INAUGURACJA XXVI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

0 Comments

XXVI INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 ZIELONOGÓRSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
POD HONOROWYM PATRONATEM
JM REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
PROF. ZW. DRA HAB. INŻ. TADEUSZA KUCZYŃSKIEGO

10 października 2017 roku w Auli Uniwersyteckiej Uniwersytetu Zielonogórskiego  odbyła się XXVI inauguracja roku akademickiego Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod  HONOROWYM PATRONATEM  JM rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, którego reprezentowała prorektor ds. Jakości Kształcenia UZ prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk – opiekun naukowy w Radzie Programowej ZUTW.  Inaugurację prowadzili:  Zofia Banaszak prezes Zarządu Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Jakub Tyliszczak – prezes Stowarzyszenia Obywatel Ma Głos, student UZ na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, przedsiębiorca.

 

Tegorocznymi gośćmi tegorocznej Inauguracji, którzy przyjęli i potwierdzili obecność byli:

 • Bp dr Adam Dyczkowski – biskup senior
 • Senatora RP Waldemara Sługockiego, reprezentował dyrektor biura Andrzej Janecki
 • Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka reprezentowała Maria Brygida Grzybowicz  z Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
 • Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak reprezentowała dyrektor Gabinetu Zarządu Małgorzata Łukniewska,
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław Fiedorowicz
 • Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki wraz z pracownikami UM
 • Mariusz Zalewski przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
 • Prorektor ds. Jakości Kształcenia UZ dr hab. inż. Magdalena Graczyk – opiekun naukowy w Radzie Programowej ZUTW
 • dr hab. Jarochna Dąbrowska–Burkhardt z Instytutu Filologii Germańskiej UZ
 • Pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu: prodziekana ds. Studiów i Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu: dr Ewa Skorupka, dr Ewa Nowacka–Chiari
 • Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Ewa Adaszyńska
 • Pani Barbara Krzeszewska-Zmyślony z Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Leszek Kania – dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej członek Rady Programowej i Honorowy Członek ZUTW
 • Dyrektora Sulechowskiego Domu Kultury Tomasz Furtak
 • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Edmund Prekurat oraz zastępca Nina Kowalonek
 • Z-ca Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Zielonej Górze Anna Polus
 • Ryszard Błażyński – prezes Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry WINNICA
 • Dyrektor Szkoły “ŻAK” Katarzyna Doligalska
 • Przedstawiciele Stowarzyszeń: ZIELONOGÓRSKICH AMAZONEK i  Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich
 • Przedstawiciele LUBUSKICH UTW: z Gorzowa Wlkp., Kargowej, Sulechowa, Szprotawy, Świebodzina, Lubska, Nowej Soli oraz zaprzyjaźnionego od lat Głogowskiego UTW
 • Przedstawiciele mediów – radia, telewizji, prasy
 • Pracownicy ZUTW
 • Słuchacze ZUTW, chórzyści z chóru ZUTW „MODERARTO” wraz z dyrygentem Bernardem Grupą

   

LISTY GRATULACYJNE przekazali:

 • Senator RP Waldemar Sługocki
 • Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak
 • Starosta Zielonogórski  Dariusz Wróblewski
 • Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak
 • J.M. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
 • Prezes Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Danuta Gross

Senator Waldemar Sługocki                                     Wojewoda Lubuski                                                Marszałek Województwa Lubuskiego
 

Starosta Zielonogórski                                             Uniwersytet Zielonogórski                                       Głogowski UTW   
   

106. nowo przyjętym słuchaczom I roku po uroczystym ślubowaniu Prezes Zofia Banaszak dedykowała taniec Zespołu Teatr Tańca „CON PASSIONE” pt. „Siostry”, wg autorskiej choreografii Pawła Matyasika, który w ocenie profesjonalnego Jury na X JUWENALIACH III Wieku w tym roku w Warszawie otrzymał GRAND PRIX w tej kategorii.

  

 Na wniosek i prośbę Zarządu Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o odznaczenia dla trojga słuchaczy zasłużonych dla Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Zielonej Góry do Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, nagrodę: MEDALE JAKO WYRAZ UZNANIA ZA OSIĄGNIĘCIA MAJĄCE ZNACZENIE DLA MIASTA ZIELONA GÓRA OTRZYMALI:

Jadwiga Korcz–Dziadosz

Barbara Dzięcielewska

Stanisław Lewandowski

W uzasadnieniu pisaliśmy:

JADWIGA KORCZ–DZIADOSZ
Słuchaczka zapisana do Uniwersytetu 10 września 2001 roku. Od 16 kwietnia 2002 roku nieprzerwanie do kwietnia 2017 roku była członkiem Zarządu pełniąc przez wiele lat funkcję sekretarza.
Wpisała się w historię ZUTW wieloma działaniami społecznymi, kulturalnymi, wspólnie zrealizowanymi projektami i pomysłami na wzbogacanie oferty edukacyjnej naszej uczelni.
Jest znaną działaczką w naszym mieście i regionie. Pasjonatka, pełna entuzjazmu przewodniczka po  Zielonej Górze i opowieści o mieście.


