JUBILEUSZ ZIELONOGÓRSKIEGO UTW

0 Comments


UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE ZIELONOGÓRSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Z OKAZJI OBCHODÓW JUBILEUSZU 25-LECIA
POŁĄCZONE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU AKDEMICKIEGO 2016/2017.

 17 czerwca 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyła się Gala z okazji obchodów 25 – lecia Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku połączona z zakończeniem roku akademickiego 205/2016.

Patronaty honorowe nad tym doniosłym wydarzeniem przyjęli: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak i Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.
U
roczystość prowadzili: Zofia Banaszak i Stanisław Lewandowski.
Powitania i wystąpienia zaproszonych gości nawiązywały do historii 25-lecia ZUTW, jego osiągnięć, zasług. Padło wiele życzliwych słów i życzeń na przyszłość. Przekazane zostały listy gratulacyjne i podziękowania.

 {avatargalleria src=picasa serach=useralbum string=$108682724661314386071/6298246762439833009$ height=0.6 width=80% cr=false theme=classic/}

{avatargalleria src=picasa serach=useralbum string=$108682724661314386071/6298247204046054769$ height=0.6 width=80% cr=false theme=classic/}

 

  

Wystąpienia przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dra. hab. Wojciecha Strzyżewskiego i prof. dra. hab. Bogdana Idzikowskiego nawiązywały do naukowego dorobku ZUTW, współpracy na wielu płaszczyznach z Uniwersytetem Zielonogórskim i naszą Uczelnią, pracy badawczej na bazie naszego Uniwersytetu.
 

Dalsze wystąpienia Profesora Dariusza Rosatiego posła do Parlamentu Europejskiego, list od Profesora Waldemara Sługockiego Senatora RP przeczytany przez Andrzeja Janeckiego z biura Senatora, list od Wojewody Lubuskiego i życzenia przekazane od przedstawiciela Wojewody Lubuskiego z Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze Panią Marię Brygidę Grzybowicz, życzenia i gratulacje od Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak, od Wiceprezydent Miasta Zielona Góra Wiolety Haręźlak i Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, od Mariusza Zalewskiego

Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto Doradcy Prezydenta Miasta Zielona Góra, od Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Ewy Adaszyńskiej, Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie dra inż. Stanisława Pryputniewicza, od przedstawicieli stowarzyszeń: AMAZONEK, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Zielonej Górze, Stowarzyszenia BABA, od Agata Miedzińska Dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, od Dyrekcji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, w imieniu której wystąpił Robert Rudiak, od Tomasza Furtaka dyrektora Sulechowskiego Domu Kultury, od Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie Bogusława Sułkowskiego i manager Ośrodka Anny Sulima – Jagiełowicz. Wiele Ciepłych i życzliwych słów usłyszeliśmy od przedstawicieli lubuskich utw z : Gorzowa Wlkp. ,Gubina, Kargowej, Krosna Odrzańskiego, Lubska, Międzyrzecza, Nowej Soli, Nowego Miasteczka, Sulęcina, Sulechowa, Strzelec Krajeńskich, Szprotawy, Wschowy, Zbąszynka, Żar oraz z zaprzyjaźnionego Głogowa.

Informacje o tym wydarzeniu na swoich stronach zamieścili: Wojewoda Lubuski oraz Gazeta Lubuska.

Poinformowano uczestników Gali o odznaczeniach dla czworga słuchaczy. Na prośbę Prezydenta Miasta Zielonej Góry Janusza Kubickiego na posiedzeniu Zarządu ZUTW w dniu 1 czerwca 2016 r. podjęto decyzję o wytypowaniu czworga zasłużonych dla ZUTW słuchaczy do odznaczeń Prezydenta Miasta.

 ODZNACZENIA PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA otrzymają w dniu 25 inauguracji roku akademickiego 2016/2017 słuchacze:

 

+ ZBIGNIEW RAJCHE – pośmiertnie

ANNA KOZŁOWSKA

DANIELA STAŃDA

RYSZARD KRASSOWSKI

 W imieniu Zarządu wręczono podziękowania i dyplomy słuchaczom z

z 25 – letnim stażem.

 

+ ZBIGNIEW RAJCHE

pośmiertnie

ZOFIA BANASZAK

MARIA BENYSKIEWICZ

REGINA CHOCHA

KRYSTYNA CYPLIK

BARBARA KOBUS

JANINA ŁOZIŃSKA

ANNA KOZŁOWSKA

HELENA REMPLEWICZ

JADWIGA NOWIŃSKA – ZABŁOCKA

 

W imieniu Zarządu:

PODZIĘKOWANIA

UNIWERSYTET LUDZI NIEZWYKŁYCH

ZASŁUŻONY DLA ZIELONOGÓRSKIEGO

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

otrzymali słuchacze pierwszych Zarządów ZUTW, Komisji Rewizyjnych, wolontariusze i społecznicy, którzy w pierwszych latach istnienia naszej Uczelni pracowali na jej przyszłość.

 

+ ZBIGNIEW RAJCHE

pośmiertnie

JANINA DRZYMAŁA

MARIA BENYSKIEWICZ

MARIA BRONCZAK

DIANA DUŃSKA

BARBARA DZIĘCIELEWSKA

KRYSTYNA GRYC

ZDZISŁAWA KALWA

IRENA KARNICKA

JOANNA KONATKIEWICZ

JADIGA KOPIJ

ANNA KOZŁOWSKA

JANINA ŁOZIŃSKA

ZDZISŁAW ŁUŻNY

WANDA MACULEWICZ

KRYSTYNA MATUSZEWSKA

LUCYNA NOWAK

MARIA PELIŃSKA

DANUTA SINICA

DANIELA STAŃDA

BARBARA ŚWIĄTKOWSKA

WANDA WRONOWSKA

ALEKSANDRA ZJAWIN

  

Szczególne podziękowania i wyróżnienia otrzymali:

 

BARBARA KONARSKA –redaktor naczelny pisma ZUTW INSPIRACJE

 JANINA HŁADCZUK – pracownik ZUTW z najdłuższym 10 – letnim stażem pracy ( od 21.01.1998 r. – do 17 sierpnia 2007 r.).

          LESZEK KALINOWSKI –dziennikarz GAZETY LUBUSKIEJ

 Na zakończenie uroczystości w krótkich programach zaprezentowały się nasze zespoły taneczne; RADOŚĆ TAŃCZENIA, TEATR TAŃCA Con Passione, GRUPA HULA HOP oraz CHÓR MODERATO, KABARET MONTE VERDE, ŚPIEWNIK UNIWERSYTECKI, GRUPA WOKALNO-ESTRADOWA AKOLADA, grupa gimnastyczna THAI CHI .

Na niewielkich wystawach towarzyszących jubileuszowi swój dorobek zaprezentowali nasi malarze z zespołów KONTRAPOST, ALLA PRIMA, TERMOPILE I PASTELE oraz fotografowie z ZESPOŁÓW FOTOOKO I FOTOX.

 

 

Zdjęcia Bolesław Polarczyk:

{avatargalleria src=picasa serach=useralbum string=$108682724661314386071/6297259206637361729$ height=0.6 width=80% cr=false theme=classic/}

Zdjęcia Roman Grobarski:

 

{avatargalleria src=picasa serach=useralbum string=$108682724661314386071/6298220298706238913$ height=0.6 width=80% cr=false theme=classic/}

 

Zdjęcia Krystyna Jaworska:

{avatargalleria src=picasa serach=useralbum string=$108682724661314386071/6298594205012304705$ height=0.6 width=80% cr=false theme=classic/}