26. Międzynarodowy Otwarty Konkurs na Rysunek Satyryczny

Organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida oraz Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Celem zadania jest upowszechnianie, w szerokim tego słowa znaczeniu, formy plastycznej, jaką jest rysunek satyryczny, zapoznawanie się z nowymi nurtami tej dziedziny sztuki w Europie i na świecie, umożliwienie debiutu artystycznego młodym, uzdolnionym plastycznie, zarówno profesjonalistom (uczniom oraz studentom szkół i uczelni plastycznych), jak i amatorom; możliwość zorganizowania w Zielonej Górze wystaw indywidualnych debiutującym artystom.

Efektem realizacji projektu jest pokonkursowa wystawa zawierająca najlepsze rysunki 26. edycji konkursu, która pokazywana będzie w wielu salonach wystawowych w Polsce, promująca rysunek satyryczny i najnowsze nurty tego gatunku artystycznego. Wystawie towarzyszy wydawany katalog. Projekt sprzyja integracji środowiska plastyków lubuskich wokół działań Biblioteki, a zwłaszcza promocji sztuki. Uroczysty finisaż wystawy połączony z wręczeniem nagród umożliwi mieszkańcom miasta i gościom kontakt z wieloma rysownikami z Polski i z zagranicy i pozwoli na obcowanie mieszkańców miasta i regionu z profesjonalną sztuką rysunku satyrycznego, łatwą w odbiorze ze względu na uniwersalność języka rysunku. Projekt sprzyja promocji Zielonej Góry i jej oferty kulturalnej oraz twórczości lokalnych artystów – satyryków. Wyselekcjonowane prace konkursowe trafiają do bibliotecznych zbiorów i budują największą kolekcję rysunku satyrycznego w Polsce.

Tematem tegorocznego konkursu jest “Olimpiada”

Nagrody:

Grand Prix – 5000,00 zł + statuetka

I nagroda – 4000,00 zł

II nagroda – 3000,00 zł

III nagroda – 2000,00 zł

Dodatkowo przewidziane są nagrody specjalne.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.

Wysokość dotacji: 13 000,00 zł

Aktualne informacje na :

http://www.satyryczny.norwid.net.pl/ 

https://www.facebook.com/konkursnarysuneksatyryczny

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wraz z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku zapraszają na 10 (13). Kozzi Film Festiwal. Festiwal Filmu, Teatru i Książki

Na program całego Festiwalu składają się nietuzinkowe wydarzenia, które połączone są wspólną linią programowąfilm/teatr-aktor-książka i ich związki. Festiwal to przegląd polskich filmów sensacyjnych i obyczajowych (konkurujących o nagrody KLAPS 2024) oraz środkowoeuropejskich ułożonych w sekcje filmowe, spotkania z gośćmi festiwalowymi (aktorami/reżyserami/krytykami) oraz z książką filmową/ teatralną i ich bohaterami – aktorami, prezentacje współczesnych monodramów, spektakli i recitali polskich artystów. Festiwal to także wydarzenia uzupełniające: koncerty, imprezy dla dzieci i rodziców.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, program filmowy skupiony będzie wokół głównych nurtów tematycznych, m.in.:.

  1. Kozzi Gangsta Film. Kino akcji
  2. Kino Polskie. Filmy z lat 2023-24

Zadanie współfinansowane ze  środków Urzędu Miasta Zielona Góra w kwocie 10 000 zł

Aktualne informacje na:

http://www.festiwal.norwid.net.pl/

https://www.facebook.com/festiwalzgora/