W OBŁOKACH WYOBRAŹNI – KONTRAPOST

0 Comments

                                                

W dniu 9 maja br w sali Słonecznej uczestniczyliśmy w wernisażu najstarszej grupy plastycznej
„Kontrapost”, prowadzonej już prawie ćwierć wieku przez naszego Mistrza od pędzli i nie tylko
pana Leopolda Kolbiarza. Na otwarcie przybyli członkowie zarządu ZUTW na czele z panią prezes
Zofią Banaszak, przedstawiciele pozostałych grup plastycznych, nowi słuchacze Uniwersytetu
III Wieku oraz osoby z najbliższego otoczenia plastyków „ Kontrapostu”.
W temat i nastrój wystawy „W obłokach Wyobraźni”wprowadził oczywiście Leopold, który
wyjaśnił zamierzony cel, a mianowicie aby pobudzić nasze „ wiekowe” wyobraźnie , odbić się od
ziemi, poszybować wyżej i malować świat dla nas niedostępny na co dzień świat bardziej marzeń
sennych, i naszych wyobrażeń o wszechświecie.
Plastyczne wypowiedzi autorów zawarte zostały w czterech tematach jak wyjaśnił Mistrz Leopold.
Tu cytuję słowa Leopolda Kolbiarza
1.Tajemniczy świat organiczny np. świat przyrody jeszcze nieodkryty, niezbadany w głębinach
oceanów, grotach, niedostępnych jaskiniach czy w przestrzeni kosmicznej
2. Wizerunki postaci. Fantazyjne portrety, sprowadzone do groteski, karykatury śmieszności z
wykorzystaniem zdjęć owoców, warzyw,kwiatów. Prace inspirowane „ portretami alegorycznymi”
G.Arcimboldiego – włoskiego artysty okresu manieryzmu (XVI – XVII w )Postaci, portrety zwane
„arcimboldanami” są synonimem obrazów fantastycznych.”
3. Z pogranicza metafizyki i metafory. Prace stworzone różnymi technikami ( malarskie, fotokolaż,
kolaż) choć nawiązują do założeń surrealizmu i obrazów znanych artystów- są
indywidualnym wyobrażeniem zdarzeń i sytuacji
4. Futurystyczne wizje W oparciu o idee sztuki konceptualnej (XX w), kierunku dążącego do
przedstawienia tylko planu, schematu dzieła bez jego wykończenia – prace autorów przedstawiają
szkice wirtualnego”recyklingu” z uwzględnieniem jednak etapów tworzenia: „czegoś z byle czego”
Temat ostatni był chyba dla autorów najtrudniejszy.
Po wprowadzeniu w tematykę pani prezes Zofia Banaszak ,podziękowała naszemu Mentorowi
Leopoldowi i autorom grupy „ Kontrapost ‘’za przygotowaną wystawę o tak ciekawej tematyce.
Z podsłuchanych przeze mnie opinii obecnych na wernisażu wywnioskowałam, że prace bardzo się
podobają zwłaszcza te ze świata przyrody malowane farbami olejnymi na płótnach 60×60, które
wszystkie i każde z osobna wyglądały bajecznie.
                                                                                     Maria Kozak

Foto. Stanisław Matuszewski

Otwarcie wystawy

Wystawiane obrazy