Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku wita serdecznie na stronie internetowej !

Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, ekologicznych, a także kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych.

Słuchacze ZUTW, a jest ich obecnie około tysiąca, to osoby z różnych środowisk i kręgów społecznych, zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia i zainteresowań, wszystkich natomiast łączy chęć dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania horyzontów, chęć samorealizacji.

Odtwórz wideo

11 Klubów

21 Zespołów

Chór

Pracownia

Szanowni słuchacze !

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku wita w nowym roku akademickim 2020/2021 swoich słuchaczy, wykładowców i naszych partnerów wielu wspólnych działań.
Biuro ZUTW czynne w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku, kasa w godzinach 9.00-15.00 od poniedziałku do czwartku.
Od września br. rozpoczynamy w zaostrzonym rygorze sanitarnym zajęcia odpłatne:
Studium Językowe – język niemiecki, angielski, rosyjski /francuski – od października/ – od 14 września br.
Zespoły Plastyczne – „TERMOPILE”, „ALLA PRIMA” – od 11 września br.
Chór „MODERATO” – od 14 września br.
Zajęcia nieodpłatne w niektórych Klubach i Zespołach – wg informacji w programie zajęć na wrzesień.
Wszystkich zapisanych w poprzednim semestrze na zajęcia odpłatne prosimy o zainteresowanie i potwierdzenie udziału w nowym semestrze.

GIMNASTYKI , TANIEC – zajęcia odpłatne rozpoczną się od października br. w salach poza ZUTW. Prosimy o potwierdzenie udziału w zajęciach.
Słuchacze, którzy uczestniczyli w zajęciach odpłatnych w poprzednim semestrze nie wnoszą opłat do momentu wykorzystania środków w nowym semestrze.
BASEN – zajęcia odwołane. Słuchaczy, którzy korzystali z basenu prosimy o odbiór nadpłaconej kwoty za poprzedni semestr w kasie ZUTW.

Zarząd ZUTW

Nadchodzące wydarzenia:

Uniwersytet w liczbach

Kilka interesujących danych statystycznych, dołącz do naszego grona i stań się częścią Uniwersytetu Trzeciego Wieku
0
Słuchaczy
0
Kluby i zespoły
0
Lat działalności
0
Nagród i wyróżnień

Nasze miasto Zielona Góra

Zdjęcia wykonane przez naszych słuchaczy przestawiają miejsca znane każdemu