Klub “Cogito” – spotkanie 21.05.2018r.

0 Comments

Minęło 5 lat spotkań z doktor nauk filozoficznych panią Agnieszką Szczap. W dyskusjach wyłaniają się postacie filozofów, które każdy z nas w jakiś szczególny sposób zapamiętał.

Bogumiła Kolasińska napisała tak: Spośród wielu filozofów omawianych w tym 5 -leciu największe wrażenie wywarła na mnie Mary Wollstonecraft. Jej prywatne życie to gotowy scenariusz filmowy. Ta 18-wieczna angielska prekursorka feminizmu, filozofka i pisarka walcząca o równouprawnienie kobiet do edukacji w dzieciństwie była ofiarą przemocy ze strony ojca. W młodości doznała kilku zdrad i upokorzeń. Dwukrotnie podejmowała próby samobójcze. Była kobietą niezależną, wiele jej wyborów życiowych stało w opozycji do ówczesnych norm społecznych i kulturowych. Nie wahała się urodzić dziecka z „nieprawego łoża”, uwikłana w romanse z żonatymi mężczyznami, którzy ją zdradzali i co najważniejsze do końca swego krótkiego życia walczyła o równouprawnienie kobiet. W czasach gdy jej ideowa francuska poprzedniczka upominająca się o prawa kobiet Olimpia de Gouges oddała za to życie na szafocie Mary Wollstonecraft wydaje traktat polityczno- filozoficzny ” Wołanie o prawa kobiet” który nawiązuje do francuskiej ”Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela”.

Mary Wollstonecraft przeciwstawia się poniżaniu kobiet, wskazuje na ich nierówność, przypomina ,że kobieta nie jest własnością mężczyzny, jest „obywatelką” i należą się jej prawa obywatelskie.

Walczy całe życie o prawo dziewcząt do edukacji. Uważa, że kobieta ma prawo być wykształconą w równym stopniu jak mężczyzna. Wykształcenie pozwoli kobiecie być jednostką niezależną finansowo i mentalnie. Zyska na tym całe społeczeństwo.

Traktat „Wołanie o prawa kobiety” został napisany w 1792 roku. Niestety jest ciągle zatrważająco aktualny. Autorkę często ponoszą emocje, ale to nie ujmuje niczego jej racjonalności i logice.

Mary Wollstonecraft została dużo później uznana za pionierkę feminizmu / w tamtych czasach nie używano tego określenia/.

Jestem wdzięczna pani Agnieszce Szczap za przedstawienie nam tej filozofki, ponieważ jest godna polecenia bo jej tezy są nadal aktualne.”

Tyle napisała nasza koleżanka klubowa Bogusława Kolasińska, a ja dodam, że uczestnicząc w zajęciach z filozofii uświadamiamy sobie, że nie tylko wszelkie przywileje ale i prawa trzeba wywalczyć i KTOŚ – także dla nas – to robi… bywa, że latami i bywa, że płaci wysoką cenę….

Kierownik Klubu Jerzy Lewandowski

Spisała Halina Maszner maj 2018

Zdjęcia: Bogdan Jan Springer