Szanowny Słuchaczu I roku !

Witamy Cię serdecznie w naszych progach.

Jesteśmy stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.

Naszym podstawowym celem jest ustawiczne kształcenie ludzi starszych na poziomie akademickim. Stwarzamy warunki do poszerzania i aktualizacji wiedzy. Tworzymy nowy, pozytywny wizerunek człowieka w wieku emerytalnym, by był pełen twórczej inspiracji, aktywny i otwarty na wszelkie zmiany.
***
Drogi Słuchaczu!
Oto przygotowana dla Ciebie i ujęta w sposób ramowy nasza oferta programowa, w której – mamy nadzieję – znajdziesz wiele interesujących dla siebie propozycji.

 W naszym Uniwersytecie:

 1. Poszerzysz i zaktualizujesz wiedzę na wykładach, seminariach, sesjach i konferencjach, spotkaniach naukowych, prelekcjach, odczytach, spotkaniach naukowych, prelekcjach, odczytach, wyjazdach edukacyjnych i wielu innych propozycjach podawanych w comiesięcznych programach zajęć .
  Zapraszamy na wystawy, koncerty i spektakle – realizowane we współpracy z profesjonalistami z ośrodków akademickich i różnorodnymi instytucjami kultury.Poznasz aktualny stan wiedzy w wielu dziedzinach, interesujących ludzi świata nauki i kultury, włączysz się w nurt życia naukowo-kulturalnego miasta, regionu i kraju.
 2. Zrealizujesz twórcze marzenia w obecnie istniejących klubach i zespołach:

KLUBY

ZESPOŁY

Jesteśmy otwarci na powstawanie nowych klubów zainteresowań oraz zespołów.

 1. Zrealizujesz pasje społecznikowskie wZespole „Asystent” (pomoc w organizacji życia uniwersyteckiego) i w Zespole Pomocy Koleżeńskiej (pomoc w sprawach osobistych słuchaczy).
 2. Nauczysz się obsługi komputera (różne stopnie zaawansowania):podstawy fotografii cyfrowej, komputerowej obróbki fotografii i inne.
 3. Nauczysz się języka obcego.
  Do wyboru:
  angielski, niemiecki, francuski, rosyjski – nauka w różnych grupach zaawansowania. Jeśli będzie zainteresowanie istnieje możliwość powstania nowych grup językowych.
 4. Usprawnisz swoje ciało.
  Do wyboru
  : GIMNASTYKA leczniczo-usprawniająca narządy ruchu, JOGA – ćwiczenia i metody doskonalenia ciała i umysłu, TAI CHI – chińska gimnastyka zdrowotna, ĆWICZENIA zdrowy kręgosłup – spiralna stabilizacja mięśniowa, PROFILAKTYKA układu krążenia i wzmocnienie mięśni KEGLA, FITNES, PILATES, GIMNASTYKA usprawniająca z muzyką, GRUPY TANECZNE – tańce i zabawy grupowe przy muzyce,   TENIS STOŁOWY – ping pong, BASEN (pływanie, aquaerobik), MARSZE NORDYCKIE, WYCIECZKI PIESZE i inne w miarę potrzeb. Tworzymy także grupę rowerową.
 5. Zwiedzisz region, kraj i Europę oraz poznasz przedstawicieli naszych stowarzyszeniowych partnerów krajowych i zagranicznych.
  Zapraszamy na wycieczki edukacyjne po Polsce i Europie i po najbliższej okolicy, na spotkania z partnerskimi organizacjami w kraju i za granicą, na wczasy wypoczynkowe i rehabilitacyjne, wycieczki piesze, spacery sobotnie i niedzielne oraz inne.
 6. Znajdziesz nowych znajomych i przyjaciół uczestnicząc w zajęciach w klubach i zespołach, spotkaniach integracyjnych, wyjazdach turystycznych i edukacyjnych bliższych i dalszych, otwarciach wystaw i innych spotkaniach .
  * * *
  Uczestnictwo w wykładach, seminariach, sesjach, konferencjach oraz zajęcia w większości wybranych klubów i zespołów jest nieodpłatne i realizowane w ramach obowiązkowej składki semestralnej w wysokości 60,00 zł, opłacanej przez słuchaczy dwukrotnie w każdym nowym roku akademickim –  do końca sierpnia za I semestr i do końca stycznia za II semestr.
  Nieobecność na wybranych zajęciach nie zwalnia z obowiązku terminowego wniesienia składki semestralnej.
  Program zajęć opracowywany  jest długofalowo. Każdego miesiąca jest także udostępniany słuchaczom w wersji papierowej oraz zamieszczony  na naszej stronie internetowej www.utw.zgora.pl , na której dostępne są także programy archiwalne.
  Dodatkowo na bieżąco informacje o naszej wzbogaconej ofercie zamieszczamy na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie ZUTW oraz ogłaszamy w komunikatach przed wykładami i różnymi spotkaniami.

