WERNISAŻ II WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ LUBUSKICH UTW

0 Comments

Dzisiejsze (08.10.2015.), uroczyste otwarcie II Wystawy Fotograficznej Lubuskich UTW w WiMBP, to było wielkie święto naszych dwóch klubów fotograficznych, pełniących rolę organizatorów i wielu fotografujących lubuskich seniorów.
Wystawie przyświecało motto: “Fotografując staraj się pokazać to czego bez ciebie, nikt by nie zobaczył (Robert Bresson).
Podczas otwarcia, głos kolejno zabierali: dyrektor WiMBP Andrzej Buck, prezes ZUTW Zofia Banaszak i artysta-fotograf Paweł Janczaruk – przewodniczący jury.
W ciepłych słowach gratulowali kolejnego konkursu, wystawy oraz nagrodzonym,  wyróżnionym i wszystkim, których zdjęcia zostały na wystawę zakwalifikowane.

    

Na konkurs wpłynęło 260 prac 37 autorów, z których Jury w składzie:
Paweł Janczaruk – przewodniczący, ZPAF, Tylko Fotografia-Szkoła Fotografii Zbigniew Szymoniak – członek Komisji, artysta malarz
Elżbieta Józefowicz – członek Komisji
zakwalifikowało na wystawę 68 prac 31 autorów.
Mając w jury dwóch artystów, nie ulegało wątpliwości, że zostaną nagrodzone zdjęcia mające w sobie wiele piękna i artyzmu.
Przewodniczący Paweł Janczaruk mówił m.in., że nie wystarczy, żeby nasze zdjęcie to był tylko ładny, poprawny widoczek. Ono musi jeszcze coś opowiadać, wyrażać, musi przyciągnąć wzrok oglądających, zainteresować ich czymś szczególnym.
Kierując się tymi kryteriami jurorzy, których do końca wyboru zdjęć nie interesowały nazwiska ich autorów, ani skąd pochodzą, postanowili przyznać:

Kategoria “Ogólna”:
I nagroda – Halina Borowiec z Żar – za zestaw “Nad morzem”
II nagroda – Bolesław Polarczyk – z Zielonej Góry za zestaw ” Na betonie kwiaty…”
III nagroda – Teresa Konarczak ze Świebodzina – za pracę “Bajkowy świat”
Wyróżnienia:
Irena Smolik z Sulechowa – za pracę “Koniec karnawału w Cottbus”
Andrzej Olędzki z Witnicy – za pracę “Zawirowana w tańcu”

    

Kategoria “Pejzaż Lubuski”:
I nagroda – Beata Wołyniec z Zielonej Góry – za zestaw “Bez tytułu”
II nagroda – Irena Kretowicz ze Świebodzina – za pracę “Upływ czasu”
III nagroda – Zbigniew Suchecki ze Szprotawy – za pracę “Poranek nad Bobrem”
III nagroda – Maria Licimińska ze Szprotawy – za pracę “Glinianka”
Wyróżnienia:
Teresa Kaczmarek z Zielonej Góry – za pracę “Rozlewisko Pliszki”
Krystyna Jaworska z Zielonej Góry – za pracę “Bez tytułu”
Elżbieta Kurek ze Świebodzina – za pracę “Park Mużakowski
 
     

     
  
     

Nagrodzonym i wyróżnionym rozdano nagrody i kwiaty. Wszyscy, których zdjęcia znalazły się na wystawie otrzymali podziękowania i okolicznościowe foldery.

                

Roman Czarnecki – kierownik klubu FOTOOKO – podziękował wszystkim tym, którzy pracowali przy organizacji wystawy i całej oprawie wernisażu. Szczególne podziękowania skierował do p. Doroty Kaczmarek z WiMBP i Andrzeja Kozaka z klubu FOTOOKO.

       

Wernisaż II Wystawy fotograficznej Lubuskich UTW zgromadził wiele osób, co bardzo cieszy organizatorów. Nie wszyscy mogli otrzymać nagrody, jak to jest w konkursach, ale pamiętajmy, że radość naszych koleżanek, kolegów, powinna być też naszą radością!

Szczególne podziękowania należą się Agencji Reklamowej ALLSERVICE z Zielonej Góry za wydrukowanie katalogów wystawy.

Zdjęcia: B. Hyla-Dąbek

{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/WystawaFotograficznaLubuskichUTWBHylaDabek$ theme=classic/}

Zdjęcia: B. Polarczyk

{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/IIWYSTAWAFOTOGRAFICZNALUTW81015BPOLARCZYK$ theme=classic/}

Zdjęcia: Andrzej Kozak

{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/9Pazdziernika2015IIWystawaLubuskichUTWZdjAKozak$ theme=classic/}