Dla nowicjuszy

0 Comments
Szanowny Słuchaczu I roku !
Witamy Cię serdecznie w naszych progach.

Jesteśmy stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Naszym podstawowym celem jest ustawiczne kształcenie ludzi starszych na poziomie akademickim. Stwarzamy warunki do poszerzania i aktualizacji wiedzy. Tworzymy nowy, pozytywny wizerunek człowieka w wieku emerytalnym, by był pełen twórczej inspiracji, aktywny i otwarty na wszelkie zmiany.

***

Drogi Słuchaczu! Oto przygotowana dla Ciebie i ujęta w sposób ramowy nasza oferta programowa, w której – mamy nadzieję – znajdziesz wiele interesujących dla siebie propozycji.

W naszym Uniwersytecie:
1. Poszerzysz i zaktualizujesz wiedzę na wykładach, seminariach, sesjach i konferencjach, spotkaniach naukowych, prelekcjach, odczytach, spotkaniach naukowych, prelekcjach, odczytach, wyjazdach edukacyjnych i wielu innych propozycjach podawanych w comiesięcznych programach zajęć .

Zapraszamy na wystawy, koncerty i spektakle – realizowane we współpracy z profesjonalistami z ośrodków akademickich i różnorodnymi instytucjami kultury. Poznasz aktualny stan wiedzy w wielu dziedzinach, interesujących ludzi świata nauki i kultury, włączysz się w nurt życia naukowo-kulturalnego miasta, regionu i kraju.

2. Zrealizujesz twórcze marzenia w obecnie istniejących klubach i zespołach:

Grupa Literacka „OKSYMORON”, Klub Filozoficzny COGITO, Zespół Żywego Słowa, Zespół Redakcyjny „INSPIRACJE”, Zespół Teatralny „MONTE VERDE”, , Klub Fotograficzny „FOTOOKO” i „FOTO X”, Zespoły Plastyczne „KONTRAPOST”, „PASTELE”, „ALLA PRIMA”, „TERMOPILE”, Klub Haftu „ATŁASEK”, Zespół „MAGICZNY ŚWIAT WOKÓŁ NAS”, Klub Kamieni i Minerałów „KRYSZTAŁ”, Klub „WIERNI KWIATOM”, Klub Astronomiczny „KWAZAR”, Klub Geologiczny, Chór „MODERATO”, Śpiewnik Uniwersytecki, Spotkania z Piosenką „KAŻDY ŚPIEWAĆ MOŻE”, Zespół „ŻYJMY ZDROWIEJ”, Klub Krajoznawczo-Turystyczny „CIEKAWI ŚWIATA”, Klub Brydżowy „IMPAS”, Klub BRYDŻOWY, Klub Szachowy i różnych gier planszowych, Grupa Wokalno-Estradowa „AKOLADA”, Teatr Tańca, Teatr Tańca „CON PASSIONE”, Zespół „RADOŚĆ TAŃCZENIA”, Pracownia Edukacji Fotograficznej, Komputerowa Obróbka Fotografii, Klub Fotograficzno – Filmowy, Zespół ds. INTERNETU, Klub „TWÓJ STYL”, seminarium z literatury.
Jesteśmy otwarci na powstawanie nowych Klubów zainteresowań oraz Zespołów.

3. Zrealizujesz pasje społecznikowskie w Zespole „Asystent” (pomoc w organizacji życia uniwersyteckiego), i w Zespole Pomocy Koleżeńskiej (pomoc w sprawach osobistych słuchaczy).

4. Nauczysz się obsługi komputera (różne stopnie zaawansowania): podstawy fotografii cyfrowej, komputerowej obróbki fotografii.

5. Nauczysz się języka obcego:

Do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski – nauka w różnych grupach zaawansowania.

6. Usprawnisz swoje ciało

Do wyboru: gimnastyka leczniczo-usprawniająca, TAI CHI chińska gimnastyka zdrowotna, joga, gimnastyka usprawniająca z muzyką, tańce i zabawy grupowe przy muzyce (Zespół „Radość Tańczenia”), Teatr Tańca, ćwiczenia na sprzęcie usprawniającym i rehabilitacyjnym, tenis stołowy – ping pong, basen (pływanie, aquaerobik), marsze nordyckie, wycieczki piesze, gimnastyka 50+, gimnastyka z HULA HOP, gimnastyka: zdrowy kręgosłup, profilaktyka układu krążenia i wzmacnianie mięśni KEGLA.

7. Zwiedzisz region, kraj i Europę oraz poznasz przedstawicieli naszych stowarzyszeniowych partnerów krajowych i zagranicznych.

Zapraszamy na wycieczki edukacyjne po Polsce i Europie i po najbliższej okolicy, na spotkania z partnerskimi organizacjami w kraju i za granicą, na wczasy wypoczynkowe i rehabilitacyjne, wycieczki piesze, spacery sobotnie i niedzielne oraz inne.

8. Znajdziesz nowych znajomych i przyjaciół uczestnicząc w zajęciach w klubach i zespołach, spotkaniach integracyjnych, balach noworocznych i innych spotkaniach towarzyskich.

