 
                                                                      

Foto. Stanisław Matuszewski

JUBILEUSZ "INSPIRACJI"


Dawno Sala Dębowa WiMBP nie zgromadziła tylu gości, co we wtorek - 07. 10. 2015 r. Śmiało można powiedzieć, że pękała w szwach i to za sprawą 50. numeru naszego czasopisma "INSPIRACJE", którego redaktorem naczelnym jest Barbara Konarska.
Całe, jakże ważne dla naszego uniwersytetu wydarzenie - Wydarzenie Miesiąca - poprowadziła p. prezes Zofia Banaszak, której wkład w powstanie i wydawanie do dzisiaj tego cennego czasopisma jest niekwestionowany.

                          

                  

"Nadać kształt myślom" - to były refleksje p. Redaktor o powstawaniu i dzisiejszym kształcie "Inspiracji". Barbara Konarska wspominała m.in: Jak mówiła założycielka "INSPIRACJI", niestety, nieżyjąca już Joanna Szczepaniak - W założeniu  miało to być pismo o charakterze informacyjno–artystycznym; z jednej strony pojawiać się w nim miały omówienia najważniejszych wydarzeń i tematów związanych z działalnością naszego Uniwersytetu, z drugiej – prezentacja i promocja pasji, zainteresowań oraz dorobku artystycznego słuchaczy, w tym - grupy literackiej Oksymoron. W praktyce okazało się, że wiele czasu musi upłynąć, zanim grupa piszących osób, pokonując rozliczne przeszkody natury formalnej, nabierze doświadczenia i wprawy. Inspiracje zmieniały się z miesiąca na miesiąc, nabierając charakteru pisma literackiego społeczności ZUTW. (…) Oczywiście, trudno jest sprostać ambitnym planom i pomysłom redakcyjnym, a cóż dopiero wymaganiom kilkusetosobowej społeczności, dlatego mamy świadomość, że „Inspiracje” będą nadal ewoluowały w kierunku wyznaczonym przez potrzeby słuchaczy i możliwości oraz umiejętności piszących.
Dzisiaj, nasze sztandarowe czasopismo, wydawane we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, dzięki życzliwej współpracy z  Oficyną Wydawniczą, która towarzyszy nam niezmiennie, ma większą objętość i bardzo ładną szatę graficzną. Trudne chwile związane z jego wydawaniem należą już do przeszłości.

Jak mówi Barbara Konarska: W "Inspiracjach" dzielimy się własnymi refleksjami, ale poszukujemy też mądrości u innych ludzi, którzy zechcą z nami rozmawiać. A co to jest mądrość? To próba odpowiedzi na pytanie co jest ważne w życiu. I bez wątpienia człowiekowi starszemu odpowiedź na to pytanie przychodzi łatwiej. A jeśli nawet nie potrafi sobie odpowiedzieć, to przynajmniej wie co jest nieważne.

                  

Dla uczczenia 50. edycji „Inspiracji” Zarząd Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z Redakcją „Inspiracji” ogłosił konkurs literacki, którego patronką uczyniliśmy ich założycielkę, niezapomnianą Joannę Szczepaniak. Obejmował on dwie kategorie – poezji i prozy, a adresowany był do członków lubuskich uniwersytetów III wieku. Na konkurs wpłynęły utwory członków uniwersytetów trzeciego wieku z Dąbrówki Wlkp., Gorzowa i jego filii w Sulęcinie i Witnicy, Gubina, Kostrzyna nad Odrą, Lubska, Nowej Soli, Szprotawy, Zielonej Góry i Żar.

Na nasze zaproszenie pracę jurorów zgodzili się wykonać: dr Danuta Wierzchołowska, emerytowana nauczycielka akademicka Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadząca w ZUTW seminarium literackie, Bożena Rudkiewicz, emerytowana nauczycielka języka polskiego, słuchaczka ZUTW, Mirosława Szott, doktorantka w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Zielonogórskiego i Eugeniusz Kurzawa, prezes Zielonogórskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
             

Jury, po rozpatrzeniu 24 nadesłanych zestawów poezji i 14 utworów prozą zdecydowało przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii poezji:
I miejsce – godło „Mańka” – Krystyna Woźniak z UTW Gorzów za zestaw wierszy: „Wysłane latawcem”, „Od zeszłego miesiąca jestem na swoim”, „Szare chmury niczym gołębie zawisły nad Brzeską”,
II miejsce – godło „Wiosna” – Halina Sędzińska z Zielonogórskiego UTW za zestaw wierszy: „Czas zwykłej kobiety”, „Lista spraw codziennych”, „Zrozumieć”,
III miejsce – godło „Rademenes” – Maria Kuleszyńska-Kozak z Zielonogórskiego UTW za zestaw wierszy: „Ofiara”, *** (Nie pytałam co robi...), „Słowa”.
Wyróżnienia:
- godło „Krotochwila” – Katarzyna Jarosz-Rabiej z Zielonogórskiego UTW za zestaw wierszy: „W zbyt szybkim zamykaniu za sobą drzwi”, „Ostatnie zdjęcia”, „Do Asi”,
- godło „Jad-Wisia” – Wiesława Przydróżna-Grduszak, z UTW Gorzów Filia Witnica za zestaw wierszy: „Nasz Kosmos”, „Dwie szklanki”, *** (Ja jestem Terpsychora…),
- godło „Maj” – Maria Adriana Witkowska z Zielonogórskiego UTW za zestaw wierszy: „Firanka”, „Zatańczyć”, „Wena”.

             

 W kategorii prozy:
I miejsca jury nie przyznało.
II miejsce – godło „Ewelina Kaszmir” – Elżbieta Plucińska z UTW Szprotawa za utwór „Piękno wewnętrzne”,
III miejsce ex aequo
- godło „Luna” – Teresa Gładysz z Zielonogórskiego UTW za utwór „Maj”,
- godło „BIM-BIM – Władysław Urbaniak z UTW Gorzów Filia Sulęcin za utwór „Ambroży”.
Wyróżnienia:
- godło „Amika” – Anna Blacha z Zielonogórskiego UTW za utwór „Szafa”,
+godło „Majowa dziewczyna” – Ewa Rymarczyk z UTW Gubin za utwór „Pamiętny maj”,
- godło „Ba-Ad” – Barbara Adamiszyn z UTW Gorzów za utwór „Kurtka, która zmieniła nasz los”.
                 

Nagrodzone i wyróżnione utwory znajdziecie Państwo w 50. numerze „Inspiracji”, w dziale Nasza twórczość.

Uroczystość uświetnił nasz zespół teatralno-kabaretowy "Monte Verde" z programem, który prezentował na Juwenaliach III Wieku w Warszawie.

Wszyscy, którzy przyszli do Sali Dębowej wychodzili oczywiście z 50. numerem "Inspiracji".

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk

Zdjęcia w tekście: B. Hyla-Dąbek

Na ręce p. Prezes Zofii Banaszak pismo przesłała p. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.


pozyczki

Log in