ZESPÓŁ PLASTYCZNY 'KONTRAPOST'

ZESPÓŁ PLASTYCZNY 'KONTRAPOST'

NASZE IMPRESJE

   

W sali słonecznej i holu Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku została otwarta wystawa prac malarskich członkiń Klubu Plastycznego "KONTRAPOST".

"Z przyjemnością uczestniczyłam w wernisażu Nasze Inspiracje, który odbył się na ZUTW. Swoje prace prezentowały przeurocze panie - Bożena Czerwoniec, Jadwiga Kopij oraz Krystyna Grabińska. Obrazy stanowiły przekrój przez style i techniki, ale przede wszystkim rożne osobowości artystek. Od dynamicznych pociągnięć pędzla przez klasykę martwej natury, po zaskakujące i energetyczne abstrakcje będące odzwierciedleniem cech charakteru lub nastrojów ducha.
Prezentowane prace odzwierciedlały rownież drogę twórczego rozwoju oraz sposób w jaki panie patrzą na świat i interpretują otaczającą nas przyrodę. A interpretacja ta jest przepiękna, ciepła i optymistyczna. Pejzaże, kwieciste łąki i jesienne kompozycje perfekcyjnie uchwyciły piękno chwili. Zachęcam serdecznie do odwiedzenia wystawy i poświęcenia chwili na obejrzenie tych wyjątkowych prac. "
 
Pozdrawiam,
Anna Czerwoniec

Foto. Anna Czerwoniec, Stanisław Matuszewski

Otwarcie wystawy


Obrazy - Bożena Czerwoniec


Obrazy - Krystyna Grabińska


Obrazy - Jadwiga Kopij

W OBŁOKACH WYOBRAŹNI - KONTRAPOST

                                                


W dniu 9 maja br w sali Słonecznej uczestniczyliśmy w wernisażu najstarszej grupy plastycznej
„Kontrapost”, prowadzonej już prawie ćwierć wieku przez naszego Mistrza od pędzli i nie tylko
pana Leopolda Kolbiarza. Na otwarcie przybyli członkowie zarządu ZUTW na czele z panią prezes
Zofią Banaszak, przedstawiciele pozostałych grup plastycznych, nowi słuchacze Uniwersytetu
III Wieku oraz osoby z najbliższego otoczenia plastyków „ Kontrapostu”.
W temat i nastrój wystawy „W obłokach Wyobraźni”wprowadził oczywiście Leopold, który
wyjaśnił zamierzony cel, a mianowicie aby pobudzić nasze „ wiekowe” wyobraźnie , odbić się od
ziemi, poszybować wyżej i malować świat dla nas niedostępny na co dzień świat bardziej marzeń
sennych, i naszych wyobrażeń o wszechświecie.
Plastyczne wypowiedzi autorów zawarte zostały w czterech tematach jak wyjaśnił Mistrz Leopold.
Tu cytuję słowa Leopolda Kolbiarza
1.Tajemniczy świat organiczny np. świat przyrody jeszcze nieodkryty, niezbadany w głębinach
oceanów, grotach, niedostępnych jaskiniach czy w przestrzeni kosmicznej
2. Wizerunki postaci. Fantazyjne portrety, sprowadzone do groteski, karykatury śmieszności z
wykorzystaniem zdjęć owoców, warzyw,kwiatów. Prace inspirowane „ portretami alegorycznymi”
G.Arcimboldiego – włoskiego artysty okresu manieryzmu (XVI – XVII w )Postaci, portrety zwane
„arcimboldanami” są synonimem obrazów fantastycznych.”
3. Z pogranicza metafizyki i metafory. Prace stworzone różnymi technikami ( malarskie, fotokolaż,
kolaż) choć nawiązują do założeń surrealizmu i obrazów znanych artystów- są
indywidualnym wyobrażeniem zdarzeń i sytuacji
4. Futurystyczne wizje W oparciu o idee sztuki konceptualnej (XX w), kierunku dążącego do
przedstawienia tylko planu, schematu dzieła bez jego wykończenia – prace autorów przedstawiają
szkice wirtualnego”recyklingu” z uwzględnieniem jednak etapów tworzenia: „czegoś z byle czego”
Temat ostatni był chyba dla autorów najtrudniejszy.
Po wprowadzeniu w tematykę pani prezes Zofia Banaszak ,podziękowała naszemu Mentorowi
Leopoldowi i autorom grupy „ Kontrapost ‘’za przygotowaną wystawę o tak ciekawej tematyce.
Z podsłuchanych przeze mnie opinii obecnych na wernisażu wywnioskowałam, że prace bardzo się
podobają zwłaszcza te ze świata przyrody malowane farbami olejnymi na płótnach 60x60, które
wszystkie i każde z osobna wyglądały bajecznie.
                                                                                     Maria Kozak