* * *

Uczestnictwo w wykładach, seminariach, sesjach, konferencjach oraz zajęcia w większości wybranych klubów i zespołów jest nieodpłatne i realizowane w ramach obowiązkowej składki semestralnej w wysokości 60 zł, opłacanej przez słuchaczy dwukrotnie w każdym roku akademickim – do końca sierpnia za I semestr i do końca stycznia za II semestr.
Nieobecność na wybranych zajęciach nie zwalnia z obowiązku terminowego wniesienia składki semestralnej.
Szczegółowe propozycje zajęć opracowywane są raz na miesiąc i z początkiem każdego miesiąca udostępniane słuchaczom oraz zamieszczone są na naszej stronie internetowej www.utw.zgora.pl
Dodatkowo, informacje o naszej ofercie zamieszczamy na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie ZUTW oraz ogłaszamy w komunikatach przed wykładami.

Słuchaczy ZUTW obowiązują następujące opłaty:
• wpisowe dla nowo zapisanych słuchaczy – 60 zł
• składki członkowskie – 60 zł za semestr
• za udział w lektoratach, wszelkiego rodzaju gimnastykach i innych odpłatnych zajęciach wysokość opłaty obliczana jest w każdym semestrze.

* * *

Drogi Słuchaczu! Pierwsze chwile w nowym miejscu są trudne dla każdego. Jednak Ty wcale nie musisz błądzić !
Przestudiuj aktualny PROGRAM ZAJĘĆ. Przeczytaj ogłoszenia na tablicach informacyjnych. Zwiedź siedzibę Uniwersytetu, Salę Klubową, Wrzosową, Słoneczną, Wesołą i Zieloną, w których odbywają się zajęcia.
Zajrzyj do biura Zarządu i sekretariatu. Pamiętaj, że w naszym Uniwersytecie otaczają Cię ludzie życzliwi. Ty także bądź życzliwy.

Każdego dnia informacji udzielają: dyżurujący przedstawiciele Zarządu oraz członek Zespołu „ASYSTENT”.
Nazwisko dyżurujących znajdziesz w harmonogramie dyżurów na tablicy informacyjnej.

Skład Zarządu ZUTW:

Zofia Banaszak – prezes Zarządu
Elżbieta Józefowicz – wiceprezes Zarządu
Alicja Szpakowska-Balewska – sekretarz Zarządu
Barbara Miller – skarbnik Zarządu
Zofia Biniewska – Dobrzyńska – członek Zarządu
Maria Jankowska – członek Zarządu
Mirosława Jodziałło – Antoniewicz – członek Zarządu
Bożenna Strączyńska – członek Zarządu
Barbara Woroniecka – członek Zarządu
Andrzej Josicz – członek Zarządu
Bolesław Polarczyk – członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej:

Irena Stürmer – przewodnicząca
Krystyna Tanaś – sekretarz
Ewa Nowak – członek

SEKRETARIAT
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Obsługę sekretariatu prowadzi Danuta Sieradzan.

KASA ZUTW
Czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00. Obsługę kasy prowadzi Ewa Kurek.

SŁUCHACZE NASZEGO UNIWERSYTETU

W roku akademickim 2016/2017 nasz Uniwersytet liczył ponad 1000 słuchaczy. Niektórzy są z nami już prawie 25 lat, czyli od początku istnienia Uniwersytetu.

* * *

Szanowny Słuchaczu !
Jeżeli już dziś potrzebujesz więcej informacji o naszym Uniwersytecie zajrzyj na stronę internetową www.utw.zgora.pl oraz na facebook.com/ZUTW.ZGORA
Relacje z działalności ZUTW, reportaże i fotoreportaże znajdziesz również w naszym uniwersyteckim czasopiśmie „Inspiracje”, które możesz nabyć w sekretariacie.

W październiku w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej odbędzie się uroczysta XXVI inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podczas której złożysz ślubowanie.

* * *
Kiedy przekraczasz próg naszego Uniwersytetu wchodzisz do pomieszczeń, które przed laty były magazynami WiMBP. Te pomieszczenia samodzielnie adaptowaliśmy i wyposażyliśmy dla naszych potrzeb z własnych i pozyskanych środków. Od dziś i Ty jesteś współwłaścicielem naszego dobra ! Czuj się za nie odpowiedzialny!

* * *

Drogi Słuchaczu I roku! Mamy nadzieję, że podane informacje ułatwią Ci pierwsze chwile w naszym gronie.

Zapisy nowych słuchaczy na nowy rok akademicki 2017/2018 rozpoczną się od 5 czerwca 2017 roku i trwać będą do końca  czerwca br. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach życiowych przyjmujemy także nowych członków w ciągu roku akademickiego. Szczegóły dotyczące przyjęć  znajdą się na tablicy ogłoszeń w ZUTW.

Życzymy Ci powodzenia!

Zarząd
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Dla nowicjuszy wescja pdf