MALARSKO I KONCERTOWO Z OKAZJI DNIA KOBIET

0 Comments

Przyjazne nam Centrum Przyrodnicze w Zielonej Górze 7 marca 2017 roku MALARSKO I KONCERTOWO przyjęło twórców, solistów, chór MODERATO, słuchaczy dwóch lubuskich utw – Gorzowskiego i Zielonogórskiego, organizatorów i wszystkich zaproszonych gości.

Wydarzenie Miesiąca – otwarcie wystawy prac malarskich słuchaczy dwóch wspomnianych uniwersytetów, koncert chóru MODERATO, występujący soliści, przyjazne słowa skierowane do uczestników spotkania, miały swój niepowtarzalny klimat i atmosferę.

Klimat i atmosferę stworzyli: w kolejności: występujący soliści: Aleksandra Matusiak, Zbigniew Banaszak, Krystyna Castelain chórzystka, chór z programem dedykowanym Paniom, którym dyrygował Bernard Grupa.

Były też życzenia i gratulacje dla wystawiających prace i obecnych na wernisażu i spotkaniu. Listy gratulacyjne przekazały: Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz kierownik Centrum Przyrodniczego dr Krystyna Walińska.

Życzenia i gratulacje w imieniu Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego i swoim własnym przekazał przedstawiciel Urzędu Miasta Zygmunt Stabrowski. Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od Dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Agaty Miedzińskiej, kuratora wystawy malarskiej Zbigniewa Szymoniaka, Prezesa UTW z Gorzowa Wlkp. Czesława Gandy. Było też wiele życzeń od obecnych na sali panów.

Wystawę prac malarskich słuchaczy dwóch Uniwersytetów w Centrum Przyrodniczym zwiedzać można do połowy kwietnia br. Zapraszamy.

Więcej o wystawie: z Zielonogórskiego UTW można oglądać prace uczestników ZESPOŁÓW PLASTYCZNYCH :

KONTRAPOSTprowadzenie: Leopold Kolbiarz – artysta plastyk

ALLA PRIMAprowadzenie: Zbigniew Szymoniak – artysta plastyk

TERMOPILEprowadzenie: Zbigniew Szymoniak – artysta plastyk

PASTELE – prowadzenie: Katarzyna Filipowicz- Burchart – artysta plastyk

Łącznie – 53 prace, wystawiających 30 osób.

To OBRAZY KOBIECOŚCI.

“Kobieta jest częstą inspiracją – jako motyw w malarstwie. Inspiracją stała się także dla wielu słuchaczy z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy wystawili swoje prace w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze. Każdy z autorów do swego portretu dodaje nowy walor, bo nie można stworzyć jednolitego portretu kobiety, można tylko uchwycić pewne główne tendencję w przedstawianiu kobiet, tak jak to czuje i widzi każdy z twórców.

Postaci kobiece są marzeniem, nadzieją, pragnieniem… i tak to przekazują nasi nieprofesjonalni artyści, słuchacze Uniwersytetu, ujmując je w kategoriach artystycznej, jakże trudnej twórczości”

Z Gorzowskiego UTW prace wystawiają plastycy z sekcji, która prowadzi Eugeniusz Jaszkul – artysta plastyk. Łącznie 38 prac, a wystawiających jest 29 osób.

To „MALARSKIE IMPRESJE”

Po raz drugi plastycy z Gorzowskiego Uniwersytetu prezentują swoje prace w Zielonej Górze. Wystawione prace zróżnicowane są pod względem treści, formy, techniki wykonania. Są to pejzaże, kwiaty, architektura, postacie i martwa natura. Dominuje malarstwo olejne, akryl, pastel.

W obrazach dostrzega się dużo światła, które wpływa na efekty nastrojowe.

Piękne jest to, że seniorzy na Uniwersytecie mogą wykazać się w różnych działaniach, mogą realizować swoje marzenia, także twórcze”.

 

Zofia Banaszak

     

Zdjęcia: Stanisław Matuszewski
                   

Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz

Zdjęcia: Andrzej Kozak


Zdjęcia: Bolesław Polarczyk

Reportaż telewizyjny