III FORUM LUBUSKICH UTW – dzień 3.

0 Comments
   

27 listopada – dzień trzeci
                                                                        Tekst: Mirosława Bogdan

Miłą niespodzianką dla słuchaczy ZUTW rozpoczął się kolejny a zarazem ostatni dzień obrad Forum. Nadleśniczy Zielonej Góry, pan Arkadiusz Kapała i nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok, pan Maciej Taborski zaszczycili zebranych swoją obecnością, by wręczyć pani Barbarze Konarskiej i panom Romanowi Grobarskiemu i Włodzimierzowi Włodarczakowi dyplomy wyróżnienia i upominki za udział w konkursie fotograficznym z okazji 70-lecia administracji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
     
                                                
 W części wykładowej, jako pierwszy głos zabrał artysta malarz prowadzący w ZUTW warsztaty plastyczne „Alla Prima” i „Termopile”, pan Zbigniew Szymoniak. W wystąpieniu „Refleksje o sztuce” stwierdził, że u podwalin każdej ludzkiej działalności leży wiara w coś, co niekoniecznie musi mieć konotacje religijne. Jednakże, artefakty twórczej aktywności, jakie pozostały po społecznościach starożytnych i dotrwały do czasów współczesnych, ściśle są powiązane z wierzeniami religijnymi. Wskazał przykłady zabytków architektonicznych od cywilizacji sumeryjskiej poczynając, poprzez starożytny Egipt, wielkie imperia Bliskiego Wschodu i Basenu Morza Śródziemnego, jak Babilon, królestwa Izraela za czasów Dawida i Salomona, po cesarstwo rzymskie za Konstantyna Wielkiego, by przejść do zabytków islamu, powstałych po upadku świata starożytnego. Jak stwierdził to, co pozostawiły po sobie minione cywilizacje było wynikiem ścierania się najpotężniejszych religii monoteistycznych, czyli judaizmu i chrześcijaństwa i islamu. Ta walka trwa do dzisiaj, czego dowodem jest zniszczenie wież WTC na Manhattanie w Nowym Jorku. I tu, na zakończenie, pan Zbigniew Szymoniak „użył” intelektualnej wolty, by stwierdzić, że każde dzieło artystyczne ponad poziomem pospolitości, ukazujące prawdę i uniwersalne piękno, czyni z twórcy spadkobiercę tradycji artystycznej od Sumeru po współczesność i go w tę tradycję wpisuje.
                        

Kolejny mówca, pan Paweł Janczaruk, artysta fotograf i wykładowca z zakresu fotografii w ZUTW, w swoim wystąpieniu podjął się odpowiedzi na pytanie, czy „Amatorska twórczość seniorów może być sztuką”. Stwierdził, że chociaż funkcjonuje w powszechnym obiegu pejoratywne pojęcie „amatorszczyzny”, to jednak osoba, która poważnie traktuje sztukę fotografii, może w każdym wieku zyskać tytuł artysty. Jednak, jak w każdej innej dziedzinie twórczości, obok pasji i odrobiny talentu, potrzebna jest stała praca nad doskonaleniem umiejętności. Fotografia, pokrewna artystycznie malarstwu, rządzi się podobnymi regułami, chociaż jej tworzywo jest odmienne. Liczy się kompozycja, światło czy harmonia koloru, ale podobnie jak w malarstwie, największe znaczenie ma opowiadana historia, która wypływa z potrzeby serca, z tego, co fotografujący chce opowiedzieć o świecie. Można opowiadać historie proste i trudne, ale zawsze wymaga to pełnego zaangażowania. Nie należy też nigdy popadać w samouwielbienie, bo to bywa najczęściej zgubne; prawdziwy artysta rzadko bywa zadowolony, zawsze jest coś, co chciałby poprawić. Należy zatem doskonalić warsztat i konfrontować swoje umiejętności z opinią innych. Amator, jeżeli nawet nie uda się mu zyskać miana artysty, dzięki pracy i zaangażowaniu zawsze może o sobie powiedzieć, że jest pasjonatem fotografii.
       

I na tym dobiegła końca część wykładowa Forum, by powrócić do panelu, podczas którego liderzy lubuskich utw kontynuowali prezentację dokonań w dziedzinie aktywności twórczej swoich seniorów.
       
       

Na zakończenie obrad pani prezes, Zofia Banaszak, powróciła w swoim nieoficjalnym już wystąpieniu, do zagadnień, które zostały omówione podczas obrad pierwszego i drugiego forum lubuskich utw. Przypomniała, ze I Forum z 2013 wypracowało porozumienie, na mocy którego uniwersytety trzeciego wieku w Województwie Lubuskim zobowiązane zostały do spełnienia określonych warunków wzajemnej współpracy. Jednak, jak stwierdziła w wielu przypadkach ta współpraca pozostawia wiele do życzenia, co sprawia, że porozumienie nie może być sukcesywnie uzupełniane o nowe zobowiązania. Uczestników obecnego Forum, którzy nie wzięli udziału w poprzednich poinformowała, jakie ogólnopolskie organizacje pozarządowe o charakterze federacji reprezentują interesy seniorów skupionych w uniwersytetach trzeciego wieku na terenie kraju. Na zakończenie, poprosiła o zweryfikowanie adresów kontaktowych, bowiem brak aktualnych danych niektórych lubuskich utw utrudnia współpracę i wymianę informacji.
       
   
Kolejnym, zaplanowanym wydarzeniem III Forum, było dla jego uczestników zwiedzenie zielonogórskiego Centrum Przyrodniczego i Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, które ze względu na walory edukacyjne i wizualną atrakcyjność sprawiły seniorom wiele radości. Z ich wypowiedzi należy sądzić, że szczególnie pokaz w technologii 3D w planetarium pt. ”Na skrzydłach marzeń” pozostanie na długo w ich pamięci.
      
      
        

Wieczorem, wszyscy uczestnicy III Forum Lubuskich UTW spotkali się w Drzonkowie na uroczystej, pożegnalnej kolacji. Był czas na podsumowanie Forum, na rozmowy w mniejszych grupach, wspólne śpiewanie, a nawet tańce.
Słuchacze lubuskich utw, lampką wina wznieśli toast za udane obrady, miłe spotkanie i integrację lubuskich seniorów, chcących aktywnie żyć i rozwijać swoje pasje.
       
         
                                
Zdjęcia w tekście są autorstwa: Boleslawa Polarczyka, Romana Grobarskiego, Stanisława Matuszewskiego i Bogumiły Hyli-Dąbek.

Film wykonany podczas III Forum obejrzysz na YouTube.

Zdjęcia: Stanisław Matuszewski

{avatargalleria src=picasa serach=useralbum string=$102332102176153554039/IIIForumUTWDzien3$ theme=classic/}

Zdjęcia: B. Hyli-Dąbek

{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/IIIForumLubuskichUTWUroczystaPozegnalnaKolacjaBHylaDabek$ theme=classic/}

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk

{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/IIIFORUMLUBUSKICHUTWZAKONCZENIE271115BPOLARCZYK$ theme=classic/}

Zdjęcia: Krystyna Jaworska

{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/IIIForumLubuskichUTWDz3KJaworska$ theme=classic/}

Zdjęcia: Roman Grobarski

{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/IIIForumLubuskichUTWDz3RomanGrobarski$ theme=classic/}

Zdjęcia z archiwum WOSiR w Drzonkowie

{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$114883208783833763001/IIIFORUMLUBUSKICHUTWZdjWOSiR$ theme=classic/}