WYCIECZKA EDUKACYJNA DO KOPALNI ROPY NAFTOWEJ W POŁĘCKU

0 Comments

W dniu 21 kwietnia członkowie Klubu Geologicznego mieli okazję zwiedzenia kopalni ropy naftowej, jednej z trzech najnowocześniejszych w Polsce.

Złoże Połęcko leży w południowej części ciągu złóż ropy Rybaki – Połęcko, gdzie w 1961 r. otworem Rybaki-1, odkryte zostało pierwsze złoże węglowodorów w zachodniej Polsce na tzw. Niżu Polskim.

Po kopalni oprowadzał nas mgr inż. Arkadiusz Gruszka, objaśniając skomplikowane procesy technologiczne, uzdatniające ropę naftową do transportu cysternami do kopalni w Dębnie Lubuskim, a stamtąd do rafinerii.

Przed transportem ropa musi być odgazowana i oczyszczona ze związków siarki.

Gaz towarzyszący ropie jest częściowo wykorzystany do zasilania agregatów prądotwórczych na potrzeby kopalni, częściowo spalany na tzw. świeczce.

Byliśmy też na odwiertach, którymi zostało udostępnione złoże ropy.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Zamek w Krośnie Odrzańskim, gdzie również obejrzeliśmy zdjęcia pałaców autorstwa naszych kolegów z klubu FOTOOKO.

opr. Elżbieta Dąbrowska-Żurawik

Zdjęcia: A. Dittrich, D. Mamczur, T. Kaczmarek, E. Żurawik