PASTISZ -wernisaż grupy KONTRAPOST

0 Comments

PASTISZ wernisaż grupy KONTRAPOST

Kolejny pokaz pracy warsztatowej zespołu plastycznego „ Kontrapost „ odbył się w dniu 19 kwietnia 2o17 roku. .Wernisaż ten miał, jak zwykle specjalną oprawę formalną. W sali ”Słonecznej” i w części korytarza zawieszono okoł0 3o prac w skromnych antyramach, wszyskie na jadnakowych , czarnych podkładach, co dało efekt jednorodności ekspozycyjnej. Wszystkie prace poświęcone były jednemu problemowi artystycznemu. Problemem tym był p a s t i s z w malarstwie.

W uroczystości kończącej proces prac zespołu nad tym tematem wzięli udział przedstawiciele Zarządu ZUTW , na czele z Panią Prezes – Zofią Banaszak.Jak zwykle , z zespołów plastycznych, zaproszonych do udziału w wernisażu , przybyła kierująca Klubem Pastele” . Niestety, mnogość imprez w środowisku wpłynęła na stosunkowo małą frekwencję zaproszonych , czy spodziewanych gości.

Nie zawiódł nas ,  dokumentalista wizualny naszych aktywności plastycznych – Pan Stanisław Matuszewski.

Zespół plastyczny „Kontrapost” wyróżnia się wśród innych zespołów tym, że był pierwszy w ZUTW, że jest najstarszy, ale również tym, że w swoim programie ma dużą różnorodność tematyczną tzw około malarską. Za sprawą naszego mentora – kierownika artystycznego – mgr. Leopolda Kolbiarza realizowaliśmy takie techniki jak: mozaiki /substytucja materiałowa/ , przerywniki kolaże, fotokolaże, abstrakcje jako efekt kadru z całości wybranego obiektu itp.

Jak wyżej napisano, tematem wernisażu był pastisz. Przygotowanie obrazów poprzedzone było specjalnymi studiami, które słuchacze zmuszeni byli przeprowadzić. Fazy tu występujące to : dobór obiektu, analiza epoki, w której powstawał, prześledzenie twórcości artysty, który obraz lub inne dzieło wykonał, analityczna interpretacja dzieła, na koniec dobór techniki i wykonanie pastiszu.

Pastisz/ z francuskiego- pastiche, z włoskiego pasticco, -dosłownie – pasztet/
Jest to dzieło sztuki, świadomie naśladujące styl innego twórcy/ malarza, poety, pisarza/, będące celowym naśladownictwem stylu innego twórcy.

Doszukiwanie się cech właściwych danemu twórcy, epoce czy dziełu.

Uwagi poczynione w dużym skrócie, miały na celu zasugerowanie, że prezentowane obrazy- pastisze , w towarzystwie fofokopii oryginału wybranego dzieła

             

są efektem dość gruntownych studiów z zakresu historii sztuki. Te prace zmusiły nas do szczegółowego zapoznania się z twórcami, stylem i epoką, w której dzieło powstawało.

Uczyniliśmy duży krok w edukacji artystycznej. Zebraliśmy duży zasób wiedzy z poszczególnych dziedzin, wybranych przez nas epok i o wybranch twórcach. Dowiedzieliśmy się, że w tych wybranch przez nas dziełach występują zaskakujące elementy i motywy. Dokonywaliśmy zamiany ról bohaterów dzieła przy utrzymaniu konwencji oryginału. Pastisze wykonane zostały w różnych technikach: dowolne -mieszane, kolaż, fotokolaż. Wizualnie efekty były różne: żart, groteska, karykatura, komizm, parodia, deformacja stylizacji.

W czasie wernisażu odył się konkurs przedstawionych prac. Zdecydowanym faworytem okazał się Krzysztof Dudziak, któremu serdecznie gratulujemy!

W końcowej części uroczystości odbył się swoisty panel dyskusyjny , z udziałem Pani Prezes, na którym dominowała sugestia aby, w oparciu o te doświadczenia studyjne, zorganizować kolejną wystawę tych obrazów, połączoną z seminarium tematycznym.

Zielona Góra 22 kwietnia 2017                                                                                                    Jadwiga Kopij

Foto. Stanisław Matuszewski

Przygotowanie i otwarcie wystawy                   

Obrazy