UCZNIOWIE OD SENIORA UCZĄ SIĘ O CHMURACH

0 Comments


W ramach międzypokoleniowej wymianie doświadczeń i realizacji projektu pod hasłem: “Lubimy się uczyć od siebie” odbyło się już czwarte spotkanie z uczniami klasy IVc i VIa w Zespole Szkół Ekologicznych. Tym razem swoją wiedzą dzielił się z uczniami nasz słuchacz Ryszard Krassowski, który z zawodu jest meteorologiem, więc i temat lekcji nie mógł być z innej dziedziny.
  

Piękno chmur, ich nazwy łacińskie i polskie, rodzaje, z której chmury, jaki pada deszcz…itp. o tym wszystkim opowiadał nasz meteorolog dzieciom, pokazując to wszystko na wcześniej przygotowanych slajdach. Zdjęcia różnego rodzaju chmur bardzo przybliżyły uczniom trudny meteorologiczny temat. Wyże, niże, spotkanie zimnego powietrza z ciepłym i jego skutki…z tymi pojęciami spotykają się dzieci na co dzień, ale czy rozumieją? Mam nadzieję, że po lekcji z Ryszardem Krassowskim tak.
  

Koordynatorem realizowanego projektu jest nauczycielka ze szkoły, w której po raz czwarty byli nasi słuchacze p. Joanna Lewszyk, a z ramienia ZUTW czuwa nad nim p. prezes Zofia Banaszak. Korzystają na nim przede wszystkim uczniowie zdobywający nową wiedzę, ale też dla seniorów jest on dowodem na to, że ich wiedza jest ciągle potrzebna i wykorzystywana.