Partnerzy ZUTW

0 Comments
 • Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra www.uz.zgora.pl
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, ul Armii Krajowej 51 66-100 Sulechów, www.pwsz.sulechow.pl
 • Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15, 65-048 Zielona Góra, www.zgora.pl/muzeum/
 • Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego, al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra, http://www.teatr.zgora.pl/
 • Filharmonia Zielonogórska pl. Powstańców Wielkopolskich 10, 65-075 Zielona Góra www.zetozg.pl/filharmonia/
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im C. Norwida, al. Wojska
  Polskiego 9 , 65-077 Zielona Góra www.wimbp.zgora.pl
 • Muzeum Etnograficzne SKANSEN,ul. Muzealna 5 , 66 -066 Ochla www.muzeum-etnog.zielman.pl
 • Zielonogórski Ośrodek Kultury AMFITEATR, 65-520 Zielona Góra, ul. Festiwalowa 3,www.amfiteatr.zgora.pl
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karłowicza, 65-052 Zielona Góra, ul. B.Chrobrego 26
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych PROMYK , 65-301 Zielona Góra, ul Głowackiego 8 www.promyk.zgora.pl
 • Lubuskie Muzeum Wojskowe, Drzonów 54, 66-014 Letnica www.zielona-gora.pl
  Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Bohaterów Westerplatte 27, 65-034 Zielona Górawww.lubuskazhp.avx.pl
 • Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne, 65-046 Zielona Góra, ul Zyty 20/9
 • Niemiecko-Polskie Towarzystwo e.V. Cottbus www.dpv-cottbus.de
 • FRAUENZENTRUM COTTBUS LILA VILLA e.V.
  Thiemstrasse 55, 03050 COTTBUS www.frauenzentrum-cottbus.de
 • RADA KOORDYNACYJNA D/S SENIORÓW W SOLTAU 29604 Soltau Rathaus www.soltau.de