Rada programowa

Rada programowa ZUTW

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
prof. dr hab. inż. Marian Miłek

Prorektor ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk - opiekun naukowy

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. Zdzisław Wołk

prof. dr hab. Dariusz Dolański
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii
Zakład Historii Nauki i Kultury

dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof.UZ
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Informatyki Elektrotechniki i Automatyki
Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii
Zakład Historii Najnowszej

dr Agnieszka Szczap
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Filozofii Wydziału Humanistycznego

dr hab. Bogumiła Tarasiewicz - Ciesielska, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Artystyczny
Instytut Muzyki

dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Artystyczny
Instytut Muzyki


Robert Czechowski
Dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

profesor sztuk muzycznych Czesław Grabowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda

Leszek Kania
Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Irena Lew
Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli

Agata Miedzińska
Dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury

O RADZIE PROGRAMOWEJ

Organ doradczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działa na podstawie regulaminu:
1. Kompetencje Rady Programowej sprowadzają się do głosu doradczego gwarantującego utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego zajęć organizowanych na ZUTW.
2. Członkami Rady Programowej są przedstawiciele:
- Uniwersytetu Zielonogórskiego
- wybranych instytucji kulturalnych i oświatowych
- mediów
- władzy samorządowej
3. Zadania Rady Programowej:
- Pomoc w opracowaniu ramowego planu działalności edukacyjnej ZUTW
- doradztwo w doborze tematyki konferencji, seminariów, wykładów, prelekcji i spotkań
- pomoc w pozyskiwaniu wykładowców i prowadzących zajęcia
- aktywny udział w realizacji zadań ZUTW
4. Rada Programowa spotyka się z inicjatywy członków Zarządu ZUTW.pozyczki

Log in