Stan Członków zwyczajnych w latach 1992 – 2019

Rok przyjęć Liczba przyjętych członków zwyczajnych Liczba członków zwyczajnych pozostałych z lat ubiegłych członków zwyczajnych razem Liczba skreślonych członków zwyczajnych w danym roku Liczba członków zwyczajnych na koniec roku ogółem
1992 102 102 102
1993 78 102 180 12 168
1994 70 168 238 15 223
1995 84 223 307 28 279
1996 73 279 352 60 292
1997 104 292 396 37 359
1998 67 359 426 36 390
1999 55 390 445 64 381
2000 65 381 446 53 391
2001 63 393 456 19 437
2002 70 437 507 70 437
2003 103 437 540 64 476
2004 116 476 592 65 527
2005 114 527 641 50 592
2006 110 592 703 71 632
2007 112 632 744 96 648
2008 143 649 792 64 728
2009 110 728 838 72 766
2010 108 766 874 85 789
2011 103 789 892 75 817
2012 104 817 921 92 829
2013 109 829 938 85 853
2014 130 853 983 53 930
2015 112 930 1043 97 945
2016 106 945 1051 79 972
2017 108 972 1080 117 963
2018 96 962 1059 108 951
2019 96 951 1047 98 949
2020          

Stan Członków zwyczajnych ZUTW na dzień 31.12.2019 r.

Ogółem Członków zwyczajnych 949
w tym:kobiet808
 mężczyzn141
   
z wykształceniem:wyższym489
 licencjackim2
 średnim408
 pomaturalnym26
 zawodowym17
 podstawowym7

Wiek Członków zwyczajnych ZUTW od 54 lat do 99 lat – stan na dzień 31.12.2019 r.

 

44 lata

51 lat

61 lat

12

71 lat

65

81 lat

16

91 lata

2

45 lata

52 lata

62 lata

15

72 lata

62

82 lata

15

92 lata

1

46 lata

53 lata

63 lata

33

73 lata

57

83 lata

17

93 lata

1

47 lata

54 lata

2

64 lata

37

74 lata

61

84 lata

16

94 lata

48 lata

55 lat

2

65 lat

32

75 lat

28

85 lat

10

95 lat

 –

49 lata

56 lat

66 lat

47

76 lat

28

86 lat

9

 96 lat

     –

50 lata

57 lat

4

67 lat

57

77 lat

17

87 lat

8

 97 lat

      –

  

58 lat

68 lat

60

78 lat

26

88 lat

2

 97 lat

     1

  

59 lat

5

69 lat

66

79 lat

31

89 lat

398 lat 
  

60lat

6

70 lat

73

80 lat

20

 90 lat

 2

99 lat1