Rada Programowa ZUTW

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

Prorektor ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk – opiekun naukowy

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Uniwersytet Zielonogórski Katedra Pedagogiki  Społecznej 

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
prof. zw.dr hab. Zdzisław Wołk

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny
Instytut Historii Zakład Historii Najnowszej
prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski

Uniwersytet Zielonogórski Katedra Energetyki Wydział Zamiejscowy w Sulechowie
prof. zw. dr hab. inż. Marian Miłek

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr hab. Bogumiła Tarasiewicz – Ciesielska, prof. UZ

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Filozofii Wydziału Humanistycznego
dr Agnieszka Szczap

Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
dr Andrzej Buck

Dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze
Robert Czechowski

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda
profesor sztuk muzycznych Czesław Grabowski

Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
Leszek Kania

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
Wojciech Kozłowski

Dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury
Agata Miedzińska

kierownik Centrum Przyrodniczego filia Zielonogórskiego Ośrodka Kultury
dr Krystyna Walińska

O Radzie Programowej

Organ doradczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działa na podstawie regulaminu:

1. Kompetencje Rady Programowej sprowadzają się do głosu doradczego gwarantującego utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego zajęć organizowanych na ZUTW.

2. Członkami Rady Programowej są przedstawiciele:
– Uniwersytetu Zielonogórskiego
– wybranych instytucji kulturalnych i oświatowych
– mediów
– władzy samorządowej

3. Zadania Rady Programowej:
– Pomoc w opracowaniu ramowego planu działalności edukacyjnej ZUTW
– doradztwo w doborze tematyki konferencji, seminariów, wykładów, prelekcji i spotkań
– pomoc w pozyskiwaniu wykładowców i prowadzących zajęcia
– aktywny udział w realizacji zadań ZUTW

4. Rada Programowa spotyka się z inicjatywy członków Zarządu ZUTW.