Wystawa “PARNAS” w klubie “NOVITA”

0 Comments
                        

Wystawa Klubu Kontrapost w Spółdzielczym Domu Kultury “Novita”

W dniu 8marca 2o16 r. otwarto wystawę prac plastycznych pt. “PARNAS” słuchaczy ZUTW
w Spółdzielczym Domu Kultury “Novita” w Zielonej Górze.

Uroczystości otworzyła Pani Kierownik Krystyna Szeszuła. W imieniu słuchaczy- autorów prac wystąpił opiekun artystyczny grupy – Leopold Kolbiarz.

W wernisażu udział wzięła Pani Prezes ZUTW – Zofia Banaszak oraz Panie Jadwiga Korcz
-Dziadosz i Bożenna Strączyńska z Zarządu ZUTW.

Wśród uczestników uroczystości byli również goście z klubów gospodarzy oraz słuchacze
ZUTW z innych klubów.

Przedmiotem ekspozycji prac plastycznych były foto-kolaże interpretujące poezję. Wiersze
interpretowane przez plastyków były napisane w ostatnim okresie przez słuchaczy ZUTW.
Wśród poetów znajdują się również malarze z Kontrapost”. Są nimi: Zofia Tumilewicz ,
Maria Kuleszyńska -Kozak oraz Kazimierz Dziadosz. Wyraz tej artystycznej symbiozy
zaprezentowany został w 2o obrazach. Są to foto-ramy, w których znalazły się wiersze oraz plastyczna ich interpretacja.

Ta dość kameralna uroczystość wzbogacona była nie tylko wypowiedziami oceniającymi
poziom artystyczny wystawianych prac ale przede wszystkim uznaniem rozwoju artystycznego grupy.

Przy estetycznie przygotowanym poczęstunku / m. in. z okazji Dnia Kobiet/ zorganizowano nieintencjonalnie „panel” dyskusyjny. Wiązał się on z faktem,że ta właśnie ekspozycja jest prezentowana już trzeci raz. Zawsze uzyskiwała pozytywną ocenę. Tym razem również wnioskowano aby w oparciu o te obrazy zorganizować spotkanie poetycko-plastyczne w jednej z filii biblioteki w Zielonej Górze.

Jadwiga Kopij
Zielona Góra 08.03.2016

Foto. Stanisław Matuszewski

{avatargalleria src=picasa serach=useralbum string=$102332102176153554039/WystawaPARNASWKlubieNOVITA$ theme=classic/}