ZESPÓŁ PLASTYCZNY 'KONTRAPOST'

ZESPÓŁ PLASTYCZNY 'KONTRAPOST'

"KONGLOMERAT" J. Kopij i K. Dudziak


                                   

W dniu 7 grudnia br.  uczestniczyliśmy w wystawie malarskiej dwojga artystów Jadwigi Kopij
i Krzysztofa Dudziaka z grupy  plastycznej Leopolda Kolbiarza „Kontrapost” pod tytułem
„KONGLOMERAT”.Gośćmi wystawy byli członkowie zarządu z panią prezes Zofią Banaszak
na czele oraz przedstawiciele innych grup  nie tylko plastycznych naszego UTW. Spotkanie
zagaiła kierowniczka grupy Kontrapost Helenka Lebiecka. Leopold scharakteryzował prace
obojga artystów, które jak stwierdził bardzo się od siebie różnią, przede wszystkim kolorystyką.

Malarstwo Jadwigi jest bardziej stonowane, łagodniejsze zaś Krzysztofa barwy obrazów są
wyraziste. Parę słów powiedziała też Zofia Banaszak zachęcając szczególnie nowych słuchaczy
do uczestnictwa w takich artystycznych wydarzeniach jak ta wystawa. 

Jadwiga z wykształcenia ekonomistka,  z 22-letnim stażem w tejże grupie, rozpoczęła swoją
przygodę z malarstwem po ukończeniu kariery zawodowej. Maluje na płótnie farbami olejnymi
albo na papierze różną techniką. Zaprezentowała dwadzieścia obrazów. Jak mówi Jadwiga 
malarstwo realistyczne próbuje przetwarzać na formę kubistyczną albo abstrakcyjną.
Analizuje i kadruje wybrane elementy obrazu, które przekształca w abstrakcje. Takie też są
jej ostatnie obrazy.   

Jadwiga miała pięć wystaw indywidualnych i ponad dwadzieścia zbiorowych w kraju jak i
za granicą. Bierze udział w plenerach malarskich. Jednak najważniejszą rolę w edukacji
artystycznej są zajęcia warsztatowe, w których uczestniczy, szczególnie na naszym UTW
pod kierunkiem dydaktyka sztuki mgr Leopolda Kolbiarza. Dzisiaj malarstwo stało się jej pasją.

Krzysztof Dudziak jest w grupie Kontrapost od lutego 2010 roku. Jest naszym najmłodszym
artystą

Maluje przede wszystkim pejzaże. Używa  farb akrylowych. Sięga po olejne ale jak mówi,
na zajęciach mamy zbyt mało czasu by ukończyć rozpoczętą prace. 

Malarstwo zawsze było jego pasją, ale dopiero na UTW rozwinął  skrzydła. Uczestniczy
w kilku grupach plastycznych, wyjazdach plenerowych, które pozwalają  bliżej poznać różne
techniki malarstwa  a przede wszystkimi dodają mu odwagi by sięgać po pędzle. Krzysztof
wystawiał swoje prace na wielu wystawach grupowych i indywidualnej między innymi w Niemczech.

Tu na UTW w sali Słonecznej wystawia po raz pierwszy.

Niespodzianką dla uczestników wystawy było losowanie 3. prac malarskich, Jadwigi i Krzysztofa,
które zostały wylosowane przez najmłodsze słuchaczki naszego UTW.

                                                                                                                  Maria Kozak

                                           

Foto. Stanisław Matuszewski - kliknij

 

KOLOROWA WYPRAWA NA PARNAS
Wernisaż wystawy prac plastycznych odbył się 10 października 2016 roku w

„ Galerii na Ptasiej” –WiMBP filia 1.

Wystawa prezentuje metaforyczne kompozycje plastyczne Zespołu Plastycznego ,,Kontrapost” pod kier. Leopolda Kolbiarza do wierszy Grupy Literackiej ,,Oksymoron” prowadzonej przez Barbarę Konarską. Muzycznie upięknił wieczór mini recitalem Bogdan Jan Springer wykonując utwory z własnym tekstem i muzyką..

Wyraz artystycznej symbiozy trzech rodzajów talentów - prezentuje 21 obrazów, są to foto-ramy, w których znalazły się wiersze.

Wieczór został przedstawiony jako połączenie trzech rodzajów talentów malarstwa - poezji - muzyki. Tematykę kolaży w połączeniu z wierszami można przedstawić jako wielką opowieść o człowieku z jego radościami, marzeniami, lękami, nadziejami, wspomnieniami , miłością, przemijaniem….

 

Otworzyła wystawę pani Zosia Tomala –kierownik Filii. A prezes ZUTW pani Zosia Banaszak przedstawiła sylwetki : Basi Konarskiej, Leopolda Kolbiarza i Bogdana Springera.

