Wystawa Klubu FotoX w Bolesławcu

0 Comments

Wystawa FotoX w Bolesławcu

19 lutego 2016 r. została otwarta wystawa klubu fotograficznego FotoX  pt.”Piękno  Bolesławca
i okolic w obiektywie seniora” w Centrum Integracji Kulturalnej w Bolesławcu.

Nim doszło do wystawy w Bolesławcu to w roku 2012 za sprawą naszej koleżanki Eli Dąbrowskiej
-Żurawik został zorganizowany plener w Bolesławcu i w jego okolicach. Naszym przewodnikiem był
kolega Eli, nieżyjący już Bogdan Pieliński mieszkaniec i pasjonat miasta. Pokazywał nam ciekawe
zakątki, które mogliśmy fotografować. Efektem tego Pleneru była wystawa naszych prac w sali
klubowej ZUTW, oraz w salonie wystawowym PGNiG w Zielonej Górze.

W roku 2015 Roman Czarnecki objął kierownictwo Klubu fotograficznego „Fotooko” i w ramach
współpracy między klubami, zainteresował się on naszą wystawą „Piękno Bolesławca i okolic
w obiektywie seniora”, proponując wystawienie jej w Bolesławcu.

Dzięki jego osobistym kontaktom w Bolesławieckim Ośrodku Kultury-Międzynarodowe Centrum
Ceramiki, oraz w Bolesławieckim UTW, doszło do spotkania, na którym zaprezentował on nasze
zdjęcia, które wzbudziły zainteresowanie.  Kierownictwo BOK-u zaproponowało by Klub
Fotograficzny FotoX wystawił swoje prace w budynku Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”.
Wykorzystując zaistniałą sytuację, Roman zaproponował by jednocześnie zaprezentować
działalność klubu Oksymoron, jego twórczość literacką i dokonać prezentacji książki „Pejzaże
Życia. Spotkało się to z pozytywnym przyjęciem.

Obecna na spotkaniu Prezes Bolesławieckiego UTW Wiesława Olczyk zobowiązała się do wsparcia
tej inicjatywy i koordynowania prac.

W styczniu Roman Czarnecki, Barbara Konarska kierowniczka klubu Oksymoron i Stanisław
Matuszewski pojechali do Bolesławca  celem uzgodnienia kształtu Imprezy.

Na spotkaniu uzgodniono kształt imprezy kulturalnej, którą nazwano “Pejzaże Życia – widziane
oczyma słuchaczy ZUTW”.   Został uzgodniony termin i przyjęto, że będzie to spotkanie
prezentujące twórczość fotograficzną i literacką słuchaczy ZUTW, a zarazem będzie inspiracją
dla słuchaczy BUTW, ukazując możliwości działania seniorów na różnych płaszczyznach.

Stroną organizacyjną wystawy zajęli się pracownicy Centrum Integracji Kulturalnej “Orzeł”
z Panem Kierownikiem Jackiem Dudyńskim na czele. Z zadania wywiązali się znakomicie.

W dniu imprezy autokarem grupa prawie 60-cio osobowa przyjechała do Bolesławca.
Przyjęli nas przedstawiciele Bolesławieckiego UTW,  przedstawiając program pobytu
w Bolesławcu, którego głównym punktem było otwarcie wystawy i prezentacja twórczości literackiej.

Otwarcia imprezy kulturalnej dokonała  Dyrektor Bolesławieckiego Domu Kultury Ewa Lijewska
-Małachowska, która  przywitała przybyłych gości z Z-cą Prezydenta Miasta Kornelem Filipowiczem     
 i Prezes ZUTW Zofią Banaszak na czele. Bardzo ciepło wyrażała się o  otwieranej wystawie, a także
o podjętej inicjatywie integracji Uniwersytetów.

Następnie zaprosiła Stanisława Matuszewskiego-kierownika klubu  do przedstawienia prezentacji
multimedialnej. Stanisław Matuszewski przedstawiając prezentację, komentował ją i przybliżał
oglądającym działanie Kluby FotoX oraz jego dorobek wystaw fotograficznych. W drugiej części
prezentacji multimedialnej pokazane zostały fotografie tworzące wystawę, a prowadzący ten pokaz ,
komentował poszczególne zdjęcia.

Po zakończeniu prezentacji multimedialnej Dyrektor Ewa Lijewska-Małachowska zaprosiła Prezes
Zofię Banaszak do przedstawienia naszego Uniwersytetu i zaprezentowania twórczości literackiej
słuchaczy ZUTW.

Na zakończenie imprezy w holu Centrum Integracyjnego Kultury zebrani mogli oglądać wystawę,
wymieniać się uwagami z twórcami wystawy i komentować przedstawioną twórczość literacką
przy słodkim poczęstunku.

Grupa członków klubu FotoX w wolnych chwilach realizowanego programu, fotografowała piękno
rynku miejskiego i jego okolic. Bardzo żałowaliśmy, że późna pora i brak czasu nie pozwoliły nam
poświęcić więcej czasu na zdjęcia nocne fantastycznie oświetlonych budynków rynku miasta. Ale
to co udało się nam utrwalić na naszych fotografiach oddaje bajeczny klimat tamtego miejsca.

Pełni wrażeń udaliśmy się w drogę powrotną.

Foto. Aleksandra Dittrich,    Elżbieta Stalec,      Elżbieta Dąbrowska-Żurawik,     Irena Anioł
        Eryka Sosnowska,      Jadwiga Szuba,      Danuta Mamczur,                     Zofia Stępka
        Krystyna Jaworska,    Teresa Kaczmarek  Bronisława Piecharków             Jan Sękowski
        Stanisław Matuszewski

{avatargalleria src=picasa serach=useralbum string=$102332102176153554039/WystawaKlubuFotoXWBolesAwcu$theme=classic/}

Wystawa- Fotosy

{avatargalleria src=picasa serach=useralbum string=$102332102176153554039/Wystawa04$theme=classic/}