GMO – dlaczego przesada i niewiedza zdają się być silniejsze od nauki ? 

0 Comments

Kolejny, bardzo interesujący, wykład z cyklu MEDYCYNA, zorganizowany przez Zespół Żyjmy Zdrowiej w dniu 4.04.2017r., przeprowadził lek. med. Bartosz Kudliński. Temat wykładu: “GMO – dlaczego przesada i niewiedza zdają się być silniejsze od nauki ? “,wzbudził zainteresowanie bardzo wielu słuchaczy. Sala wykładowa im. dra Grzegorza Chmielewskiego na II piętrze WiMBP była wypełniona po brzegi. GMO, czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Z jednej strony panuje zachwyt nad nowymi możliwościami, jakie stwarzają genetyczne modyfikacje, z drugiej istnieje wiele obaw z tym związanych. Właśnie te obawy prowadzący wykład – lek. med. Bartosz Kudliński – szeroko wyjaśniał, przytaczając wiele przykładów dobrego oddziaływania GMO w różnych obszarach, między innymi, w środowisku produkcji żywności. Dowiedzieliśmy się, że współczesna nauka nie potwierdza szkodliwości spożywania przez ludzi lub zwierzęta organizmów zmodyfikowanych genetycznie co oznacza, że żywność zmodyfikowana genetycznie nie jest bardziej niebezpieczna dla człowieka i środowiska, niż niemodyfikowana. Żywność genetycznie zmodyfikowana wzbudza emocje lecz po dzisiejszym wykładzie zdecydowanie zwiększyła się nasza wiedza w tym zakresie.

 Serdecznie dziękujemy!

opr. Halina Sawa

Jadwiga Jarowicz

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk