SPOTKANIA MUZEALNE Jazzujące Muzeum na recital fortepianowy Dominika Wani. Program: • wprowadzenie Leszek Kania i Jerzy Nowak, • prezentacja cyklu obrazów poświęconych Zielonej Górze – Leszek Kania • recital Dominika Wani

SPOTKANIA MUZEALNE Jazzujące Muzeum na recital fortepianowy Dominika Wani. Program: • wprowadzenie Leszek Kania i Jerzy Nowak, • prezentacja cyklu obrazów poświęconych Zielonej Górze – Leszek Kania • recital Dominika Wani
10 Grudzień

Opis zajęć:

Organiza-torami spotkania są: Towarzys-two Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz Stowarzy-szenie Przyjaciół Piekarni Cichej Kobiety

Rodzaj zajęć:

Jazzujące Muzeum

Godzina:

19:00

Prowadzący:

Wydarzenie realizowane online. https://www.facebook.com/muzeumziemilubuskiej/

Miejsce:

MZL

Daty wydarzenia

  • 2020-12-10

SPOTKANIA MUZEALNE Jazzujące Muzeum na recital fortepianowy Dominika Wani. Program: • wprowadzenie Leszek Kania i Jerzy Nowak, • prezentacja cyklu obrazów poświęconych Zielonej Górze – Leszek Kania • recital Dominika Wani

0 Comments