INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 W UTW KROSNO ODRZ.

0 Comments

                                           INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 W UTW KROSNO ODRZ.
                         
W dniu 6 października br. przedstawiciele ZUTW Zielona Góra Stanisław Matuszewski i Roman Czarnecki uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Miejscem uroczystości była sala 1000-Lecia w Urzędzie Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim, a uczestniczyły w niej miejscowe władze i zaproszeni goście. Program uroczystości zawierał między innymi wystąpienia przybyłych gości, w tym przedstawiciela ZUTW Zielona Góra Stanisława Matuszewskiego, a także ślubowanie nowo przyjętych słuchaczy, wykład inauguracyjny, i część artystyczną w której Romek Czarnecki wystąpił w humorystycznym monologu, a uniwersytecki chór zaśpiewał piosenki naszej młodości. Po części oficjalnej nastąpiły przyjacielskie spotkania słuchaczy przy pysznym cieście, kawie i herbacie.

{avatargalleria src=picasa serach=useralbum string=$102332102176153554039/INAUGURACJAROKUAKADEMICKIEGOUTWWKROSNIEODRZ$ theme=classic/}