Foto. Stanisław Matuszewski

Otwarcie wystawy


Wystawiane obrazy


REMINISCENCJE 2017

                                                                                 

Wernisaż prac plastycznych grupy "KONTRAPOST"

W kalendarzu wystaw Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ustalono, że w dniu 13 grudnia 2o17 odbędzie się ostatni w tym roku pokaz prac plastycznych „ Kontrapostu”.
Wernisaż ten nosi tytuł „ Reminiscencje '. Reminiscencje, to wspomnienie, przypomnienie.
Przypominaliśmy więc, notatki malarskie, z odbytych plenerów, obserwacje sezonowych zmian w środowisku przyrodniczym itp. Szczególnie dużo miejsca poświęcono pracom prezentującym nadodrzańskie rozlewiska w okolicy wsi Krępa, pod Zieloną Górą. Właśnie w tej okolicy, odbywaliśmy plener malarski w październiku tego roku, pod kierunkiem artystycznym mgr. Leopolda Kolbiarza.
Lasy bukowe, drzewa i krzewy ubarwione jesiennym złotem, purpurą i zgaszonymi zieleniami j żółciami- obserwowane w terenie przedstawiono na wystawie w przeważającej części w technice kolażu. Wiele prac olejnych również przedstawia reminiscencje jesieni

Wernisaż dawniej oznaczał werniksowanie, woskowanie obrazów w dzień przed wystawą. Dziś, nie tylko z powodu ewolucyjnej zmiany znaczenia tego słowa, ale również dlatego, że dominowały na wystawie kolaże, nie werniksowano ich.Wernisaż był więc spotkaniem autorów, wystawiających prace z publicznością.

Wystawiono 48 obrazów. Wykonanych przez 14 autorów. W większości, były to prace prezentowane w antyramach, które prezentowano sali Słonecznej , w siedzibie ZUTW.
W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Uniwersytetu oraz inni słuchacze. Jak zwykle z gratulacjami i życzeniami zjawiła się Pani Lucyna -kierująca grupą plastyczną „ Pastele”. Dziękujemy za solidarność.
Wśród gości znalazła się również słuchaczka, która w tym roku ukończyła 97 lat!      

Miłym akcentem tej uroczystości była, zorganizowana przez M. Jabłekę, loteria fantowa. Właśnie ten szczególny gość - 97 letnia Pani wylosował, jeden z dwóch obrazów stanowiących fanty.

Stół poczęstunkowy przygotowała, jak zwykle, z dużym zacięciem dizajnerskim- Ela Nalepa.
Dokumentacji fotograficznej podjął się z dużą życzliwością i ogromną tolerancją -St. Matuszewski.
Prowadzenia uroczystości podjęła się- z wielką ochotą – H. Lebiecka.
Patronat artystyczny sprawował , jak zwykle honorowo, non profit -L. Kolbiarz
Notę z wernisażu wykonała „ dobrowolnie” - J. Kopij.

Zielona Góra grudzień 2017


                                       


Foto. Stanisław Matuszewski

Otwarcie wernisażu


Reminiscencje - Obrazy

"WCIĄŻ ŻYWA MARTWA NATURA"

                              

WIECZNIE ŻYWA MARTWA NATURA

    
 Taki tytuł nosi wystawa grupy plastycznej „Kontrapost”, którą otwarto w dniu 7 czerwca 2017 r.

Na wystawie zaprezentowano około 5o prac przedmiotowych. Słuchacze  wykonali te obrazy w takich technikach jak: olej, pastel, rysunek kolaż i lawowanie tuszem.

Ta różnorodność technik  malarskich i form prezentacji podniosła atrakcyjność wystawy , którą można potraktować jako promocyjną, jak również retrospektywną.

