Historia ZUTW

0 Comments

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1992 roku z inicjatywy nauczycieli andragogów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Od początku funkcję jego prezesa pełni Zofia Banaszak, współzałożycielka stowarzyszenia, które od roku 1994 posiada status organizacji pożytku publicznego.

Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, ekologicznych, a także kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych, to tworzenie warunków do dobrego starzenia się.

Słuchacze ZUTW, a jest ich obecnie ponad ośmiuset, to osoby z różnych środowisk i kręgów społecznych, zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia i zainteresowań, wszystkich natomiast łączy chęć dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania horyzontów, chęć samorealizacji.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku na stałe wrósł w środowisko miasta i regionu jako jedna ze znaczących instytucji życia społecznego. Jest współorganizatorem wielu zdarzeń Lubuskiego Tygodnia Seniora, który odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego. Partnerska współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie zaowocowała, m.in. nawiązaniem ściślejszej współpracy przez uniwersytety trzeciego wieku w województwie lubuskim i opublikowaniem wydawnictwa, prezentującego wszystkie UTW naszego regionu.

Od wielu lat prowadzona jest współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób starszych w innych krajach. Skorzystaliśmy z wielu doświadczeń europejskich, praktycznych wskazówek i rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej polityki edukacyjnej i społecznej wobec ludzi starszych. Przez lata współpracy zorganizowano dziesiątki międzynarodowych spo-tkań o różnym charakterze, w których brało udział setki starszych osób, poznając nawzajem siebie, obyczaje, tradycję i język partnera.

Działalność ZUTW postrzegana jest pozytywnie, o czym świadczą nagrody i wyróżnienia, zarówno dla stowarzyszenia, dla grup twórczych na festiwalach, jak też, indywidualnie, dla Zofii Banaszak – honorowe obywatelstwo Miasta Zielona Góra w 2009 r.
Siedziba ZUTW znajduje się na niskim parterze gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im C. K. Norwida w Zielonej Górze. Są to funkcjonalne pomieszczenia o łącznej powierzchni 340 m2 , których wyremontowanie i zaadaptowanie dla potrzeb członków stowarzyszenia wymagało zaangażowania własnych środków i dużej pomocy sponsorów oraz własnej pracy słuchaczy.