Autorami kolaży są :

Elżbieta Nalepa,Stanisława Korczak ,Krystyna Matuszewska , Regina Woźniak, Alicja Zięta, Maria Jabłeka, Anna Szorek , Maria Kuleszyńska -Kozak , Alina Badziąg, Krystyna Grabińska, Jadwiga Kopij, Stanisława Widzicka –Chmiel , Zofia Tumielewicz ,Krzysztof Dudziak,Helena Lebiecka, Bogusława Fijałkowska. 

Autorami wierszy są :

Zbigniew Rajche , Bronisława Raszkiewicz ,Witold Stankiewicz, Lidka Engel,Kazimierz Dziadosz, Halina Sędzińska ,Zofia Tumielewicz,Katarzyna Jarosz-Rabiej,Maria Kuleszyńska –Kozak ,Ewa Kwaśniewicz,Barbara Konarska Helena Majorczyk,Krystyna Nawrocka

Scenariusz i prowadzenie Halina Maszner

Zdjęcia: Roman Grobarski
NASZE FASCYNACJE - wernisaż klubu "Kontrapost" - 2016„ Nasze fascynacje”- wernisaż grupy plastycznej Kontrapost

Plany ekspozycyjne na ten czas przewidywały wystawę indywidualną Kol. Bogusławy Fijałkowskiej / seniorki malującej w tej grupie prawie od początku jej istnienia/. Ze względu jednak na przejściowe kłopoty ze zdrowiem autorki projektu, postanowiono, że wystawę zorganizuje cała grupa, a tematem wystawy będzie  "Nasze fascynacje"

Pomysł okazał się dobrą okazją do podsumowania pracy grupy oraz do refleksji nad postępami w jej pracach twórczych.Tym razem , opiekun artystyczny grupy – L.Kolbiarz , pozostawił wystawiającym całkowitą swobodę w doborze obrazów. Swoboda dotyczyła zarówno tematyki, jak i techniki wykonania obrazów.Jednym z warunków prezentacji była aktualność ich wykonania. Okazało się, że większość obrazów przedstawionych do prezentacji- to pejzaże.

Fascynacje uroczymi tematami krajobrazu są zazwyczaj widoczne , szczególnie w czasie organizowanych plenerów Powszechna jest wrażliwość malujących na czar różnorodnych zjawisk przyrodniczych. Jednak, ciągle jeszcze / według naszego mentora/ z tak zwanym podejściem malarskim do pejzażu- mamy problemy. Badanie różnic form, badanie kontrastów doszukiwanie się i umiejętne wywoływanie w obrazie nastroju,pozostawia sporo do życzenia.
Problem stanowi również dla nas zachowywanie odpowiednich proporcji w komponowaniu przestrzeni i zachowania odpowiednich proporcji w obserwowanych i fascynujących nas zjawisk przyrodniczych. Już nie ograniczamy się w studiach nad pejzażem do wyboru samych uroczych krajobrazowych zakątków, podejmujemy próby syntetyzowania ich w naszych obrazach. O pewnych trudnościach jeszcze istniejących / może jest to zapowiedź dalszej współpracy z naszym mistrzem/ świadczy epizod z ostatniego pleneru, na którym tematem była różnorodność i kontrasty kolorystyczne w architekturze rekreacyjnej nad zalewem w Ochli. Na wystawie znalazł się tylko jeden obraz z tej tematyki./jest to praca Kol. A. Szorek/.


Pozostawienie swobody w organizacji ekspozycji było również okazją do zaprezentowania postępów w pracach technicznych, związanych z przygotowaniem wystawy. Znalazło to swoje miejsce w specyficznej ocenie na uroczystości kończącej wernisaż . L. Kolbiarz poproszony przez animatorkę wernisażu- H. Lebiecką o wypowiedź oceniającą , stwierdził,że na wystawie znalazło się sporo prac bardzo dobrych. Najwyższe uznanie dotyczyło jednak tego, że umiemy już wieszać obrazy.
W wernisażu, który odbył się jak zwykle w Sali Słonecznej obecni byli przedstawiciele Zarządu ZUTW oraz goście reprezentujący inne grupy artystyczne, W imieniu Zarządu wypowiedziała się Pani Elżbieta Józefowicz , która w ciepłych słowach opisała swoje wrażenia po obejrzeniu zaprezentowanych obrazów.
Grupę plastyczną „ Pastele” reprezentowała Kol. Maria Bronczak, która z kwiatkami i dużą empatią wystąpiła przed audytorium konkurencyjnym. Wydaje się jednak, że była to życzliwa i szczera forma gratulacji gdyż nasza koegzystencja z pozostałymi grupami malarskimi jest bardzo dobra.
Ogólnie wystawa podobała się, bo poza pejzażami fascynujemy się również kwiatami. Piękne prace Kol. H.Stankiewicz, M.Jabłeki czy K. Grabińskiej wzbudzały zainteresowanie uczestników wernisażu, Dwie prace zaprezentowała również B. Fijałkowska. Pojawiają się także fascynacje marynistyczne. Poza urokliwym pejzażem, taką pracę zaprezentowała R. Woźniak. Permanentnie fascynuje się abstrakcją z kolei S.Widzicka-Chmiel.

