W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

JANINA FRANCISZKA KLAUDEL
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

MARIA TERESA GRZELCZYK – NOWAK
SEKRETARZ KOMISJI REWIZYJNEJ

BARBARA ELŻBIETA LANGNER
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