STAN CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH W LATACH 1992-2021

Rok przyjęcia

Liczba przyjętych członków zwyczajnych

Liczba członków zwyczajnych pozostałych z lat ubiegłych

Członkowie zwyczajni razem

Liczba skreślonych członków zwyczajnych w danym roku

Liczba członków zwyczajnych na koniec roku ogółem

1992

102

102

102

1993

78

102

180

12

168

1994

70

168

238

15

223

1995

84

223

307

28

279

1996

73

279

352

60

292

1997

104

292

396

37

359

1998

67

359

426

36

390

1999

55

390

445

64

381

2000

65

381

446

53

391

2001

63

393

456

19

437

2002

70

437

507

70

437

2003

103

437

540

64

476

2004

116

476

592

65

527

2005

114

527

641

50

592

2006

110

592

703

71

632

2007

112

632

744

96

648

2008

143

649

792

64

728

2009

110

728

838

72

766

2010

108

766

874

85

789

2011

103

789

892

75

817

2012

104

817

921

92

829

2013

109

829

938

85

853

2014

130

853

983

53

930

2015

112

930

1043

97

945

2016

106

945

1051

79

972

2017

108

972

1080

117

963

2018

96

962

1059

108

951

2019

96

951

1047

98

949

2020

53

949

1002

56

946

2021

 649461010215795
2022     

STAN CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH ZUTW NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Ogółem Członków zwyczajnych

 

795

w tym:

kobiet

671

 

mężczyzn

124

PODZIAŁ SŁUCHACZY (CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH) ZE WZGLĘDU NA WYKSZTAŁCENIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

z wykształceniem:

wyższym

404

 

licencjackim

1

 

średnim

340

 

pomaturalnym

26

 

zawodowym

17

 

podstawowym

7

Razem

 

795

WIEK CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH ZUTW OD 51 LAT DO 94 LAT NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

51 lat

1

64 lata

25

74 lata

51

84 lata

11

    

55 lat

1

65 lat

32

75 lat

53

85 lat

11

    

56 lat

2

66 lat

22

76 lat

21

86 lat

7

    

57 lat

1

67 lat

42

77 lat

23

87 lat

5

    

58 lat

4

68 lat

51

78 lat

14

88 lat

5

    

59 lat

3

69 lat

51

79 lat

22

89 lat

1

    

60 lat

5

70 lat

54

80 lat

28

90 lat

2

    

61 lat

8

71 lat

62

81 lat

11

93 lata

1

    

62 lata

17

72 lata

52

82 lata

14

94 lata

1

    

63 lata

15

73 lata

56

83 lata

10