Całość tej wystawy , na której również ja przedstawiłam trzy obrazy- z pewną fascynacją opisałam.


Jadwiga Kopij
czerwiec 2016

                                                                          

Fot0 Stanisław Matuszewski

Wystawa "PARNAS" w klubie "NOVITA"

                        


Wystawa Klubu Kontrapost w Spółdzielczym Domu Kultury "Novita"

W dniu 8marca 2o16 r. otwarto wystawę prac plastycznych pt. "PARNAS" słuchaczy ZUTW
w Spółdzielczym Domu Kultury "Novita" w Zielonej Górze.


Uroczystości otworzyła Pani Kierownik Krystyna Szeszuła. W imieniu słuchaczy- autorów prac wystąpił opiekun artystyczny grupy - Leopold Kolbiarz.

W wernisażu udział wzięła Pani Prezes ZUTW – Zofia Banaszak oraz Panie Jadwiga Korcz
-Dziadosz i Bożenna Strączyńska z Zarządu ZUTW.


Wśród uczestników uroczystości byli również goście z klubów gospodarzy oraz słuchacze
ZUTW z innych klubów.


Przedmiotem ekspozycji prac plastycznych były foto-kolaże interpretujące poezję. Wiersze
interpretowane przez plastyków były napisane w ostatnim okresie przez słuchaczy ZUTW.
Wśród poetów znajdują się również malarze z Kontrapost”. Są nimi: Zofia Tumilewicz ,
Maria Kuleszyńska -Kozak oraz Kazimierz Dziadosz. Wyraz tej artystycznej symbiozy
zaprezentowany został w 2o obrazach. Są to foto-ramy, w których znalazły się wiersze oraz plastyczna ich interpretacja.


Ta dość kameralna uroczystość wzbogacona była nie tylko wypowiedziami oceniającymi
poziom artystyczny wystawianych prac ale przede wszystkim uznaniem rozwoju artystycznego grupy.


Przy estetycznie przygotowanym poczęstunku / m. in. z okazji Dnia Kobiet/ zorganizowano nieintencjonalnie „panel” dyskusyjny. Wiązał się on z faktem,że ta właśnie ekspozycja jest prezentowana już trzeci raz. Zawsze uzyskiwała pozytywną ocenę. Tym razem również wnioskowano aby w oparciu o te obrazy zorganizować spotkanie poetycko-plastyczne w jednej z filii biblioteki w Zielonej Górze.


Jadwiga Kopij
Zielona Góra 08.03.2016

Foto. Stanisław Matuszewski 

"MOTYLEM JESTEM"

                                                                                                          
                                                  "MOTYLEM JESTEM"
4 września 2015 r. w sali Słonecznej ZUTW, odbył się wernisaż klubu plastycznego KONTRAPOST .

Wystawę pod tytułem "MOTYLEM JESTEM" otworzyła prezes ZUTW pani Zofia Banaszak. Opiekun grupy Leopold Kolbiarz przybliżył licznie zebranym założenia realizacji tematyki: obserwacja przyrody i wykorzystanie jej elementów (przez kadrowanie) do tworzenia kompozycji abstrakcyjnych. Motywem w tym przypadku były motyle, ich różnorodne formy i ubarwienia.

Wystawa składa się z dwóch części. W sali Słonecznej ekspozycją są "prace miękkie" wykonane suchymi pastelami, temperą lub akrylem; w holu zawisły kompozycje olejne na płótnach o wymiarach 60 cm x 60 cm.

Chociaż abstrakcja inspirowana naturą łatwym zadaniem nie jest, autorzy prac malarskich poradzili sobie bardzo dobrze. Ciekawe kompozycje, bogactwo form i kolorów jak i dekoracyjność takiego malarstwa, budziły zainteresowanie i znalazły uznanie u większości przybyłych gości.

Zachęcamy do zwiedzania wystawy.

 

 

                                             

Foto. Stanisław Matuszewski
                     Otwarcie wystawy                                   Obrazy

 


pozyczki

Log in