III FORUM LUBUSKICH UTW – dzień 2.

0 Comments


26 listopada 2015 r. – dzień drugi
                                                          
Tekst Mirosława Bogdan

Sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, konstruowaniem form bądź wyrażaniem przeżyć, pod warunkiem, że efekt tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania zdolny jest zachwycać, wzruszać lub wstrząsnąć”. Cytując słowa Władysława Tatarkiewicza pani prezes ZUTW, Zofia Banaszak, rozpoczęła obrady informując, że III Forum Lubuskich UTW jest po tegorocznej 24. Inauguracji roku akademickiego, kolejnym wydarzeniem, które wpisuje się w obchody 25-lecia działalności Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.

Patronat honorowy nad Forum przyjęli Marszałek Województwa Lubuskiego, pani Elżbieta Polak, Prezydent Miasta Zielonej Góry, pan Janusz Kubicki oraz Starosta Zielonogórski, pan Dariusz Wróblewski. Partnerami Forum są Uniwersytet Zielonogórski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielonogórski Ośrodek Kultury, WOSiR w Drzonkowie, BGŻ BNP Paribas, Bank BPH i Zakład Zielarski „Kawon”. Do współpracy zostały zaproszone takie media, jak „Gazeta Lubuska”, RTV Lubuska, Polskie Radio „Zachód”, Radio Zielona Góra i redaktorzy ZUTW.

Kolejno głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych Województwa Lubuskiego, powiatu zielonogórskiego i miasta Zielonej Góry, a w tym pan Jacek Pawlak z Urzędu Marszałkowskiego, pani Teresa Pawlak z Urzędu Miasta Zielonej Góry i pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski, którzy kolejno odczytali i złożyli na ręce pani prezes Zofii Banaszak listy intencyjne z życzeniami owocnych obrad (kopie listów intencyjnych poniżej).
     
     

Po części oficjalnej przyszedł czas na wystąpienia wykładowców, na które słuchacze lubuskich utw czekają zawsze z wielkim zainteresowaniem. Jako pierwszy głos zabrał pracownik naukowy Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego UZ, prof. dr hab. Roman Sapeńko, przedstawiając stan własnych badań nad zależnością między sztuką a reklamą, która stała się obecnie integralnym elementem współczesnej kultury. Stawiając pytanie „Czy reklama może być sztuką?” wskazał, że w przeszłości cechą swoistą sztuki było przede wszystkim „wytwarzanie” piękna. Z tego też względu trudno byłoby kiedyś uznać reklamę za element składowy sztuki, skoro nie zawsze ewokuje ona pozytywne przeżycia estetyczne. Jednakże, sztuka współczesna coraz bardziej odwraca się od swoich tradycyjnych wartości, tworząc dzieła kontrowersyjne i często na tyle obsceniczne, że budzą one u odbiorcy tylko uczucia odrazy. Teraz, paradoksalnie, twórcami reklamy stali się wybitni artyści, którzy na dodatek operują tym samym tworzywem, co w sztuce. A zatem, dyskusja na postawione na wstępie pytanie, zdaje się być stale otwarta. Wiele jednak przemawia za tym, aby nie uznawać reklamy za sztukę. Podczas, gdy prawdziwa sztuka jest w swoim przesłaniu niejednoznaczna i „bezinteresowna”, a jej jednostkowe dzieło jest zawsze na swój sposób odrębne, u podstaw reklamy tkwią powielane seryjnie kody znaczeniowe oraz względy ekonomiczne. Za ilustrację problemu posłużyły wykładowcy niezwykle ciekawe zdjęcia z wystawy sztuki nowoczesnej w Mediolanie w ramach EXPO’2015 pt. „Eat art, arte da mangiare” oraz fotografie Oliwiera Toscani’ego dla odzieżowej firmy Benetton.

