WITAMY

W GRONIE SŁUCHACZY

ZIELONOGÓRSKIEGO

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Szanowny Słuchaczu I roku !

Witamy Cię serdecznie w naszych progach.

Jesteśmy stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.

17 czerwca 1992 roku Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego Wydział I Cywilny w Zielonej Górze po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze dokonał wpisu do rejestru stowarzyszeń. Od 27 lutego 1995 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nazwą Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Nasza misja – misja ZUTW: Kształcąc ustawicznie pomagamy ludziom starszym zmieniać postawy w kontaktach z drugim człowiekiem w celu odnalezienia radości w realizacji własnych i wspólnych marzeń w jesieni życia.

Naszym podstawowym celem jest ustawiczne kształcenie ludzi starszych. Stwarzamy warunki do poszerzania i aktualizacji wiedzy. Tworzymy nowy, pozytywny wizerunek człowieka w wieku emerytalnym, by był pełen twórczej inspiracji, aktywny i otwarty na wszelkie zmiany.

Drogi Słuchaczu! Oto przygotowana dla Ciebie i ujęta w sposób ramowy nasza oferta programowa, w której – mamy nadzieję – znajdziesz wiele interesujących dla siebie propozycji.

W naszym Uniwersytecie:

  1. Poszerzysz i zaktualizujesz wiedzę na wykładach, seminariach, sesjach i konferencjach,  spotkaniach naukowych, prelekcjach, odczytach, wyjazdach edukacyjnych i wielu innych propozycjach podawanych w comiesięcznych programach zajęć. Zapraszamy na wystawy, koncerty i spektakle – realizowane we współpracy z profesjonalistami z ośrodków akademickich i różnorodnymi instytucjami kultury. Poznasz aktualny stan wiedzy w wielu dziedzinach, interesujących ludzi świata nauki i kultury, włączysz się w nurt życia naukowo-kulturalnego miasta, regionu i kraju.
  2. Zrealizujesz twórcze marzenia w obecnie istniejących klubach i zespołach:

KLUBY

ZESPOŁY

Jesteśmy otwarci na powstawanie nowych klubów zainteresowań oraz zespołów.

  1. Zrealizujesz pasje społecznikowskie w Zespole „Asystent” (pomoc w organizacji życia uniwersyteckiego) i w Zespole Pomocy Koleżeńskiej (pomoc w sprawach osobistych słuchaczy).
  2. Nauczysz się obsługi komputera (różne stopnie zaawansowania):podstawy fotografii cyfrowej, komputerowej obróbki fotografii i inne.
  3. Nauczysz się języka obcego. Do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, włoski – nauka w różnych grupach zaawansowania. Jeśli będzie zainteresowanie istnieje możliwość powstania nowych grup językowych.
  4. Usprawnisz swoje ciało. Do wyboru: GIMNASTYKA leczniczo-usprawniająca narządy ruchu, JOGA – ćwiczenia i metody doskonalenia ciała i umysłu, TAI CHI – chińska gimnastyka zdrowotna, ĆWICZENIA zdrowy kręgosłup, FITNES, PILATES, NEUROBIK DLA SENIORÓW / zajęcia ruchowe dla seniorów z przyborami przy muzyce skupione na bodźcowaniu naszego mózgu/, GIMNASTYKA usprawniająca z muzyką, GRUPY TANECZNE: TEATAR TAŃCA, SENIOR PERFECT, BARWY TAŃCA, RADOŚĆ TAŃCZENIA, BASEN (pływanie, aqua aerobik), MARSZE NORDYCKIE, WYCIECZKI PIESZE i inne w miarę potrzeb. Jeśli będzie zainteresowanie istnieje możliwość powstania nowych grup gimnastycznych.
  5. Zwiedzisz region, kraj i Europę oraz poznasz przedstawicieli naszych stowarzyszeniowych partnerów krajowych i zagranicznych. Zapraszamy na wycieczki edukacyjne po Polsce, Europie i po najbliższej okolicy, na spotkania z partnerskimi organizacjami w kraju i za granicą, na wczasy wypoczynkowe i rehabilitacyjne.
  6. Znajdziesz nowych znajomych i przyjaciół uczestnicząc w zajęciach w klubach i zespołach, spotkaniach integracyjnych, wyjazdach turystycznych i edukacyjnych bliższych i dalszych, otwarciach wystaw i innych spotkaniach .

