Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku wita serdecznie na stronie internetowej !

Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, ekologicznych, a także kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych.

Słuchacze ZUTW, a jest ich obecnie około tysiąca, to osoby z różnych środowisk i kręgów społecznych, zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia i zainteresowań, wszystkich natomiast łączy chęć dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania horyzontów, chęć samorealizacji.

Odtwórz wideo

10 Klubów

19 Zespołów

Chór

Pracownia

BIURO ZUTW  CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

OD 8:00 – 15:00.

KASA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU OD 9:00 DO 14:00.

Nadchodzące wydarzenia:

ZESPÓŁ WOKALNO-ESTRADOWY „ AKOLADA”

Rodzaj zajęć: warsztaty, próby, koncerty

13:00 - 14:30
ZUTW Sala Słoneczna
Prowadzący: Aleksandra Matusiak- Kujawska pedagog tańca, solistka kier. Barbara Ciorga-Kwiecień

Uniwersytet w liczbach

Kilka interesujących danych statystycznych, dołącz do naszego grona i stań się częścią Uniwersytetu Trzeciego Wieku
0
Słuchaczy
0
Kluby i zespoły
0
Lat działalności
0
Nagród i wyróżnień

Nasze miasto Zielona Góra

Zdjęcia wykonane przez naszych słuchaczy przestawiają miejsca znane każdemu