                      

Od omówienia możliwości, jakie stwarza użytkownikom globalna sieć komputerowa zwana Internetem, rozpoczął swoje wystąpienie zastępca dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Zielonej Górze, pan Mirosław Gancarz. Ze swadą wytrawnego gawędziarza, posiłkując się multimedialną prezentacją, opowiedział zebranym o stanie aktywności polskich internautów w przestrzeni cyfrowej. Stwierdził, ze nadrzędną korzyścią wynikającą z dostępu do Internetu jest nieograniczona możliwość korzystania z jego równie nieograniczonych zasobów i satysfakcja płynąca z interaktywnego dialogu w mediach społecznościowych, które obecnie stały się naturalnym miejscem wymiany informacji. Co oczywiste, nawiązał tym samym do zasadniczego tematu swojego wykładu pt. „Książka i twórczość literacka w cyfrowej przestrzeni społecznej”. Wskazał na niepowtarzalną e-ofertę skierowaną do czytelników „Norwida” i omawiał po kolei zakres e-usług. Zachęcając zebranych do korzystania z platformy cyfrowej, o jaką wzbogaciła się Biblioteka, zaoferował jednocześnie pomoc techniczną w dostępie do zasobów, z której skorzystało wielu uczestników Forum.

       

Kolejno, głos zabrał zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej, dr Longin Dzieżyc, omawiając „Współpracę ZUTW i MZL w latach 1992 – 2015 oraz jej znaczenie dla obu instytucji”. Stwierdził, że oferta skierowana do ogółu mieszkańców Zielonej Góry i regionu ma swoich niezawodnych odbiorców właśnie w kręgach słuchaczy ZUTW. Największym zainteresowaniem cieszą się wśród słuchaczy wystawy związane ze sztuką europejską, polską i regionalną i to zainteresowanie przekłada się również na obecność seniorów z ZUTW w cyklicznych spotkaniach pt. „Studium wiedzy o sztuce”. Na tych samych wdzięcznych odbiorców muzealnicy liczyć mogą zawsze w przypadku innych przedsięwzięć, jak „Spotkania o muzyce”, koncerty, Zaduszki czy promocje wydawnictw książkowych. Co istotne, to zainteresowanie nie ogranicza się jedynie do odbioru oferty, bowiem słuchacze ZUTW, dzięki swojej aktywności sami kreują wiele wydarzeń muzealnych oraz wzbogacają archiwa MZL o cenne zbiory.

W podobnym duchu, wyrażając swoje uznanie dla aktywności i kreatywności seniorów z ZUTW, utrzymał swoje wystąpienie pan Mirosław Musioł, kierownik działu upowszechniania i animacji kultury w Zielonogórskim Ośrodku Kultury. Mówiąc na temat „Uczestnictwa słuchaczy ZUTW w działalności ZOK” podkreślił, że dla instytucji, którą reprezentuje, wieloletnia aktywna współpraca, przybierająca przez lata najróżniejsze formy sprawiła, że dziś seniorzy z ZUTW traktowani są nie jak odbiorcy, ale jako równorzędni partnerzy. Dość wspomnieć o działalności warsztatów plastycznych „Babie Lato” czy Zespołu Teatralnego „Monte Verde”, którego występy weszły na stałe do kalendarza imprez artystycznych ZOK. Dla instytucji, której celem jest upowszechnianie i animacja kultury, aktywność twórcza słuchaczy jest też na tyle ważna, że wykracza ona poza wydarzenia artystyczne, przyczyniając się do skutecznej promocji ZOK-u w mieście i regionie.
     

