ZUTW Z KABARETEM “MONTE VERDE” W GORZOWIE WLKP.

0 Comments

       Słuchacze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego zostali zaproszeni 12 lutego 2016 roku na jednodniowe spotkanie do Gorzowa Wlkp. przez Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. reprezentowany przez Prezesa Zarządu Czesława Gandę. Atmosfera tego spotkania pozostanie w naszej pamięci. Organizatorzy  przygotowali  dla 46 osób z Zielonogórskiego UTW znakomity program jednego dnia.

       Najważniejszym punktem pobytu był występ naszego Zespołu Teatralnego “MONTE VERDE” w programie kabaretowym “Lilie i Halka – dzieje grzechów”. Występ kabaretu w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta dedykowany był wszystkim zaproszonym gościom.

         Dziękujemy Dyrekcji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – Edwardowi Jaworskiemu, Marzenie Wysockiej oraz Małgorzacie Barczyńskiej – Kowańdy z Działu Zbiorów Specjalnych za umożliwienie nam zwiedzania starej i nowej części Biblioteki.

       Szczególne podziękowania należą się Prezesowi Gorzowskiego UTW Czesławowi Gandzie, zarządowi za spotkanie w siedzibie Uniwersytetu i w Bibliotece Wojewódzkiej oraz ogromną życzliwość.

W planach współpracy między naszymi organizacjami przygotowujemy kolejne wydarzenia i spotkania.
 Zapraszamy do obejrzenia załączonych fotografii, które znakomicie oddają wspaniała atmosferę spotkania.

Tekst: Zofia Banaszak

Zdjęcia: Stanisław Matuszewski

  

{avatargalleria src=picasa serach=useralbum string=$102332102176153554039/ZUTWWGORZOWIEWLKP2016 $ theme=classic/}

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk
{avatargalleria src=picasa serach=useralbum string=$108659933553435069720/MONTEVERDEGORZOWWLKP120216FotBPOLARCZYK $ theme=classic/}