25. Międzynarodowy Otwarty Konkurs na Rysunek Satyryczny

Organizatorzy:  Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida

Celem zadania jest upowszechnianie, w szerokim tego słowa znaczeniu, formy plastycznej, jaką jest rysunek satyryczny, zapoznawanie się z nowymi nurtami tej dziedziny sztuki w Europie i na świecie, umożliwienie debiutu artystycznego młodym, uzdolnionym plastycznie, zarówno profesjonalistom (uczniom oraz studentom szkół i uczelni plastycznych), jak i amatorom; możliwość zorganizowania w Zielonej Górze wystaw indywidualnych debiutującym artystom.

Efektem realizacji projektu jest pokonkursowa wystawa zawierająca najlepsze rysunki 25. edycji konkursu, która pokazywana będzie w wielu salonach wystawowych w Polsce, promująca rysunek satyryczny i najnowsze nurty tego gatunku artystycznego. Wystawie towarzyszy wydawany katalog. Projekt sprzyja integracji środowiska plastyków lubuskich wokół działań Biblioteki, a zwłaszcza promocji sztuki. Uroczysty finisaż wystawy połączony z wręczeniem nagród umożliwi mieszkańcom miasta i gościom kontakt z wieloma rysownikami z Polski i z zagranicy i pozwoli na  obcowanie mieszkańców miasta i regionu z profesjonalną sztuką rysunku satyrycznego, łatwą w odbiorze ze względu na uniwersalność języka rysunku. Projekt sprzyja promocji Zielonej Góry i jej oferty kulturalnej oraz twórczości lokalnych artystów – satyryków. Wyselekcjonowane prace konkursowe trafiają do bibliotecznych zbiorów i budują największą kolekcję rysunku satyrycznego w Polsce.

Tematem tegorocznego konkursu jest „Jubileusz”.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.

Wysokość dotacji: 11 000,00 zł  

Aktualne informacje na : http://www.satyryczny.norwid.net.pl/
https://www.facebook.com/konkursnarysuneksatyryczny

2) Kozzi Gangsta Festiwal

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wraz z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku zapraszają na Kozzi Gangsta Festiwal, który jest częścią  9(12). Festiwal Filmu, Teatru i Książki Kozzi Pieczka Chęciński.

Na program całego Festiwalu składają się nietuzinkowe wydarzenia, które połączone są wspólną linią programową: film/teatr-aktor-książka i ich związki. Festiwal to przegląd polskich filmów sensacyjnych i obyczajowych (konkurujących o nagrody KLAPS 2023) oraz środkowoeuropejskich ułożonych w sekcje filmowe, spotkania z gośćmi festiwalowymi (aktorami/reżyserami/krytykami) oraz z książką filmową/ teatralną i ich bohaterami – aktorami, prezentacje współczesnych monodramów, spektakli i recitali polskich artystów. Festiwal to także wydarzenia uzupełniające: koncerty, imprezy dla dzieci i rodziców.

W ramach oferty przygotowane zostaną:

Zielonogórskie Konotacje, czyli artystyczne spotkania/ monodramy/ spektakle/ panele wspomnieniowe z twórcami/ artystami, którzy urodzili się/ mieszkali/ pracowali w Zielonej Górze/ Lubuskim lub związani byli pracą artystyczną w pewnym okresie swojego życia z regionem.

Bohaterem tegorocznych Zielonogórskich Konotacji jest reżyserka Małgorzata Bogajewska, obecnie dyrektor Teatru Ludowego w Nowej Hucie

Pokaz dwóch filmów:

1. Wyrwa, reż. Bartosz Konopka

2. Masz ci los, reż. Mateusz Głowacki

Zadanie współfinansowane ze  środków Urzędu Miasta Zielona Góra w kwocie 10 000 zł

Aktualne informacje na:

http://www.festiwal.norwid.net.pl/

https://www.facebook.com/festiwalzgora/

3) Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku ze śpiewem i w tańcu z kulturą lubuską

Zadanie dotyczy organizacji zakończenia XXXI roku akademickiego 2023/2024 Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbędzie się 16 czerwca 2023 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.

Na program zadania wnioskodawca zaplanował trzy główne przedsięwzięcia:

1. Występ kwartetu “Lepiej późno niż wcale”;

2. Występ grup tanecznych i wokalnych ZUTW;

3. Prezentacja wraz z paradą pn. „Nakrycia głowy mężczyzn i kobiet w stroju lubuskim”.

Patronat Honorowy Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak

Zadanie finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Kwota dotacji: 10 000 zł

4) Kino znad granicy 2023
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze otrzymała dofinansowanie ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Partner organizacyjny: Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Kino znad granicy to przegląd filmów niemieckich i polskich, będących częścią większego projektu: 9 (12). Kozzi Film Festiwal – Festiwal Filmu, Teatru i Książki Kozzi Pieczka Chęciński (Zielona Góra, 1-5.06.2023).

Jednym z nurtów Festiwalu jest prezentacja publiczności niemieckich filmów wraz z ich omówieniem przez Bernda Budera, dyrektora programowego Film Festival Cottbus, i polskiego krytyka filmowego.
Ponadto B. Buder weźmie udział w obradach jury, które przyzna nagrody KLAPS 2023 filmom prezentowanym podczas Festiwalu dla najlepszego aktora lub reżysera filmu sensacyjnego i za całokształt twórczości oraz w uroczystej gali wręczenia nagród.

Projekt realizowany z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Wysokość dotacji: 29 000,00 zł