5 LUBUSKI ORSZAK TRZECH KRÓLI

0 Comments

                            

5.LUBUSKI ORSZAK TRZECH KRÓLI

Po raz kolejny słuchacze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w 5.LUBUSKIM ORSZAKU TRZECH KRÓLI.

      

Mieliśmy różne role. Byli to:

Sługa, trzech doradców, płaczki – mieszańcy Betlejem z Kobietą z ludu; mieszkaniec Betlejem – Zbigniew Banaszak, który zaśpiewał  kolędę „Gdy śliczna Panna”.

 

                                         

Chór Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „MODERATO”, którym dyrygował Bernard Grupa, zaśpiewał kolędy i pastorałki w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela oraz koncertował także na scenie przy ratuszu. Solistką była: Anna Gmiąt.

Zofia Banaszak

Foto Stanisław Matuszewski – KLUB „FOTOX”,    Roman Grobarski – KLUB “FOTOOKO”

Orszak Trzech Króli
{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$102332102176153554039/OrszakTrzechKroli02$ theme=classic/}

Chór “MODERATO”
{avatargalleria src=picasa search=useralbum string=$102332102176153554039/MODERATO$ theme=classic/}

 

                                            

                  

.