PEJZAŻE ŻYCIA – PROMOCJA ANTOLOGII

0 Comments

 24 listopada 2015r. w Sali Dębowej WiMBP w Zielonej Górze odbyła się w ramach Festiwalu Literackiego promocja książki „Pejzaże życia” antologia subiektywna pod redakcją Barbary Konarskiej a wydanej przez Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Spotkanie prowadziła p. prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak – kierownik Zakładu Literatury i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. I właśnie od życzeń dla p. profesor (już po mianowaniu belwederskim!) rozpoczął spotkanie dyr. naszej biblioteki Andrzej Buck. Gratulacje złożyła też p. prezes UTW Zofia Banaszak.

W ciekawie prowadzonej rozmowie Małgorzaty Mikołajczak z Barbarą Konarską dowiedzieliśmy się o powstaniu antologii, o dużym wsparciu p. Marii Dokowicz, która efektywnie zachęciła i, jak Basia powiedziała, „ośmieliła” ją do tego dzieła.

Rozmowa przybliżyła więc powstanie antologii, była też próbą wyjaśnienia dlaczego piszemy? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie: czasem jest to po prostu literackie wykorzystanie pamięci, czasem – radość pisania a czasem chęć ocalenia odchodzącego świata.

Uzupełnieniem rozmowy i literacką odpowiedzią na pytania były wiersze i fragmenty prozy z antologii czytane z dużym wyczucie i taktem przez Grażynę Balcer.

Ożywiona dyskusja o książce i twórczości w ogóle – zakończyła ten nastrojowy, prawdziwie literacki wieczór.

                                                                                                          Bożena Rudkiewicz
Zdjęcia: Bolesław Polarczyk
{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/PEJZAZEZYCIAPROMOCJA241115BPOLARCZYK$ theme=classic/}