Szanowny Słuchaczu I roku !

Witamy Cię serdecznie w naszych progach.

Jesteśmy stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.

Od 17 czerwca 2021 rozpoczynamy obchody 30 – LECIA Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ph. „NASZE 30 – LECIE”. 17 czerwca 1992 roku Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego Wydział I Cywilny w Zielonej Górze po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze dokonał o wpisu do rejestru stowarzyszeń. Od 26 stycznia 1995 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nazwą Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku. O wydarzeniach związanych z JUBILEUSZEM będziemy państwa informować w comiesięcznych programach, na naszej stronie Internetowej, na FB i lokalnych mediach.

Będzie się działo !

Nasza misja – misja ZUTW: Kształcąc ustawicznie pomagamy ludziom starszym zmieniać postawy w kontaktach z drugim człowiekiem w celu odnalezienia radości w realizacji własnych i wspólnych marzeń w jesieni życia.

Naszym podstawowym celem jest ustawiczne kształcenie ludzi starszych na poziomie akademickim. Stwarzamy warunki do poszerzania i aktualizacji wiedzy. Tworzymy nowy, pozytywny wizerunek człowieka w wieku emerytalnym, by był pełen twórczej inspiracji, aktywny i otwarty na wszelkie zmiany.

Drogi Słuchaczu! Oto przygotowana dla Ciebie i ujęta w sposób ramowy nasza oferta programowa, w której – mamy nadzieję – znajdziesz wiele interesujących dla siebie propozycji.

W naszym Uniwersytecie:

  1. Poszerzysz i zaktualizujesz wiedzę na wykładach, seminariach, sesjach i konferencjach, spotkaniach naukowych, prelekcjach, odczytach, spotkaniach naukowych, prelekcjach, odczytach, wyjazdach edukacyjnych i wielu innych propozycjach podawanych w comiesięcznych programach zajęć. Zapraszamy na wystawy, koncerty i spektakle – realizowane we współpracy z profesjonalistami z ośrodków akademickich i różnorodnymi instytucjami kultury. Poznasz aktualny stan wiedzy w wielu dziedzinach, interesujących ludzi świata nauki i kultury, włączysz się w nurt życia naukowo-kulturalnego miasta, regionu i kraju.

  2. Zrealizujesz twórcze marzenia w obecnie istniejących klubach i zespołach:

KLUBY

ZESPOŁY

Jesteśmy otwarci na powstawanie nowych klubów zainteresowań oraz zespołów.

  1. Zrealizujesz pasje społecznikowskie w Zespol„Asystent” (pomoc w organizacji życia uniwersyteckiego) i w Zespole Pomocy Koleżeńskiej (pomoc w sprawach osobistych słuchaczy).

  2. Nauczysz się obsługi komputera (różne stopnie zaawansowania):podstawy fotografii cyfrowej, komputerowej obróbki fotografii i inne.

  3. Nauczysz się języka obcego. Do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski – nauka w różnych grupach zaawansowania. Jeśli będzie zainteresowanie istnieje możliwość powstania nowych grup językowych.

  4. Usprawnisz swoje ciało. Do wyboru: GIMNASTYKA leczniczo-usprawniająca narządy ruchu, JOGA – ćwiczenia i metody doskonalenia ciała i umysłu, TAI CHI – chińska gimnastyka zdrowotna, ĆWICZENIA zdrowy kręgosłup – spiralna stabilizacja mięśniowa, PROFILAKTYKA układu krążenia i wzmocnienie mięśni KEGLA, FITNES, PILATES, GIMNASTYKA usprawniająca z muzyką, GRUPY TANECZNE: TEATAR TAŃCA, SENIOR PERFECT, BARWY TAŃCA, RADOŚĆ TAŃCZENIA – tańce i zabawy grupowe przy muzyce, TENIS STOŁOWY – ping pong, BASEN (pływanie, aquaerobik), MARSZE NORDYCKIE, WYCIECZKI PIESZE i inne w miarę potrzeb. Chcemy utworzyć także grupę rowerową.

  5. Zwiedzisz region, kraj i Europę oraz poznasz przedstawicieli naszych stowarzyszeniowych partnerów krajowych i zagranicznych. Zapraszamy na wycieczki edukacyjne po Polsce i Europie i po najbliższej okolicy, na spotkania z partnerskimi organizacjami w kraju i za granicą, na wczasy wypoczynkowe i rehabilitacyjne, wycieczki piesze, spacery sobotnie i niedzielne oraz inne.

  6. Znajdziesz nowych znajomych i przyjaciół uczestnicząc w zajęciach w klubach i zespołach, spotkaniach integracyjnych, wyjazdach turystycznych i edukacyjnych bliższych i dalszych, otwarciach wystaw i innych spotkaniach .

* * *

Uczestnictwo w wykładach, seminariach, sesjach, konferencjach oraz zajęcia w większości wybranych klubów i zespołów jest nieodpłatne i realizowane w ramach obowiązkowej składki semestralnej w wysokości 60,00 zł, opłacanej przez słuchaczy dwukrotnie w każdym nowym roku akademickim – do końca sierpnia za I semestr i do końca stycznia za II semestr. Nieobecność na wybranych zajęciach nie zwalnia z obowiązku terminowego wniesienia składki semestralnej.