W otwarciu tej wystawy brały udział przedstawicielki Zarządu ZUTW ,z Panią Prezes Zofią Banaszak,która  zwykle oświadcza, że adoruje tą najstarszą grupę plastyczną w ZUTW. Animatorką uroczystości była Kol. Helena Lebiecka. Jej zdaniem wszystkie nasze działania plastyczne zasługują na uwagę tylko dlatego, że organizuje je, motywuje do twórczych prób, do pokonywania różnych barier w malarskim” rzemiośle” nasz Mistrz-Leopold Kolbiarz. W czasie wernisażu dokonał krótkiego wprowadzenia merytorycznego a następnie ocenił poziom prac zaprezentowanych na tej wystawie.

Zwykle adepci malarstwa rozpoczynają edukację od studium martwej natury. To właśnie ona jest najbardziej odpowiednia do ćwiczeń , w wyniku których dowiadujemy się, że aby stworzyć obraz, nie wystarczy zabarwić formy narysowane. Należy go zbudować za pomocą zestawień barwnych. Sugestia przestrzeni i światła powstaje  w martwej naturze  z temperaturowych różnic, z kontrastów ciepłych i zimnych barw. To są właśnie elementy malarskie, gdzie główną rolę odgrywają kolory relatywne. Tym zasadom podporządkowane są  wszelkie zabiegi organizujące martwą naturę.

Martwa natura zawsze była  przedmiotem ekspozycji twórców. Znajdujemy ją w obrazach wszystkich epok. W antycznych mozaikach  / na Cyprze, w Tunezji, a nawet w jaskiniach- grotach Lascaux/. Jest ona detalem kompozycji figuratywnej lub tematem oddzielnego obrazu. W ikonografii podziwiać możemy przepiękne martwe natury francuskiego malarza Chardina a także XVII i XVIII wiecznych  malarzy Holenderskich czy Flamandzkich. Obrazy te cechuje ogromne bogactwo kształtów, świetlistości czy kolorów. Są one  czasami epokowymi dokumentami obyczajów, obrzędów, czy dowodami zamożności obywatelskiej. Szczególną ucztę przeżywamy oglądając martwe natury Caravagia, Cezanneia czy Van Gogha.
Martwa natura, jako temat- jeden z wielu- niewielki – ma dużą wymowę i może być formą monumentalną. Jest on klasycznym tematem dydaktycznym, ale też wykorzystywany jest jako przedmiot do aranżacji,ekspozycji malarskich oraz w kolekcjonerstwie.
Wystawa” Wiecznie  żywa martwa natura”  jest retrospektywna właśnie  również dlatego,że zamyka długo trwający proces studiowania martwej natury i wielokrotnego eksponowania tego tematu w różnych układach., kolejno po sobie następujących  stopniach wtajemniczenia.
Zdaniem prowadzącego grupę, mgr. L. Kolbiarza pokonywanie kolejnych etapów poznawczych  i efekty wizualne tego procesu zasługują na dobrą ocenę.
Za trud zmagań się z tak bardzo chętną ale nie zawsze zdolną do pokonywania wysoko stawianych poprzeczek artystycznych, grupa ufundowała i wręczyła piękne bukiety kwiatów.

 Okolicznościową notkę sporządziła Jadwiga Kopij. 

Foto. Stanisław Matuszewski

Przygotowanie i otwarcie wystawy
 

Obrazy

PASTISZ -wernisaż grupy KONTRAPOST
PASTISZ wernisaż grupy KONTRAPOST

Kolejny pokaz pracy warsztatowej zespołu plastycznego „ Kontrapost „ odbył się w dniu 19 kwietnia 2o17 roku. .Wernisaż ten miał, jak zwykle specjalną oprawę formalną. W sali ”Słonecznej” i w części korytarza zawieszono okoł0 3o prac w skromnych antyramach, wszyskie na jadnakowych , czarnych podkładach, co dało efekt jednorodności ekspozycyjnej. Wszystkie prace poświęcone były jednemu problemowi artystycznemu. Problemem tym był p a s t i s z w malarstwie.

W uroczystości kończącej proces prac zespołu nad tym tematem wzięli udział przedstawiciele Zarządu ZUTW , na czele z Panią Prezes - Zofią Banaszak.Jak zwykle , z zespołów plastycznych, zaproszonych do udziału w wernisażu , przybyła kierująca Klubem Pastele” . Niestety, mnogość imprez w środowisku wpłynęła na stosunkowo małą frekwencję zaproszonych , czy spodziewanych gości.

Nie zawiódł nas ,  dokumentalista wizualny naszych aktywności plastycznych – Pan Stanisław Matuszewski.