Jeżeli ktokolwiek z obecnych na Forum oczekiwał na chwile wzruszeń, to takich mógł doznać słuchając redaktor naczelnej czasopisma ZUTW „Inspiracje” i kierownika grupy literackiej „Oksymoron”, pani Barbary Konarskiej. W wystąpieniu zatytułowanym „Dzielę się z tobą zachwytem i łzą” opowiedziała o własnych refleksjach na temat twórczości literackiej, która jest właściwie – jak stwierdziła – artystycznym zapisem doświadczeń, przemyśleń, lęków i fascynacji osób należących do „Oksymoronu”. Na skutek wewnętrznej potrzeby podzielenia się wspomnieniami, czasem urzekającymi, ale też bolesnymi a nawet traumatycznymi, grupa ludzi w różnym wieku i o różnym wykształceniu chwyciła za pióro, aby wyrazić siebie, przejść swoistą psychoterapię i ocalić od zapomnienia to, co w dotychczasowym życiu było dla nich najważniejsze. Niektóre z opowieści pani Barbary Konarskiej, dotyczące zdarzeń związanych z indywidualnym losem twórców z „Oksymoronu” mogły poruszyć najbardziej zatwardziałe serca.
Pięknym i równie wzruszającym dopełnieniem tego wystąpienia był koncert w wykonaniu słuchacza ZUTW, pana Bogdana Springera. Akompaniując sobie na gitarze, zaśpiewał kilka utworów do poezji własnej i słuchaczy ZUTW. O tym, że pełną liryzmu interpretacją przemówił do serc uczestników Forum, świadczyć mogła absolutna cisza podczas koncertu i gromkie brawa na zakończenie.

     
                     
       

„Inspiracja, źródła twórczości i twórczość artystyczna seniorów twojego utw” to temat przewodni panelu o charakterze prezentacji, który rozpoczął się po przerwie obiadowej. Była to dla liderów lubuskich uniwersytetów ta najbardziej ekscytująca część Forum, bo umożliwiająca konfrontację dokonań własnych z osiągnięciami bliższych i dalszych „sąsiadów”. Prezentacje, z konieczności ograniczone w czasie do 10 minut, budziły wiele emocji, które umiejętnie wyciszał moderator panelu, pan Mirosław Gancarz. Dla niektórych przedstawicieli utw możliwość wypowiedzi w formie informacji, czy też prezentacji multimedialnej, okazywała się być daleko niewystarczająca. Przemożna potrzeba podkreślenia wagi własnych dokonań skutkowała cytowaniem wierszy czy fraszek, albo śpiewaniem piosenek. „Podkręcało” to atmosferę radości, jaka panowała na sali tego popołudnia, co było również zasługą moderatora, który na bieżąco puentował dowcipnymi wierszami poszczególne wypowiedzi. I chociaż poziom prezentacji nie był wyrównany, jak też nie każdy z uniwersytetów mógł przytoczyć przykłady na aktywność swoich seniorów we wszystkich dziedzinach twórczości, to jednak z opinii wypowiadanych przed audytorium wnioskować należy, że panelu nikt nie zaliczył do czasu straconego. Wielu liderów zapewniało, że Forum stało się dla nich inspiracją do podjęcia działań, by wzbogacić ofertę programową własnych utw.
      
     
      
               Wszystkie zdjęcia wykorzystane w tekście są autorstwa Bolesława Polarczyka.

Zdjęcia: Roman Grobarski
{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/IIDzienForumLubuskichUTWRomanGrobarski$ theme=classic/}

Zdjęcia: Krystyna Jaworska
{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/IIIForumLubuskichUTWDz2KrystynaJaworska$ theme=classic/}

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk
{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/IIIFORUMLUBUSKICHUTWDRUGIDZIEN261115BPOLARCZYK$ theme=classic/}

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek
{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$115252319110004559159/IIILubuskieForumUTWDz2$ theme=classic/}

Zdjęcia: Stanisław Matuszewski

{avatargalleria src=picasa serach=useralbum string=$102332102176153554039/IIIForumUTWDzien2$ theme=classic/}

W drugim dniu obrad towarzyszyła nam też RTV Lubuska i Radio Zachód:

http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region/seniorzy-dyskutuja-o-sztuce-i-prezentuja-swoj-dorobek/

http://www.rtvlubuska.pl/aktualnosc/6575,aktywni_seniorzy_spotkali_sie_w_drzonkowie

Listy intencyjne: