KOLEJ NA KOLEJ – WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ

0 Comments

27 czerwca odbył się wernisaż dawno wyczekiwanej wystawy „Kolej na kolej”. Temat został ogłoszony dwa lata temu. Część z nas miała już swoje zdjęcia kolejowe, a inni specjalnie wybrali się na poszukiwanie ciekawych miejsc i obiektów, oczywiście kolejowych.

Roman Grobarski, komisarz wystawy miał problemy ze zdobyciem stelaży, na których są prezentowane nasze fotografie, pomogła nam pani Ewa Majcherek, dyrektorka Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, która nam je udostępniła.

Jak na wystawę o takim temacie przystało jest prezentowana na zielonogórskim dworcu kolejowym. Pani Małgorzata Majchrzak, przedstawicielka dyrekcji udzieliła nam daleko idącej pomocy w jej organizacji.

Ponieważ Roman Czarnecki, nasz dotychczasowy kierownik, złożył rezygnację z pełnionego zadania, przy tej okazji serdecznie mu podziękowaliśmy za te lata, w których był z nami. Za liczne wystawy i plenery i za to, że wyprowadził Klub za rogatki miasta do innych miejscowości naszego województwa.

Państwo Mirosława Szott i Janusz Łastawiecki, współredaktorzy pracy zbiorowej „Kolej na kolej”, podarowali nam trzy egzemplarze swojej książki, które otrzymali Pani Małgorzata Majchrzak, Roman Czarnecki i Roman Grobarski.

Na dworcu kolejowym, wśród stojących w kolejkach do kas biletowych i spieszących się na perony pasażerów, nasza wystawa prezentuje się bardzo ciekawie. Zapraszamy wszystkich do jej obejrzenia.

opr. Ewa Kwaśniewicz

Zdjęcia: Andrzej Kozak