Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna

0 Comments

 

 

Od 1 stycznia 2019 r. Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku  został partnerem  projektu w ramach RPO Lubuskie 2020 pt. „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” NR  RPLB.06.07.00-08-0007/18  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu: 1 198 272,00 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich (wartość dofinansowania): 1 138 358,40 PLN.

 

Celem głównym programu jest przywrócenie osobom ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanymi ze sposobem wykonywania pracy, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego programu rehabilitacji medycznej na terenie województwa lubuskiego w latach 2019-2020.

W ramach projektu Lubuszanie mogą korzystać w WOMP z kompleksowej rehabilitacji z powodu schorzeń z kręgu patologii zawodowych.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi spotkania informacyjno – szkoleniowe dotyczące zagadnień związanych z tematyką schorzeń narządu ruchu i obwodowego układu nerwowego, na których przybliża uczestnikom również warunki i zasady udziału w projekcie.