Zespół plastyczny „Kontrapost” wyróżnia się wśród innych zespołów tym, że był pierwszy w ZUTW, że jest najstarszy, ale również tym, że w swoim programie ma dużą różnorodność tematyczną tzw około malarską. Za sprawą naszego mentora – kierownika artystycznego – mgr. Leopolda Kolbiarza realizowaliśmy takie techniki jak: mozaiki /substytucja materiałowa/ , przerywniki kolaże, fotokolaże, abstrakcje jako efekt kadru z całości wybranego obiektu itp.

Jak wyżej napisano, tematem wernisażu był pastisz. Przygotowanie obrazów poprzedzone było specjalnymi studiami, które słuchacze zmuszeni byli przeprowadzić. Fazy tu występujące to : dobór obiektu, analiza epoki, w której powstawał, prześledzenie twórcości artysty, który obraz lub inne dzieło wykonał, analityczna interpretacja dzieła, na koniec dobór techniki i wykonanie pastiszu.

Pastisz/ z francuskiego- pastiche, z włoskiego pasticco, -dosłownie – pasztet/
Jest to dzieło sztuki, świadomie naśladujące styl innego twórcy/ malarza, poety, pisarza/, będące celowym naśladownictwem stylu innego twórcy.

Doszukiwanie się cech właściwych danemu twórcy, epoce czy dziełu.

Uwagi poczynione w dużym skrócie, miały na celu zasugerowanie, że prezentowane obrazy- pastisze , w towarzystwie fofokopii oryginału wybranego dzieła

             


są efektem dość gruntownych studiów z zakresu historii sztuki. Te prace zmusiły nas do szczegółowego zapoznania się z twórcami, stylem i epoką, w której dzieło powstawało.


Uczyniliśmy duży krok w edukacji artystycznej. Zebraliśmy duży zasób wiedzy z poszczególnych dziedzin, wybranych przez nas epok i o wybranch twórcach. Dowiedzieliśmy się, że w tych wybranch przez nas dziełach występują zaskakujące elementy i motywy. Dokonywaliśmy zamiany ról bohaterów dzieła przy utrzymaniu konwencji oryginału. Pastisze wykonane zostały w różnych technikach: dowolne -mieszane, kolaż, fotokolaż. Wizualnie efekty były różne: żart, groteska, karykatura, komizm, parodia, deformacja stylizacji.

W czasie wernisażu odył się konkurs przedstawionych prac. Zdecydowanym faworytem okazał się Krzysztof Dudziak, któremu serdecznie gratulujemy!

W końcowej części uroczystości odbył się swoisty panel dyskusyjny , z udziałem Pani Prezes, na którym dominowała sugestia aby, w oparciu o te doświadczenia studyjne, zorganizować kolejną wystawę tych obrazów, połączoną z seminarium tematycznym.


Zielona Góra 22 kwietnia 2017                                                                                                    Jadwiga Kopij

Foto. Stanisław Matuszewski

Przygotowanie i otwarcie wystawy                   Obrazy  
                

"KONGLOMERAT" J. Kopij i K. Dudziak


                                   

W dniu 7 grudnia br.  uczestniczyliśmy w wystawie malarskiej dwojga artystów Jadwigi Kopij
i Krzysztofa Dudziaka z grupy  plastycznej Leopolda Kolbiarza „Kontrapost” pod tytułem
„KONGLOMERAT”.Gośćmi wystawy byli członkowie zarządu z panią prezes Zofią Banaszak
na czele oraz przedstawiciele innych grup  nie tylko plastycznych naszego UTW. Spotkanie
zagaiła kierowniczka grupy Kontrapost Helenka Lebiecka. Leopold scharakteryzował prace
obojga artystów, które jak stwierdził bardzo się od siebie różnią, przede wszystkim kolorystyką.

Malarstwo Jadwigi jest bardziej stonowane, łagodniejsze zaś Krzysztofa barwy obrazów są
wyraziste. Parę słów powiedziała też Zofia Banaszak zachęcając szczególnie nowych słuchaczy
do uczestnictwa w takich artystycznych wydarzeniach jak ta wystawa. 