* * *

Uczestnictwo w wykładach, seminariach, sesjach, konferencjach oraz zajęcia w większości wybranych klubów i zespołów jest nieodpłatne i realizowane w ramach obowiązkowej składki członkowskiej w wysokości 70,00 zł (za semestr), opłacanej przez słuchaczy – do końca sierpnia za I semestr, do końca stycznia za II semestr lub za cały rok akademicki do końca sierpnia. Nieobecność na wybranych zajęciach nie zwalnia z obowiązku terminowego wniesienia składki członkowskiej.

Program zajęć każdego miesiąca jest udostępniany słuchaczom w wersji papierowej oraz zamieszczany na naszej stronie internetowej www.utw.zgora.pl, na której dostępne są także programy archiwalne. Dodatkowo bieżące informacje o naszej wzbogaconej ofercie zamieszczamy na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie ZUTW oraz na naszej stronie internetowej.

Słuchaczy ZUTW obowiązują następujące opłaty: wpisowe dla nowo zapisanych słuchaczy – 60,00 zł, składki członkowskie – 70,00 zł za semestr.

Za udział w lektoratach, wszelkiego rodzaju gimnastykach i innych odpłatnych zajęciach wysokość opłaty obliczana jest w każdym semestrze. 

* * *

Drogi Słuchaczu!

Pierwsze chwile w nowym miejscu są trudne dla każdego.

Jednak Ty wcale nie musisz błądzić ! Przestudiuj aktualne PROGRAMY ZAJĘĆ. Przeczytaj ogłoszenia na tablicach informacyjnych. Zwiedź siedzibę Uniwersytetu, Salę Klubową, Wrzosową, Słoneczną, Wesołą i Zieloną, w których odbywają się zajęcia. Zajrzyj do biura Zarządu i sekretariatu. Pamiętaj, że w naszym Uniwersytecie otaczają Cię ludzie życzliwi.

Ty także bądź życzliwy.

Każdego dnia informacji udzielają: pracownicy ZUTW, dyżurujący przedstawiciele Zarządu oraz członkowie Zespołu „ASYSTENT”.

Skład Zarządu ZUTW:

Zofia Banaszak– prezes Zarządu

Elżbieta Józefowicz– wiceprezes Zarządu

Teresa Błaszyńska– sekretarz Zarządu

Barbara Miller– skarbnik Zarządu

Zofia Biniewska– Dobrzyńska – członek Zarządu

Bożenna Strączyńska– członek Zarządu

Elżbieta Subocz– członek Zarządu

Janina Hładczuk – członek Zarządu

SEKRETARIAT czynny wg inf. na tablicy ogłoszeń i na stronie Internetowej.

KASA ZUTW czynna wg informacji na tablicy ogłoszeń w ZUTW i na stronie Internetowej.

 

SŁUCHACZE NASZEGO UNIWERSYTETU

Nasz Uniwersytet liczy obecnie blisko 900 członków. Niektórzy są z nami od początku istnienia Uniwersytetu.

* * *

Szanowny Słuchaczu !

Jeżeli już dziś potrzebujesz więcej informacji o naszym Uniwersytecie zajrzyj na stronę internetową www.utw.zgora.pl oraz FB „INSPIRACJE W ROLI GŁÓWNEJ, ZUTW ZAPRASZA!

Relacje z działalności ZUTW, reportaże i fotoreportaże znajdziesz również w naszym uniwersyteckim czasopiśmie „Inspiracje”, które możesz nabyć w sekretariacie. Archiwalne numery znajdują się na naszej stronie Internetowej.

Inauguracje roku akademickiego Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się od wielu lat w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50. 

* * *

Kiedy przekraczasz próg naszego Uniwersytetu wchodzisz do pomieszczeń, które przed laty były magazynami WiMBP. Te pomieszczenia samodzielnie adaptowaliśmy i wyposażyliśmy dla naszych potrzeb z własnych i pozyskanych środków.

* * *

Drogi Słuchaczu I roku! Mamy nadzieję, że podane informacje ułatwią Ci pierwsze chwile w naszym gronie.

Zapisy nowych słuchaczy na nowy rok akademicki 2024/2025 odbywać się będą w ustalonych terminach po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie ZUTW. Informacja o przyjęciach na stronie ZUTW: www.utw.zgora.pl W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach życiowych przyjmujemy także nowych członków w ciągu roku akademickiego.

Życzymy Ci powodzenia!

Zarząd ZUTW