Projekty 2019

0 Comments

PROJEKTY 2019

Projekt – realizacja zadania publicznego w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zawarty między Miastem Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra a Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Umowa o realizację zadania zawarta 14 marca 2019 roku w Zielonej Górze nr DE-SK-II.524.100.2019. Tytuł zadania publicznego „Zielonogórskie konotacje w ramach 5. Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Czyżewska Fijewski”.

 

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na Zielonogórskie konotacje w ramach 5. Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Cżyżewska Fijewski, czyli artystyczne spotkania/panele wspomnieniowe z twórcami/artystami, którzy urodzili się/mieszkali/pracowali w Zielonej Górze/Lubuskim lub związani byli pracą artystyczną w pewnym okresie swojego życia z regionem.

Zielonogórskich konotacji przedstawiony zostanie:

  • portret Zdzisława Wardejna, premiera filmu „Miszmasz, czyli kogel-mogel 3” trzecia część komedii obyczajowej „Kogel-mogel z 1988 z udziałem Zdzisława Wardejna, Ewy Kasprzyk, Grażyny Błęckiej oraz spotkanie z aktorem i jego żoną – Małgorzatą Pritulak.

  • portret Grażyny Błęckiej-Kolskiej i spotkanie z aktorką.

  • portret Jacka Zienkiewicza, spotkanie z aktorem i Waldemarem Matuszewskim oraz monodram Monodram „Donna Kamelia” autorstwa Stanisława Kowalewskiego powstałego pod szyldem stowarzyszenia Teatr Na Pustej Podłodze pamięci Tadeusza Łomnickiego – spektakl wyreżyserował Waldemar Matuszewski,

  • projekt – Teatroteka. ekranizacje teatralne tekstów tworzonych przez młodych, często debiutujących  twórców, przy wsparciu technologii i infrastruktury filmowej. W ramach tego nurtu widzowie Zielonogórskich Konotacji obejrzą spektakl „Beauty”, wg dramatu zielonogórzanki – Iwony Kusiak. Po spektaklu spotkanie z twórczynią.

Więcej informacji na: http://www.festiwal.norwid.net.pl

Zielonogórskie konotacje w ramach 5. Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Czyżewska Fijewski

zrealizowano przy pomocy środków finansowych Urzędu Miasta Zielona Góra