Teatr IMPRESJE w Komendzie Chorągwi ZHP

We wtorek 13 lutego 2024r.  Teatr Poezji Impresje wystąpił w Komendzie Chorągwi ZHP w Zielonej Górze.  Zespół w składzie Grażyna Balcer, Grażyna Mazurek, Teresa Samulczyk i Elżbieta Zalewska przedstawił spektakl z wierszy Wisławy Szymborskiej “Nad białą  kartką”, w reżyserii Teresy Samulczyk. Po wieczorze wywiązała się ożywiona dyskusja o poezji i sztuce. Opr. Ewa Kwaśniewicz

“Na białej kartce” – spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej dla dorosłych

Kolejna premiera Teatru IMPRESJE zgromadziła miłośników poezji Wisławy Szymborskiej. Spektakl w reżyserii Teresy Samulczyk zaprezentowano w Filii nr 5 WiMBP,  gdzie Pani Katarzyna Połczyńskastworzyła wspaniałe warunki.Muzycznie opracowała Monika Wnęk.Wiersze interpretowały : Grażyna Balcer, Anna Kozłowska, Janina Kubiak, Teresa Samulczyk i Elżbieta Zalewska. Opr. Teresa Samulczyk Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz