WARSZTATY W LUBUSKIM TEATRZE

0 Comments

W dniach 26-30 czerwca w Lubuskim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego grupa słuchaczy ZUTW uczestniczyła w warsztatach teatralnych, filmowych, fotograficznych, literackich. Warsztaty stanowiły część projektu “Halina Lubicz: ślady i nawiązania”, w którym nasz Uniwersytet jest partnerem. Spotkania miały na celu znalezienie śladów po scenie lalkowej. Z uzyskanych materiałów powstaną reportaże fotograficzne i filmowe, które zostaną przedstawione w listopadzie. Podczas zajęć uczestnicy skupiali się głównie na przygotowaniu właśnie materiałów do planowanej wystawy fotograficznej i filmu. Zajęcia fotograficzno-filmowe prowadzili: Paweł Janczaruk i Jacek Katarzyński. Ponieważ Halina Lubicz prowadziła znaczącą korespondencję z dziećmi jako ciocia Halina, jednym z tematów był warsztat pisania listów. Prowadziła go pani Anna Feleniak – polonistka z I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Z podstawowymi technikami lalkarskimi i tajnikami animowania lalek zapoznawała uczestników pani Beata Sobicka-Kupczyk – aktorka Lubuskiego Teatru. Pani Emilia Adamiszyn – teatrolog, przedstawiała archiwalia zachowane w Teatrze, oraz była odpowiedzialna za całość przedsięwzięcia.

Film na You Tube

Zdjęcia: Beata Wołyniec

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk