Rada Programowa ZUTW

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Prorektor ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

Uniwersytet Zielonogórski Zakład Pedagogiki Społecznej
Instytutu Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
prof. zw.dr hab. Zdzisław Wołk

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny
Instytut Historii Zakład Historii Najnowszej
prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Inżynierii Środowiska
prof. zw. dr hab. inż. Marian Miłek

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz – Ciesielska

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Filozofii Wydziału Humanistycznego
dr Paweł Walczak

Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
dr Andrzej Buck

Dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze
Robert Czechowski

Profesor sztuk muzycznych Czesław Grabowski

Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
Leszek Kania

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
Wojciech Kozłowski

Dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury
Agata Miedzińska

Kierownik Centrum Przyrodniczego filia Zielonogórskiego Ośrodka Kultury
dr Krystyna Walińska

O Radzie Programowej

Organ doradczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działa na podstawie regulaminu:

1. Kompetencje Rady Programowej sprowadzają się do głosu doradczego gwarantującego utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego zajęć organizowanych na ZUTW.

2. Członkami Rady Programowej są przedstawiciele:
– Uniwersytetu Zielonogórskiego
– wybranych instytucji kulturalnych i oświatowych
– mediów
– władzy samorządowej

3. Zadania Rady Programowej:
– Pomoc w opracowaniu ramowego planu działalności edukacyjnej ZUTW
– doradztwo w doborze tematyki konferencji, seminariów, wykładów, prelekcji i spotkań
– pomoc w pozyskiwaniu wykładowców i prowadzących zajęcia
– aktywny udział w realizacji zadań ZUTW

4. Rada Programowa spotyka się z inicjatywy członków Zarządu ZUTW