NOWOROCZNY TOAST ZA KLUBY i ZESPOŁY

0 Comments

16. 01. 2016 r. Zarząd ZUTW spotkał się z kierownikami klubów i zespołów działających w naszym uniwersytecie. Na noworoczne spotkanie zaproszone zostały też osoby pełniące inne odpowiedzialne w klubach funkcje, a także ci słuchacze, którzy zajmują się redagowaniem strony ZUTW, prowadzą stronę na Facebooku, dzięki czemu wszyscy nasi słuchacze, a także z innych uniwersytetów trzeciego wieku i postronni zainteresowani mogą śledzić, co się w uniwersytecie dzieje. A dzieje się, dzieje bardzo dużo, bo liczba klubów i zespołów to 34. Każdy klub, czy zespół ma swój program, który układa kierownik, często z wybraną Radą Programową.
Wszystkich zebranych powitała p. prezes Zofia Banaszak, złożyła życzenia jubilatowi Bogdanowi Szafrańskiemu, a następnie wyczytywała po kolei kluby, zespoły i prosiła ich przedstawicieli o krótkie wystąpienia.
W ZUTW działają m.in. kluby fotograficzne, geologiczny, astronomiczny, brydżowe, filozoficzny, hafciarski, kamieni i minerałów, gobelinowy, a także doradzający paniom jaki styl wybrać pod względem ubioru i makijażu, szachowy. 
Zespoły są też różne m. in.
śpiewacze, plastyczne, taneczne, teatralny, chór, literacki, poetycki, kwiatowy, redagujący nasze “Inspiracje”, magiczny świat, turystyczny, o zdrowym stylu życia. Działa też pracownia fotograficzna. W wielu zespołach, w pracowni fotograficznej zajęcia prowadzą profesjonaliści, więc uczymy się od najlepszych. Z nazwami wszystkich klubów można się zapoznać na naszej stronie internetowej  http://www.utw.zgora.pl/ w zakładce “Kluby i Zespoły”.

Podczas tego spotkania, przy wspólnym toaście lampką szampana za powodzenie i dobrą pracę klubów oraz zespołów w roku 2017., każdy kierownik mówił o społeczności zgromadzonej w danej grupie klubowej. Mówili o swojej pracy i współpracy, o tym, co dany klub, czy zespół robi, jak widzą jego przyszłość…itp. Kierownicy na ogół chwalili swoje zespoły, podkreślali zaangażowanie wielu klubowiczów, życzliwą, przyjazną w zespołach atmosferę, mówili o planach na dalszą działalność. Wszyscy dali wyraz dużego zaangażowania w to, co robią.

To było bardzo miłe i twórcze spotkanie. Jego współorganizatorem był zespół “Asystent”, którego kierownikiem jest Maria Wróblewska.

Zdjęcia z wydarzenia:

Bogumiła Hyla-Dąbek


Andrzej Kozak