Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku wita serdecznie na stronie internetowej !

Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, ekologicznych, a także kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych.

Słuchacze ZUTW, a jest ich obecnie około tysiąca, to osoby z różnych środowisk i kręgów społecznych, zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia i zainteresowań, wszystkich natomiast łączy chęć dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania horyzontów, chęć samorealizacji.

Odtwórz wideo

10 Klubów

19 Zespołów

Chór

Pracownia

 

 

BIURO I KASA ZUTW CZYNNE

Od 4 DO 28 WRZEŚNIA 2023

Biuro ZUTW czynne w godz. 8.00 – 15.00

KASA czynna

od poniedziałku do czwartku w godz. 09:00 – 14:00

w piątek w godz. 09.00 – 12.00Zarząd ZUTW

Nadchodzące wydarzenia:

ZESPÓŁ PLASTYCZNY „ KONTRAPOST”

Rodzaj zajęć: wykłady, warsztaty

9:00 - 12:30
ZUTW Sala Słoneczna
Prowadzący: Leopold Kolbiarz malarz Członek Honorowy ZUTW kier. Helena Lebiecka słuchaczka ZUTW

KLUB BRYDŻOWY Rozgrywki.

Rodzaj zajęć: rozgrywki brydżowe

14:00 - 18:00
ZUTW Sala Klubowa
Prowadzący: kier. Anna Kwolek Mirosława Mięsiak słuchaczki ZUTW

Uniwersytet w liczbach

Kilka interesujących danych statystycznych, dołącz do naszego grona i stań się częścią Uniwersytetu Trzeciego Wieku
0
Słuchaczy
0
Kluby i zespoły
0
Lat działalności
0
Nagród i wyróżnień

Nasze miasto Zielona Góra

Zdjęcia wykonane przez naszych słuchaczy przestawiają miejsca znane każdemu