Pierwsza pomoc medyczna

0 Comments

ZESPÓŁ ŻYJMY ZDROWIEJ , wykład 28 września 2016 r. Pani Pauliny Grzesiowskiej – Nowak, Kierownika Wydziału Organizacyjno – Programowego, Instruktora Pierwszej Pomocy, Lubuskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze,

 

ZADBAJ O SIEBIE I SWOICH BLISKICH , NAUCZ SIĘ PIERWSZEJ POMOCY !

 

Wypadek, ktoś jest ranny. Jak mu pomóc? Co robić?

Pamiętajmy, że pierwsze minuty po wypadku decydują o zdrowiu i życiu osób poszkodowanych. Bez znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, poszkodowany ma mniejsze szanse na przeżycie.

Pani Paulina Grzesiowska-Nowak, uświadomiła nam, znaczenie pierwszej pomocy, jak reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia.

Przykłady ratowania życia z użyciem pomocy dydaktycznej – fantomów , dostarczyły nam wiedzy i dodały odwagi. Pozwoliły poczuć się pewniej w przypadku zagrożenia. Kilka słuchaczek próbowało swoich sił w ratowaniu ludzkiego życia. Działania koleżanek ocenione zostały dobrze.

Wykład z pokazem praktycznym podobał się , proszono o kontynuację tematu.

 

Dziękujemy serdecznie Lubuskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze, dziękujemy Pani Paulinie Grzesiowskiej- Nowak, za przyjęcie naszego zaproszenia i przeszkolenie słuchaczy z pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. To dla nas bardzo ważne!

 

Opracowała Halina Sawa