Słuchaczy ZUTW obowiązują następujące opłaty:
• wpisowe dla nowo zapisanych słuchaczy – 60,00 zł
• składki członkowskie – 60,00 zł za semestr
• za udział w lektoratach, wszelkiego rodzaju gimnastykach i innych odpłatnych zajęciach wysokość opłaty obliczana jest w każdym semestrze.
* * *
Drogi Słuchaczu! 

Pierwsze chwile w nowym miejscu są trudne dla każdego. Jednak Ty wcale nie musisz błądzić !
Przestudiuj aktualny PROGRAM ZAJĘĆ. Przeczytaj ogłoszenia na tablicach informacyjnych. Zwiedź siedzibę Uniwersytetu, Salę Klubową, Wrzosową, Słoneczną, Wesołą i Zieloną, w których odbywają się zajęcia.
Zajrzyj do biura Zarządu i sekretariatu. Pamiętaj, że w naszym Uniwersytecie otaczają Cię ludzie życzliwi. Ty także bądź życzliwy.

Każdego dnia informacji udzielają:  pracownicy ZUTW, dyżurujący przedstawiciele Zarządu oraz członkowie  Zespołu „ASYSTENT”.
Nazwiska pracowników i dyżurujących znajdziesz na tablicy informacyjnej w ZUTW.

Skład Zarządu ZUTW:

Zofia Banaszak – prezes Zarządu
Elżbieta Józefowicz – wiceprezes Zarządu
Alicja Szpakowska-Balewska – sekretarz Zarządu
Barbara Miller – skarbnik Zarządu
Zofia Biniewska – Dobrzyńska – członek Zarządu
Maria Jankowska – członek Zarządu
Mirosława Jodziałło – Antoniewicz – członek Zarządu
Bożenna Strączyńska – członek Zarządu
Barbara Woroniecka – członek Zarządu
Andrzej Josicz – członek Zarządu
Bolesław Polarczyk – członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Irena Stürmer – przewodnicząca
Krystyna Tanaś – sekretarz
Ewa Nowak – członek

SEKRETARIAT
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Obsługę sekretariatu prowadzi p. Katarzyna Jaworska

KASA ZUTW
Czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 15.00. Obsługę kasy prowadzi p. Ewa Kurek.

SŁUCHACZE NASZEGO UNIWERSYTETU

W ostatnich latach  nasz Uniwersytet liczy ok. 1000 członków. Niektórzy są z nami od początku istnienia Uniwersytetu.

* * *

Szanowny Słuchaczu !
Jeżeli już dziś potrzebujesz więcej informacji o naszym Uniwersytecie zajrzyj na stronę internetową www.utw.zgora.pl oraz https://pl-pl.facebook.com/ZUTW.ZGORA/
Relacje z działalności ZUTW, reportaże i fotoreportaże znajdziesz również w naszym uniwersyteckim czasopiśmie „Inspiracje”, które możesz nabyć w sekretariacie. Archiwalne numery znajdują sie na naszej stronie internetowej.

Inauguracje roku akademickiego Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się od wielu  lat w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50 , podczas których słuchacze  I roku składają uroczyste ślubowanie.

* * *

Kiedy przekraczasz próg naszego Uniwersytetu wchodzisz do pomieszczeń, które przed laty były magazynami WiMBP. Te pomieszczenia samodzielnie adaptowaliśmy i wyposażyliśmy dla naszych potrzeb z własnych i pozyskanych środków. Od dziś i Ty jesteś współwłaścicielem naszego dobra ! Czuj się za nie odpowiedzialny!

* * *

Drogi Słuchaczu I roku! Mamy nadzieję, że podane informacje ułatwią Ci pierwsze chwile w naszym gronie.

Zapisy nowych słuchaczy na nowy rok akademicki  odbywają się w czerwcu w ustalonych wcześniej terminach.  W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach życiowych przyjmujemy także nowych członków w ciągu roku akademickiego. Szczegóły dotyczące przyjęć  znajdą się na tablicy ogłoszeń w ZUTW oraz na stronie internetowej już w maju.

Życzymy Ci powodzenia!

Życzymy Ci powodzenia!

Zarząd
Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku