STAN CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH W LATACH 1992-2023

Rok przyjęcia

Liczba przyjętych członków zwyczajnych

Liczba członków zwyczajnych pozostałych z lat ubiegłych

Członkowie zwyczajni razem

Liczba skreślonych członków zwyczajnych w danym roku

Liczba członków zwyczajnych na koniec roku ogółem

1992

102

102

102

1993

78

102

180

12

168

1994

70

168

238

15

223

1995

84

223

307

28

279

1996

73

279

352

60

292

1997

104

292

396

37

359

1998

67

359

426

36

390

1999

55

390

445

64

381

2000

65

381

446

53

391

2001

63

393

456

19

437

2002

70

437

507

70

437

2003

103

437

540

64

476

2004

116

476

592

65

527

2005

114

527

641

50

592

2006

110

592

703

71

632

2007

112

632

744

96

648

2008

143

649

792

64

728

2009

110

728

838

72

766

2010

108

766

874

85

789

2011

103

789

892

75

817

2012

104

817

921

92

829

2013

109

829

938

85

853

2014

130

853

983

53

930

2015

112

930

1043

97

945

2016

106

945

1051

79

972

2017

108

972

1080

117

963

2018

96

962

1059

108

951

2019

96

951

1047

98

949

2020

53

949

1002

56

946

2021

 649461010215795
2022131795926126800
2023134800934102832

STAN CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH ZUTW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Ogółem Członków zwyczajnych

 

832

w tym:

kobiet

703

 

mężczyzn

129

PODZIAŁ SŁUCHACZY (CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH) ZE WZGLĘDU NA WYKSZTAŁCENIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

z wykształceniem:

wyższym

417

 

licencjackim

2

 

średnim

344

 

pomaturalnym

41

 

zawodowym

25

 

podstawowym

3

Razem

 

832

WIEK CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH ZUTW OD 51 LAT DO 95 LAT NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

51 lat

1

65 lat

26

75 lat

57

85 lat

7

    

52 lat

1

66 lat

40

76 lat

56

86 lat

11    

54 lat

2

67 lat

39

77 lat

53

87 lat

8

    

58 lat

2

68 lat

28

78 lat

13

88 lat

4

    

59 lat

1

69 lat

41

79 lat

16

89 lat

1

    

60 lat

4

70 lat

52

80 lat

13

90 lat

4

    

61 lat

15

71 lat

49

81 lat

15

91 lat

1

    

62 lat

17

72 lata

58

82 lata

22

92 lata

1

    

63 lata

20

73 lata

58

83 lata

7

95 lata

1

    

64 lata

24

74 lata

48

84 lata

15

 96 lata 1