Projekt „Lepszy słuch kluczem do komfortowego zdrowia ”.

0 Comments

Projekt „Lepszy słuch kluczem do komfortowego zdrowia” realizowany jest przez Ogólnopolską Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu.

W Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbyły się w ramach projektu warsztaty połączone z badaniami dla dwóch grup słuchaczy w dniu 23 października br. Warsztaty prowadzili: Agnieszka Majchrzak oraz Michał Tomczak z Poznania.

24 października br. odbył się wykład otwarty nt. “Lepszy słuch kluczem do komfortowego życia”. Spotkanie prowadziła Agnieszka Majchrzak wraz z przedstawicielkami protetykami zatrudnionymi w firmie KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.

Dziękujemy za współpracę.

Zofia Banaszak

Zdjęcia: Elżbieta Józefowicz

Zdjęcia: Andrzej Josicz