Jadwiga z wykształcenia ekonomistka,  z 22-letnim stażem w tejże grupie, rozpoczęła swoją
przygodę z malarstwem po ukończeniu kariery zawodowej. Maluje na płótnie farbami olejnymi
albo na papierze różną techniką. Zaprezentowała dwadzieścia obrazów. Jak mówi Jadwiga 
malarstwo realistyczne próbuje przetwarzać na formę kubistyczną albo abstrakcyjną.
Analizuje i kadruje wybrane elementy obrazu, które przekształca w abstrakcje. Takie też są
jej ostatnie obrazy.   

Jadwiga miała pięć wystaw indywidualnych i ponad dwadzieścia zbiorowych w kraju jak i
za granicą. Bierze udział w plenerach malarskich. Jednak najważniejszą rolę w edukacji
artystycznej są zajęcia warsztatowe, w których uczestniczy, szczególnie na naszym UTW
pod kierunkiem dydaktyka sztuki mgr Leopolda Kolbiarza. Dzisiaj malarstwo stało się jej pasją.

Krzysztof Dudziak jest w grupie Kontrapost od lutego 2010 roku. Jest naszym najmłodszym
artystą

Maluje przede wszystkim pejzaże. Używa  farb akrylowych. Sięga po olejne ale jak mówi,
na zajęciach mamy zbyt mało czasu by ukończyć rozpoczętą prace. 

Malarstwo zawsze było jego pasją, ale dopiero na UTW rozwinął  skrzydła. Uczestniczy
w kilku grupach plastycznych, wyjazdach plenerowych, które pozwalają  bliżej poznać różne
techniki malarstwa  a przede wszystkimi dodają mu odwagi by sięgać po pędzle. Krzysztof
wystawiał swoje prace na wielu wystawach grupowych i indywidualnej między innymi w Niemczech.

Tu na UTW w sali Słonecznej wystawia po raz pierwszy.

Niespodzianką dla uczestników wystawy było losowanie 3. prac malarskich, Jadwigi i Krzysztofa,
które zostały wylosowane przez najmłodsze słuchaczki naszego UTW.

                                                                                                                  Maria Kozak

                                           

Foto. Stanisław Matuszewski - kliknij

 

KOLOROWA WYPRAWA NA PARNAS
Wernisaż wystawy prac plastycznych odbył się 10 października 2016 roku w

„ Galerii na Ptasiej” –WiMBP filia 1.

Wystawa prezentuje metaforyczne kompozycje plastyczne Zespołu Plastycznego ,,Kontrapost” pod kier. Leopolda Kolbiarza do wierszy Grupy Literackiej ,,Oksymoron” prowadzonej przez Barbarę Konarską. Muzycznie upięknił wieczór mini recitalem Bogdan Jan Springer wykonując utwory z własnym tekstem i muzyką..

Wyraz artystycznej symbiozy trzech rodzajów talentów - prezentuje 21 obrazów, są to foto-ramy, w których znalazły się wiersze.

Wieczór został przedstawiony jako połączenie trzech rodzajów talentów malarstwa - poezji - muzyki. Tematykę kolaży w połączeniu z wierszami można przedstawić jako wielką opowieść o człowieku z jego radościami, marzeniami, lękami, nadziejami, wspomnieniami , miłością, przemijaniem….

 

Otworzyła wystawę pani Zosia Tomala –kierownik Filii. A prezes ZUTW pani Zosia Banaszak przedstawiła sylwetki : Basi Konarskiej, Leopolda Kolbiarza i Bogdana Springera.

Autorami kolaży są :

Elżbieta Nalepa,Stanisława Korczak ,Krystyna Matuszewska , Regina Woźniak, Alicja Zięta, Maria Jabłeka, Anna Szorek , Maria Kuleszyńska -Kozak , Alina Badziąg, Krystyna Grabińska, Jadwiga Kopij, Stanisława Widzicka –Chmiel , Zofia Tumielewicz ,Krzysztof Dudziak,Helena Lebiecka, Bogusława Fijałkowska. 

