W skład komisji rewizyjnej wchodzą:

IRENA STÜRMER
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

KRYSTYNA TANAŚ
SEKRETARZ KOMISJI REWIZYJNEJ

EWA NOWAK
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