Program zajęć opracowywany jest długofalowo. Każdego miesiąca jest także udostępniany słuchaczom w wersji papierowej oraz zamieszczony na naszej stronie internetowej www.utw.zgora.pl, na której dostępne są także programy archiwalne. Dodatkowo na bieżąco informacje o naszej wzbogaconej ofercie zamieszczamy na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie ZUTW oraz ogłaszamy w komunikatach przed wykładami i różnymi spotkaniami.

Słuchaczy ZUTW obowiązują następujące opłaty: wpisowe dla nowo zapisanych słuchaczy – 60,00 zł składki członkowskie – 60,00 zł za semestr

za udział w lektoratach, wszelkiego rodzaju gimnastykach i innych odpłatnych zajęciach wysokość opłaty obliczana jest w każdym semestrze. Warunkiem przyjęcia do ZUTW do czasu ustania pandemii jest posiadanie potwierdzenia szczepienia przeciwko COVID -19.

Zapisy na wszystkie zajęcia odpłatne w nowym roku akademickim 2021/2022 rozpoczynamy od 5 lipca br. Warunkiem do zapisów są: opłacona składka członkowska na nowy semestr i posiadanie potwierdzenia szczepienia przeciwko COVID -19.

* * *

Drogi Słuchaczu!

Pierwsze chwile w nowym miejscu są trudne dla każdego.

Jednak Ty wcale nie musisz błądzić ! Przestudiuj aktualny PROGRAM ZAJĘĆ. Przeczytaj ogłoszenia na tablicach informacyjnych. Zwiedź siedzibę Uniwersytetu, Salę Klubową, Wrzosową, Słoneczną, Wesołą i Zieloną, w których odbywają się zajęcia. Zajrzyj do biura Zarządu i sekretariatu. Pamiętaj, że w naszym Uniwersytecie otaczają Cię ludzie życzliwi.

Ty także bądź życzliwy.

Każdego dnia informacji udzielają: pracownicy ZUTW, dyżurujący przedstawiciele Zarządu oraz członkowie Zespołu „ASYSTENT”. Nazwiska pracowników i dyżurujących znajdziesz na tablicy informacyjnej w ZUTW.

Skład Zarządu ZUTW:

Zofia Banaszak– prezes Zarządu

Elżbieta Józefowicz– wiceprezes Zarządu

Alicja Szpakowska-Balewska– sekretarz Zarządu

Barbara Miller– skarbnik Zarządu

Zofia Biniewska– Dobrzyńska – członek Zarządu

Maria Jankowska– członek Zarządu

Mirosława JodziałłoAntoniewicz – członek Zarządu

Bożenna Strączyńska– członek Zarządu

Barbara Woroniecka– członek Zarządu

Andrzej Josicz– członek Zarządu

Bolesław Polarczyk– członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Irena Stürmer– przewodnicząca

Krystyna Tanaś– sekretarz

Ewa Nowak– członek

SEKRETARIAT czynny w czerwcu, lipcu i sierpniu br. od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00. Obsługę sekretariatu prowadzi p. Danuta Sieradzan

KASA ZUTW w czerwcu, lipcu i sierpniu br. czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 14.00. Obsługę kasy prowadzi p. Ewa Kurek.

SŁUCHACZE NASZEGO UNIWERSYTETU

W ostatnich latach nasz Uniwersytet liczy ok. 900 -1000 członków. Niektórzy są z nami od początku istnienia Uniwersytetu.

* * *

Szanowny Słuchaczu !

Jeżeli już dziś potrzebujesz więcej informacji o naszym Uniwersytecie zajrzyj na stronę internetową www.utw.zgora.pl oraz fb „INSPIRACJE W ROLI GŁÓWNEJ.ZUTW ZAPRASZA! I https://pl-pl.facebook.com/ZUTW.ZGORA/I

Relacje z działalności ZUTW, reportaże i fotoreportaże znajdziesz również w naszym uniwersyteckim czasopiśmie „Inspiracje”, które możesz nabyć w sekretariacie. Archiwalne numery znajdują się na naszej stronie Internetowej.

Inauguracje roku akademickiego Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się od wielu lat w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50, podczas których słuchacze I roku składają uroczyste ślubowanie. Na bieżąco będziemy Państwa informować

* * *

Kiedy przekraczasz próg naszego Uniwersytetu wchodzisz do pomieszczeń, które przed laty były magazynami WiMBP. Te pomieszczenia samodzielnie adaptowaliśmy i wyposażyliśmy dla naszych potrzeb z własnych i pozyskanych środków. Od dziś i Ty jesteś współwłaścicielem naszego dobra ! Czuj się za nie odpowiedzialny!

* * *

Drogi Słuchaczu I roku! Mamy nadzieję, że podane informacje ułatwią Ci pierwsze chwile w naszym gronie.

Zapisy nowych słuchaczy na nowy rok akademicki 2021/2022 odbywać się będą w ustalonych terminach po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie ZUTW. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach życiowych przyjmujemy także nowych członków w ciągu roku akademickiego.

Życzymy Ci powodzenia!