ROK AKADEMICKI 2015/2016 UROCZYŚCIE OTWARTY!

0 Comments

Uroczysta inauguracja XXIV roku akademickiego 2015/2016 Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się 13 października 2015 roku w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego i zgromadziła wielu naszych słuchaczy.

Inaugurację prowadzili: Zofia Banaszak – Prezes Zarządu ZUTW oraz słuchacz Zbigniew Reichert.

Zaproszenia na tę uroczystość przyjęli:

 • Prof. UZ dr hab. Waldemar Sługocki wiceminister Infrastruktury i Rozwoju.
 • Senator minionych kadencji Zbyszko Piwoński.
 • Wojewoda Lubuski – Katarzyna Osos.
 • Maria Brygida Grzybowicz z Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze.
 • Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę, Annę Polak reprezentował Jacek Pawlak – doradca Marszałek d/s Kultury.
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław Fiedorowicz.
 • Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.
 • Mariusz Zalewski – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto.
 • Starosta Zielonogórski – Dariusz Wróblewski.
 • Kanonik Mirosław Maciejewski – Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, który reprezentował Eks. Biskupa Kurii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Biskupa Zygmunta Regmunta.
 • Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego – dr hab. Wojciech Strzyżewski.
 • dr n. med. Joanna Hoffmann – Aulich – z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ.
 • dr Agnieszka Szczap – Uniwersytet Zielonogórski – członek Rady Programowej ZUTW.
 • Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Ewa Adaszyńska.

     Agata Miedzińska – dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury – członek Rady Programowej ZUTW.

 • dr Longin Dzieżyc – zastępca Dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
 • Piotr Dziedzic – dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie.
 • Tomasz Furtak – dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury 

            

                           

 • Dyrektor PKO BO SA Oddział I w Zielonej Górze – Lech Kurowski.
 • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze – Edmund Prekurat.
 • Prezes Okręgu ZNP Oddział w Zielonej Górze  – Bożena Mania.
 • Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im C. Norwida w Zielonej Górze – Mirosław Gancarz.
 • Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie – Bogusław Sułkowski.
 • Menadżer Anna SulimaJagiełowicz z Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.
 • Prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia AMAZONEK – Anna Czyż.
 • Przedstawiciele lubuskich UTW: z Kargowej, Sulechowa, Szprotawy, Świebodzina, Krosna Odrzańskiego, Gubina, Lubska, Nowej Soli oraz zaprzyjaźnionego od lat Głogowskiego UTW.
 • Nauczyciele – języków, śpiewu i tańca, artystycznej fotografii, pedagodzy, rehabilitanci, informatycy – pracownicy naszego Uniwersytetu.
 • Przedstawiciele mediów – radia, telewizji, prasy.

           

Prowadzący szczególnie ciepło powitali słuchaczy ZUTW, w szczególności słuchaczy I roku, chórzystów z chóru ZUTW „MODERARTO” wraz z dyrygentem Bernardem Grupą.

                

O działalności naszego uniwersytetu mówiła pani prezes Zofia Banaszak.
Podała też kilka danych statystycznych.  W ZUTW jest obecnie 1031 słuchaczy. W tym  827 kobiet i 178. mężczyzn.
Bardzo uroczysty charakter uroczystości nadawały wystąpienia zaproszonych gości, z których wynikało, że cenią to, co ZUTW robi dla zielonogórskich seniorów i dla miasta.

       
    
       

Chwilą ciszy uczczono pamięć o słuchaczach, którzy w ostatnim roku odeszli.

Pani Prezes dziękowała słowami: Wszystkim naszym przyjaciołom, partnerom, wykładowcom i słuchaczom Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku składam serdeczne podziękowania za wysiłek i trud, za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz naszego Uniwersytetu. Tegorocznym nowym słuchaczom życzę optymizmu, powodzenia w życiu osobistym, zdrowia, satysfakcji i radości z bycia w naszej Uczelni. Całej społeczności akademickiej składam na nowy rok akademicki 2014/2015 najlepsze życzenia:

Niech bycie studentem ZUTW będzie powodem do zadowolenia i dumy.
Życzę wytrwałości i cierpliwości w realizacji zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
    
  

         

Ważnym punktem programu Inauguracji była IMMATRYKULACJA SŁUCHACZY I ROKU, którą poprowadziła Jadwiga Korcz–Dziadosz – sekretarz Zarządu ZUTW.

Słuchacze I roku ślubowali słowami: 

My, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze

Ślubujemy uroczyście

– przestrzegać przyjętego statutu naszego Uniwersytetu

– doskonalić naszą wiedzę i umiejętności dla poprawy samopoczucia oraz podniesienia jakości życia.

Dołożymy wszelkich starań, aby czas przeznaczony na studia spędzić czynnie, radośnie i pożytecznie.

ŚLUBUJEMY !
    
    
  
    
                

W imieniu 109 słuchaczy I roku ZUTW wystąpiła Zofia Kempka,a uroczystego otwarcia Roku Akademickiego 2015/2016 dokonał Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.
   
      

      

Wszyscy słuchacze i goście wysłuchali inauguracyjnego wykładu, który wygłosił wiceminister Infrastruktury i Rozwoju dr hab. prof. UZ Waldemar Sługocki nt. „ Rola funduszy strukturalnych w modernizacji Polski – bilans 10 lat”.
  
      

      

                

Po wysłuchaniu wykładu przyszedł czas na wspólne zdjęcia, życzenia, wiązanki kwiatów.

      

                  

Delegacje z naszego województwa i Głogowa zostały zaproszone do siedziby ZUTW na obiad i kawę. Dzielono się wrażeniami, doświadczeniami, mówiono o współpracy w roku 2015/2016.
        
     

     
Z okazji inauguracji Zarząd Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymał listy gratulacyjne:
   
To ważne dla ZUTW wydarzenie fotografowali: Krystyna Jaworska, Bolesław Polarczyk i Bogumiła Hyla-Dąbek.

Zdj. K. Jaworska
{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/InauguracjaRokuAkademickiegoZUTW20152016$ theme=classic/}


Zdj. B. Polarczyk
{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/INAUGURACJA20152016131015BPOLARCZYK$ theme=classic/}

Zdj. B. Hyla-Dąbek
{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/InauguracjaRokuZUTWZdjeciaBHylaDabek$ theme=classic/}

Zdjęcia ze spotkania w ZUTW – B. Hyla- Dąbek
{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/InauguracjaRokuSpotkanieZDelegacjamiLubuskichUTWZdjBHylaDabek$ theme=classic/}