Autorami wierszy są :

Zbigniew Rajche , Bronisława Raszkiewicz ,Witold Stankiewicz, Lidka Engel,Kazimierz Dziadosz, Halina Sędzińska ,Zofia Tumielewicz,Katarzyna Jarosz-Rabiej,Maria Kuleszyńska –Kozak ,Ewa Kwaśniewicz,Barbara Konarska Helena Majorczyk,Krystyna Nawrocka

Scenariusz i prowadzenie Halina Maszner

Zdjęcia: Roman Grobarski
NASZE FASCYNACJE - wernisaż klubu "Kontrapost" - 2016„ Nasze fascynacje”- wernisaż grupy plastycznej Kontrapost

Plany ekspozycyjne na ten czas przewidywały wystawę indywidualną Kol. Bogusławy Fijałkowskiej / seniorki malującej w tej grupie prawie od początku jej istnienia/. Ze względu jednak na przejściowe kłopoty ze zdrowiem autorki projektu, postanowiono, że wystawę zorganizuje cała grupa, a tematem wystawy będzie  "Nasze fascynacje"

Pomysł okazał się dobrą okazją do podsumowania pracy grupy oraz do refleksji nad postępami w jej pracach twórczych.Tym razem , opiekun artystyczny grupy – L.Kolbiarz , pozostawił wystawiającym całkowitą swobodę w doborze obrazów. Swoboda dotyczyła zarówno tematyki, jak i techniki wykonania obrazów.Jednym z warunków prezentacji była aktualność ich wykonania. Okazało się, że większość obrazów przedstawionych do prezentacji- to pejzaże.

Fascynacje uroczymi tematami krajobrazu są zazwyczaj widoczne , szczególnie w czasie organizowanych plenerów Powszechna jest wrażliwość malujących na czar różnorodnych zjawisk przyrodniczych. Jednak, ciągle jeszcze / według naszego mentora/ z tak zwanym podejściem malarskim do pejzażu- mamy problemy. Badanie różnic form, badanie kontrastów doszukiwanie się i umiejętne wywoływanie w obrazie nastroju,pozostawia sporo do życzenia.
Problem stanowi również dla nas zachowywanie odpowiednich proporcji w komponowaniu przestrzeni i zachowania odpowiednich proporcji w obserwowanych i fascynujących nas zjawisk przyrodniczych. Już nie ograniczamy się w studiach nad pejzażem do wyboru samych uroczych krajobrazowych zakątków, podejmujemy próby syntetyzowania ich w naszych obrazach. O pewnych trudnościach jeszcze istniejących / może jest to zapowiedź dalszej współpracy z naszym mistrzem/ świadczy epizod z ostatniego pleneru, na którym tematem była różnorodność i kontrasty kolorystyczne w architekturze rekreacyjnej nad zalewem w Ochli. Na wystawie znalazł się tylko jeden obraz z tej tematyki./jest to praca Kol. A. Szorek/.


Pozostawienie swobody w organizacji ekspozycji było również okazją do zaprezentowania postępów w pracach technicznych, związanych z przygotowaniem wystawy. Znalazło to swoje miejsce w specyficznej ocenie na uroczystości kończącej wernisaż . L. Kolbiarz poproszony przez animatorkę wernisażu- H. Lebiecką o wypowiedź oceniającą , stwierdził,że na wystawie znalazło się sporo prac bardzo dobrych. Najwyższe uznanie dotyczyło jednak tego, że umiemy już wieszać obrazy.
W wernisażu, który odbył się jak zwykle w Sali Słonecznej obecni byli przedstawiciele Zarządu ZUTW oraz goście reprezentujący inne grupy artystyczne, W imieniu Zarządu wypowiedziała się Pani Elżbieta Józefowicz , która w ciepłych słowach opisała swoje wrażenia po obejrzeniu zaprezentowanych obrazów.
Grupę plastyczną „ Pastele” reprezentowała Kol. Maria Bronczak, która z kwiatkami i dużą empatią wystąpiła przed audytorium konkurencyjnym. Wydaje się jednak, że była to życzliwa i szczera forma gratulacji gdyż nasza koegzystencja z pozostałymi grupami malarskimi jest bardzo dobra.
Ogólnie wystawa podobała się, bo poza pejzażami fascynujemy się również kwiatami. Piękne prace Kol. H.Stankiewicz, M.Jabłeki czy K. Grabińskiej wzbudzały zainteresowanie uczestników wernisażu, Dwie prace zaprezentowała również B. Fijałkowska. Pojawiają się także fascynacje marynistyczne. Poza urokliwym pejzażem, taką pracę zaprezentowała R. Woźniak. Permanentnie fascynuje się abstrakcją z kolei S.Widzicka-Chmiel.

Całość tej wystawy , na której również ja przedstawiłam trzy obrazy- z pewną fascynacją opisałam.


Jadwiga Kopij
czerwiec 2016

                                                                          

Fot0 Stanisław Matuszewski


pozyczki

Log in