DZIEŃ SENIORA W ZUS

0 Comments

Delegacja w składzie: prezes ZUTW – Zofia Banaszak, wiceprezes – Elżbieta Józefowicz, członek Zarządu – Bożenna Strączyńska, kierownik klubu “Asystent” – Maria Wróblewska i słuchaczka – Bogumiła Hyla-Dąbek, uczestniczyła dzisiaj (27. 10. 2017) w spotkaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z seniorami.
Ogólnopolska akcja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowała “Dzień Seniora” pod hasłem; “Wyjdź z domu”, licząc na aktywność seniorów. W zielonogórskim Oddziele ZUS przygotowano kilka stanowisk, jedno z nich należało do nas.

  

W naszym województwie, co piąty jego mieszkaniec jest seniorem. Większość z nich to beneficjenci ZUS. Zielonogórzanie, którzy wyszli dzisiaj z domu do ZUS, mogli się spotkać z dyrekcją i pracownikami Oddziału przy ul. Kupieckiej, a od nich  dowiedzieć się m.in. jak naliczano emerytury kiedyś, jak są naliczane dzisiaj, o rewaloryzacji, kto i ile może dorabiać, jak korzystać z porad doradców…itp.

  

O formach integracji i aktywizacji osób starszych w aspekcie kulturalnym, artystycznym i turystycznym mówił przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI. Przedstawił też ciekawe propozycje wczasów rehabilitacyjnych, co dla seniorów, przy długim oczekiwaniu na zabiegi, jest dużym udogodnieniem.
O aktywizacji zawodowej i społecznej bardzo ciekawie mówił szef Fundacji Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+. Dowiedzieliśmy się też o prężnie działającym Klubie Seniora “Relax” przy ul. Ptasiej.
Co proponuje nasz Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, my, słuchacze, dobrze wiemy. Dowiedzieli się też dzisiaj ci seniorzy, którzy przyszli do ZUS na spotkanie. Pani prezes Zofia Banaszak w dużym skrócie, ale ciekawie omówiła działalność  i szeroką ofertę zajęć uniwersytetu dla seniorów.
Wszyscy apelowali, żeby nie zamykać się w domu, żeby nie dać się wykorzystywać dzieciom i wnukom, bo my, seniorzy, chociaż wszystkich ich kochamy i chętnie pomagamy, musimy myśleć też o sobie i zadbać, żeby życie na emeryturze było dla nas satysfakcjonujące.

  

Informacje o sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, możliwościach korzystania z tej formy leczenia, które omówiła pani z Funduszu Zdrowia spotkały się też z dużym zainteresowaniem.
Na zakończenie poruszona została sprawa bardzo ważna, bo nasze, seniorów, bezpieczeństwo.
Różne formy oszukiwania ludzi starszych omówiła p. policjantka, przestrzegając przed kradzieżami, szczególnie teraz w okresie wyjazdów na groby bliskich.
Kawa, herbata i słodki poczęstunek były miłym akcentem Dnia Seniora w ZUS.

  

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek