PAMIĘĆ O SŁUCHACZACH, KTÓRZY ODESZLI

0 Comments

Koleżanki z Zespołu Pomocy Koleżeńskiej, jak co roku,  pamiętały o zmarłych Słuchaczach i Wykładowcach ZUTW. 28 listopada 2015 r. zapłonęły znicze przy głównym krzyżu na zielonogórskim Cmentarzu Komunalnym