Wykład lek.med.Roberta Górskiego

0 Comments

W dniu 17.10.2017r. Zespół Żyjmy Zdrowiej zorganizował w Sali Dębowej spotkanie z lekarzem med. Robertem Górskim ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zielonej Górze ( w skrócie zwanym SOR). Licznie zgromadzeni słuchacze ( ponad 100 osób) mieli okazję szczegółowo zapoznać się z działaniem SOR-u, na który powinny trafiać osoby wymagające natychmiastowej pomocy medycznej z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub wypadku. Doktor zwracał szczególną uwagę na to, jak ważne jest, zwłaszcza w przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia, posiadanie skompletowanej dokumentacji medycznej w jednym miejscu. Wskazywał, jaka dokumentacja medyczna i jakie dodatkowe informacje są najważniejsze, aby pomoc medyczna mogła być szybka i skuteczna. Podkreślał, że bardzo pomocna będzie „Koperta życia dla seniora”, która jest w trakcie przygotowywania i będzie dla nas dostępna.

Doktorowi dziękujemy za przekazane nam bardzo interesujące i obszerne informacje, a słuchaczom za tak liczny udział.

Halina Sawa i Jadwiga Jarowicz

Zdjęcia: Roman Grobarski