BARBARA DZIĘCIELEWSKA
Słuchaczka zapisana do Uniwersytetu 27 sierpnia 1996 roku. Była członkiem Zarządu Uniwersytetu od  11 marca 1997 roku do 27 marca 2001 roku.  Przez wszystkie minione lata słuchaczka angażowała się w działania kulturalne ZUTW i Miasta Zielona  Góra. Jest znaną społeczniczką i twórczym człowiekiem. Ze względu na stan zdrowia podjęła decyzję o zawieszeniu członkowska w Zielonogórski UTW. W załączeniu list Barbary przesłany na ręce Prezes  Zofii Banaszak, w którym postać naszej słuchaczki staje się bardziej wyrazista oraz rozmowa z red. Leszkiem Kalinowskim w Tygodniku Zielonogórskim pt. “Pędzlem i piórem tworzy portrety, bo dla niej to ludzie są najważniejsi”.


 STANISŁAW LEWANDOWSKI
Słuchacz zapisany do Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 12 sierpnia 2005 roku. Był członkiem Zarządu od 11 kwietnia 2006 roku do  23 września 2016 roku, pracując przez te wszystkie lata społecznie na rzecz ZUTW.
Społecznik działający na rzecz naszego Uniwersytetu do dzisiejszego dnia. Wpisał się swoimi działaniami w obsługę wielu spotkań, wykładów, jubileuszy, konferencji i innych. Będąc członkiem Zarządu pracował także społecznie przy wielu remontach pomieszczeń, naprawą sprzętu i jego obsługą. Jest członkiem chóru „MODERATO”, z którym występował na wielu koncertach, także WINOBRANIOWYCH.

Nagrodzonym dedykowane zostały dwa utwory w wykonaniu Chóru „MODERATO” pod kierownictwem Bernarda Grupy:  „Liście” oraz „Moja droga”


 W imieniu słuchaczy I roku głos zabrała studentka Wioletta Ewa Napieraj.

Były też podziękowania – DYPLOMY, okolicznościowe medale  dla LUDZI NIEZWYKŁYCH ZASŁUŻONYCH DLA ZIELONOGÓRSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.

 Decyzją Zarządu w tym roku uhonorowano:

CHÓR ZUTW „MODERATO” prowadzony przez dyrygenta i kierownika artystycznego BERNARDA GRUPĘ, którego kierownikiem jest słuchacz Kazimierz Bujnicki
 

Zespół „ASYSTENT”, którym kieruje słuchaczka Maria Wróblewska a pomysłodawczynią powstania była Mirosława Bogdan – także słuchaczka ZUTW

KLUB GEOLOGICZNY, którym kieruje Elżbieta Dąbrowska–Żurawik – słuchaczka ZUTW. Klub obchodzi w tym roku swoje 10-lecie.

Były też podziękowania dla naszej byłej pracownicy Pani Danuty Sieradzan, która we wrześniu tego roku przeszła na emeryturę.

 
                                                                                      
Wszystkim wyróżnionym LUDZIOM NIEZWYKŁYM – ZASŁUŻONYM  DLA ZIELONOGÓRSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU dedykowany był  taniec „Metamorfoza” Grupy Tanecznej ZUTW „EKSPLOZJA”, który na tegorocznych Juwenaliach III WIEKU w Warszawie otrzymał I nagrodę w tej kategorii.

 Grupę prowadzi Grażyna Wyczałkowska. Choreografia to autorskie przygotowanie Anety Ostrówki.

 

Rok akademicki 2017/2018 otworzyła prorektor ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

QUOD FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT!

OBY BYŁO DOBRZE, SZCZĘŚLIWIE I POMYŚLNIE!

 

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt nt. „Kochanek czarownicy w XVII-wiecznych protokołach z przesłuchań osób posądzanych o czary w mieście Grünberg [Zielona Góra]“.

  

 Na zakończenie prezes Zofia Banaszak podzieliła się refleksją:

 „Życie co jakiś czas podaruje Ci cudowną chwilę. Naciesz się nią”. Życząc tych cudownych chwil Wszystkim naszym przyjaciołom, partnerom, wykładowcom, słuchaczom Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  p. prezes serdecznie im podziękowała za wysiłek i trud, za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz naszego Uniwersytetu.

Tegorocznym nowym słuchaczom życzyła optymizmu, powodzenia w życiu osobistym, zdrowia, satysfakcji i radości z bycia w naszej Uczelni. Niech bycie studentem ZUTW, stwierdziła, będzie powodem do zadowolenia i dumy, życząc wytrwałości i cierpliwości w realizacji zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek


Zdjęcia: Bolesław Polarczyk

Zdjęcia: Andrzej Kozak

Inauguracja roku akademickiego na ZUTW na stronie Gazety Lubuskiej – kliknij.

Inauguracja roku akademickiego na ZUTW na stronie TVP3 Gorzów Wielkopolski – kliknij.